Meny

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

När Arbetsmiljöverket inspekterade Veidekke Entreprenad i Göteborg uppdagade de flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om inte bristerna är åtgärdade innan Arbetsmiljöverket kommer på återbesök riskerar Veidekke föreläggande och förbud.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Veidekke Entreprenad i Göteborg. I samband med inspektionen besökte verket två av Veidekkes byggarbetsplatser i Göteborg, den ena vid Hills väg i Mölndal och den andra vid Myternas väg i Älvängen.

Besöken genomfördes den 16 november 2018 och den 14 januari 2019. I samband med inspektionen uppdagades ett antal brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kräver nu att Veidekke åtgärdar bristerna och har planerat ett återbesök till den 8 april. Om bristerna inte är åtgärdade då riskerar Veidekke föreläggande eller förbud.

Totalt uppdagade arbetsmiljöverket fyra brister. En brist är att det är otydligt vem som ansvarar för de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverket finns det bland annat en risk att vissa delar av arbetsmiljöarbetet inte utförs.

En annan brist som Arbetsmiljöverket uppdagade är att Veidekke inte kunde redogöra för sina mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och därmed riskerar att inte motverka kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.

Den tredje bristen är att Veidekke inte för anteckningar om övertid och mertid för anställda som förhandlat bort sin rätt till övertidsersättning. De riskerar därför att missa signaler på ohälsosam arbetsbelastning, enligt Arbetsmiljöverket.

Den fjärde bristen är att Veidekke saknar tydliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Det gäller till exempel rutiner för hur och när undersökningar av arbetsmiljön ska göras, samt hur riskbedömningar ska göras.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097