Meny

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

Brister i arbetsmiljö hos stort byggföretag

När Arbetsmiljöverket inspekterade Veidekke Entreprenad i Göteborg uppdagade de flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om inte bristerna är åtgärdade innan Arbetsmiljöverket kommer på återbesök riskerar Veidekke föreläggande och förbud.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Veidekke Entreprenad i Göteborg. I samband med inspektionen besökte verket två av Veidekkes byggarbetsplatser i Göteborg, den ena vid Hills väg i Mölndal och den andra vid Myternas väg i Älvängen.

Besöken genomfördes den 16 november 2018 och den 14 januari 2019. I samband med inspektionen uppdagades ett antal brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kräver nu att Veidekke åtgärdar bristerna och har planerat ett återbesök till den 8 april. Om bristerna inte är åtgärdade då riskerar Veidekke föreläggande eller förbud.

Totalt uppdagade arbetsmiljöverket fyra brister. En brist är att det är otydligt vem som ansvarar för de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverket finns det bland annat en risk att vissa delar av arbetsmiljöarbetet inte utförs.

En annan brist som Arbetsmiljöverket uppdagade är att Veidekke inte kunde redogöra för sina mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och därmed riskerar att inte motverka kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.

Den tredje bristen är att Veidekke inte för anteckningar om övertid och mertid för anställda som förhandlat bort sin rätt till övertidsersättning. De riskerar därför att missa signaler på ohälsosam arbetsbelastning, enligt Arbetsmiljöverket.

Den fjärde bristen är att Veidekke saknar tydliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Det gäller till exempel rutiner för hur och när undersökningar av arbetsmiljön ska göras, samt hur riskbedömningar ska göras.

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909