Meny
  • Regeringen vill satsa på järnvägsunderhållet.
    Foto: Mats Schedin

Branschen positiv till nya järnvägspengar

Branschen positiv till nya järnvägspengar

För att få ordning på järnvägssystemet krävs inte bara mer pengar utan även en bättre styrning och uppföljning från Trafikverkets sida, hävdar branschen.

I vårändringsbudgeten presenterade regeringen en satsning på järnvägsunderhållet. 620 miljoner kronor tillkommer redan i år. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till 2018. Robert Röder, vd för Strukton Rail, ser positivt på de nya pengarna men säger samtidigt att för att återupprusta hela järnvägen räcker pengarna inte till.

– Extrasatsningen löser inte järnvägens problem men volymen pengar börjar närma sig en nivå där järnvägssystemet inte blir sämre för varje år som går.

Han fortsätter:

–De extra anslagen är en bra start men det handlar även om att Trafikverket måste skaffa sig en övergripande analys om vad som behövs i ett livslängdsperspektiv. De behöver mer tid för att få till en fungerande underhållsplanering, säger Robert Röder.

Tågförseningarna kostar samhället 5 miljarder kronor om året, enligt Trafikverkets egen analys. Sverige har i den internationella rankingen, gjord av World Economic Forum, halkat efter en rad andra länder både vad gäller den övergripande kvaliteten på infrastrukturen och järnvägarna de senaste åren. Samtidigt har järnvägstrafiken ökat med 97 procent sedan 1991. Robert Röder anser att de viktigaste satsningarna med de nya medlen bör gå till det som märks i vardagen för resenärer och godsköpare.

–De viktigaste prioriteringarna nu är punktligheten, de mest trafikerade sträckorna för persontåg och de tunga godsstråken.

Strukton är ett av flera företag som nu vill ta del av de ökade anslagen.

–Vi har bra kapacitet att leverera idag, vi lider av att det inte har satsats på järnvägen under senare år och klarar att sälja in mer. Men om det blir större volymer om några år kommer vi att behöva anställa folk, det är en positiv utveckling, säger Robert Röder.

Även Sveriges Byggindustrier anser att det krävs ännu större satsningar för att få en god kvalitet i järnvägssystemet.

–För att råda bot på de kvalitetsbrister som finns är det nu viktigt att Trafikverket ställer tydliga krav och har resurser att följa upp sin kravställan vid upphandlingar, säger vd Ola Månsson.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097