Meny

Bristande etik gör världen osäkrare

Bristande etik gör världen osäkrare

Mutor och korruption tar en stor andel av världens BNP och får ekonomin att fungera sämre.

Motsatsen till korruption - etik - är lönsamt på alla nivåer. För individer, företag och för samhället. Det var huvudbudskapet vid Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råds etikseminarium den 19 maj. Det välbesökta etikseminariet hölls i Stockholm med Åsa Söderström Jerring som moderator och sammanhållande kraft.

Jermyn Brooks, ordföranden för Transparency International, talade om etiken som det praktiska verktyg som får individer, företag och nationer att leva och existera tillsammans. Det är etiken som får människor att lita på varandra.

Sverige får högt betyg
Transparency International publicerade i november ifjol den senaste uppdateringen av sitt korruptionsindex. Nya Zeeland och Danmark finns i topp på indexet över världens minst korrupta länder, tätt följda av Singapore, Sverige och Schweiz. I botten av de 180 analyserade länderna finns Afghanistan tillsammans med andra länder som skakas av krig.

Trots det höga svenska betyget finns det problem även här. I början av decenniet briserade asfaltskartellen som berörde flera av storbolagen, och nyligen avslöjade tv-programmet "Uppdrag Granskning" en misstänkt, mångårig muthärva i Göteborg.

Jermyn Brooks funderade inledningsvis om all korruption som upptäcks bara är toppen på ett isberg eller om det är "a few bad apples".

Lära av gråzonsfallen
Byggsektorn i Sverige är inte mer drabbad än andra branscher, menade deltagarna i seminariets paneldiskussion.

Ulrika Francke, vd för Tyréns, pekade på att de har tagit fram en företagspolicy som alla anställda har skrivit på "som är strängare än offentliga upphandlares".

- Men det är klart, där många människor är involverade görs det också fel, sade hon.
Anders Danielsson, vd i Skanska Sverige, menade att de svarta fallen liksom de vita, är enkla att ta ställning till. Skanska har satsat på utbildningar i etik i tio år och har en hotline för anmälningar och en extern part som övervakar systemet. Ändå ser Anders Danielsson svagheter:

- Det är gråzonsfallen vi måste lära oss av, de som varken är det ena eller andra.

Borde tala högre om etik
Fredrik Winberg, vd i Cementa, menade att isocertifieringen och moderna affärssystem ger en systematik och möjligheter till kontroll på detaljnivå som stöder företagets etikarbete.
Även Håkan Bergkvist, vd i NVS Installation, betonade att etiken har en affärsmässig sida. Det lönar sig att ha en stark etisk policy i företaget.

- För visst finns det risker. Långa affärsrelationer kan vara bra men kan också vara en risk. Vi måste kunna bedöma sådant, sade Håkan Bergkvist.

Fredrik Wirdenius, vd i Vasakronan, såg fördelar med att vara ett nytt bolag genom sammanslagningen av AP-fastigheter och gamla Vasakronan. Det gjorde det lättare att upptäcka subkulturer och ersätta dem.

- Som fastighetsägare skulle jag vilja höra byggföretagen tala mycket högre om etik. Man har etiska program. Men ingen för fram det som sin USP, sitt unika säljargument.

Beslut om Nobel Center står fast

Även kammarrätten avslår överklaganden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beslut-om-nobel-center-star-fast-25331

Krav på detaljplan kan begränsas

Kan ge fler och snabbare bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/krav-pa-detaljplan-kan-begransas-25341

Skanska bygger om S:t Görans sjukhus

Affären värld 1,3 miljarder kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-om-st-gorans-sjukhus-25339
Digitalisering kan snabba på järnvägsunderhållet.

Digital öppning för spårunderhåll

Tekniska problem får allmänheten att rata tåget.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/digital-oppning-sparunderhall-25334

Byggstart för 75 bostadsrätter i Umami Park

Säljstart under 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggstart-75-bostadsratter-i-umami-park-25337

Entreprenör kan bli ansvarig för lön

1 juni 2018 ska nya regler gälla.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/entreprenor-kan-bli-ansvarig-lon-25330

PBL och klimatpåverkan ska snabbutredas

Boverket ska ge besked i oktober.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pbl-och-klimatpaverkan-ska-snabbutredas-25329

NCC bygger hyresrätter i Gällivare

"En stad med stort bostadsbehov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-gallivare-25328

Sveafastigheter Bostad startar nytt bolag

Arkitektur, innovation och hållbarhet i fokus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveafastigheter-bostad-startar-nytt-bolag-25327
Helsingborg kan få en fast förbindelse med Helsingör. En utredning pekar på att Sverige och Danmark ska gå vidare med en analys av nyttan med en tunnelförbindelse.

Arbetet fortsätter med ny Danmarks-förbindelse

Utredning ser nytta med tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/arbetet-fortsatter-med-ny-danmarks-forbindelse-25322