Meny

Brister hos Peab i Örebro

Brister hos Peab i Örebro

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av Peab i Örebro. De såg flera brister i arbetsmiljön och kräver bland annat att Peab förbättrar rutinerna kring sina skyddsronder.

Det var den 26 mars som Arbetsmiljöverket besökte Peabs arbetsplatser vid Österport, Gasklockan och Hagmarksgatan i Örebro. De genomförde en inspektion av arbetsmiljön och uppdagade tre brister.

En brist rör skyddsrondernas innehåll. Enligt Arbetsmiljöverket kom det i samband med inspektionen fram att vissa av rutorna i skyddsrondsprotokollet kryssats i utan att någon kontroll genomförts. “Det finns risk att skyddsronden blir en fylleriövning i stället för en ordentlig genomgång” skriver Arbetsmiljöverket i sitt protokoll.

En annan brist som uppdagades i samband med inspektionen var att flera personer, både inhyrd personal, underentreprenörer och en utsättare, hade felaktig personlig fallutrustning. Den tredje bristen rörde riskbedömningar. Arbetsmiljöverket upptäckte bland annat att en underentreprenör som arbetade på bygget vid Österport i Örebro saknade en riskbedömning om kvarts samtidigt som det pågick omfattande arbeten med cementblandning. En av underentreprenörens medarbetare berättade för Arbetsmiljöverkets inspektörer att han brukar dra upp sin halsduk när han fyller på cementprodukten, trots att han tilldelats personligt andningsskydd.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Peab åtgärdar bristerna senast den 12 april, annars riskerar Peab föreläggande eller förbud.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097