Meny

Bristande etik gör världen osäkrare

Bristande etik gör världen osäkrare

Mutor och korruption tar en stor andel av världens BNP och får ekonomin att fungera sämre.

Motsatsen till korruption - etik - är lönsamt på alla nivåer. För individer, företag och för samhället. Det var huvudbudskapet vid Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råds etikseminarium den 19 maj. Det välbesökta etikseminariet hölls i Stockholm med Åsa Söderström Jerring som moderator och sammanhållande kraft.

Jermyn Brooks, ordföranden för Transparency International, talade om etiken som det praktiska verktyg som får individer, företag och nationer att leva och existera tillsammans. Det är etiken som får människor att lita på varandra.

Sverige får högt betyg
Transparency International publicerade i november ifjol den senaste uppdateringen av sitt korruptionsindex. Nya Zeeland och Danmark finns i topp på indexet över världens minst korrupta länder, tätt följda av Singapore, Sverige och Schweiz. I botten av de 180 analyserade länderna finns Afghanistan tillsammans med andra länder som skakas av krig.

Trots det höga svenska betyget finns det problem även här. I början av decenniet briserade asfaltskartellen som berörde flera av storbolagen, och nyligen avslöjade tv-programmet "Uppdrag Granskning" en misstänkt, mångårig muthärva i Göteborg.

Jermyn Brooks funderade inledningsvis om all korruption som upptäcks bara är toppen på ett isberg eller om det är "a few bad apples".

Lära av gråzonsfallen
Byggsektorn i Sverige är inte mer drabbad än andra branscher, menade deltagarna i seminariets paneldiskussion.

Ulrika Francke, vd för Tyréns, pekade på att de har tagit fram en företagspolicy som alla anställda har skrivit på "som är strängare än offentliga upphandlares".

- Men det är klart, där många människor är involverade görs det också fel, sade hon.
Anders Danielsson, vd i Skanska Sverige, menade att de svarta fallen liksom de vita, är enkla att ta ställning till. Skanska har satsat på utbildningar i etik i tio år och har en hotline för anmälningar och en extern part som övervakar systemet. Ändå ser Anders Danielsson svagheter:

- Det är gråzonsfallen vi måste lära oss av, de som varken är det ena eller andra.

Borde tala högre om etik
Fredrik Winberg, vd i Cementa, menade att isocertifieringen och moderna affärssystem ger en systematik och möjligheter till kontroll på detaljnivå som stöder företagets etikarbete.
Även Håkan Bergkvist, vd i NVS Installation, betonade att etiken har en affärsmässig sida. Det lönar sig att ha en stark etisk policy i företaget.

- För visst finns det risker. Långa affärsrelationer kan vara bra men kan också vara en risk. Vi måste kunna bedöma sådant, sade Håkan Bergkvist.

Fredrik Wirdenius, vd i Vasakronan, såg fördelar med att vara ett nytt bolag genom sammanslagningen av AP-fastigheter och gamla Vasakronan. Det gjorde det lättare att upptäcka subkulturer och ersätta dem.

- Som fastighetsägare skulle jag vilja höra byggföretagen tala mycket högre om etik. Man har etiska program. Men ingen för fram det som sin USP, sitt unika säljargument.

Byggare går ihop i Barkarby Science

Deltar i forskning och utbildning inom hållbar stadsbyggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-gar-ihop-i-barkarby-science-25989

Avtal ska ge fler vägar in i byggbranschen

Men facket har inte skrivit under.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/avtal-ska-ge-fler-vagar-i-byggbranschen-25994

Månsson sponsrar professur på Chalmers

Först i Sverige med inriktning arkitektur och ekonomi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mansson-sponsrar-professur-pa-chalmers-25993

#teknisktfel: "Jag kände enorm ångest"

Teknikbranschen har fått sitt eget upprop i kölvattnet av #metoo-rörelsen - #teknisktfel.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/teknisktfel-jag-kande-enorm-angest-25981

Bostadsmiljarder gick till 199 kommuner

Det var 199 kommuner som fick dela på årets statliga bonus för bostadsbyggande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsmiljarder-gick-till-199-kommuner-25977

Partnering – en lagsport för att nå målet

NCC turnerar med event om partneringformen
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/partnering-en-lagsport-att-na-malet-25968

Byggbranschen allt viktigare för campingägare

"En prisfråga".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggbranschen-allt-viktigare-campingagare-25948

Plusenergibostäder prisas internationellt

Einar Mattsson tar emot hållbarhetspris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/plusenergibostader-prisas-internationellt-25969

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

SKL hoppas hjälpa bostadsbyggandet på traven.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramavtalet-som-ska-fa-ner-bostadsbristen-igang-25949

SSM vill göra hyresgäster till långsiktiga ägare

Arbetar på att hitta mellanform.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-vill-gora-hyresgaster-till-langsiktiga-agare-25965