Meny
 • Gerd Comstedt, projektutvecklare, Ikano Bostad och Stefan Prucha, affärsutvecklare, Serneke.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Helena Ekelund och Annika Askerblom, AIX Arkitekter.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Madeleine Beck, miljösamordnare, ÅF.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Karl Ingelstam, enhetschef mark- och exploatering, Uppsala kommun och Jill Bergefur, bitr. Projektchef för Rosendal och Ulleråker, Uppsala kommun.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Daphne Djurberg arkitekt, MAF Arkitektkontor.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Benny Enholm, förvaltningschef, Uppsalahem.
  Foto: Johanna Åfreds

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Har du någon hjärtefråga inom bygg- och bostäder? Byggindustrin passade på att ställa frågan till några av deltagarna på Business Arena i Uppsala.

Har du någon hjärtefråga inom bygg- och bostäder?

1 Gerd Comstedt, projektutvecklare, Ikano Bostad, Stefan Prucha, affärsutvecklare, Serneke:

– Jag vill utveckla den stad som människor vill ha. Som det är nu byggs väldigt likartade områden. Dessutom behövs fler olika prislägen. Dessutom behöver byggreglerna ses över och förenklas så att det inte tar så lång tid att bygga och blir så dyrt, säger Gerd Comstedt.

– Att bygga stad, att se till helheten och inte bara bygga lägenheter, då blir det en sovstad. Blandningen kontor, bostäder, handel behövs, säger Stefan Prucha.

 

2 Helena Ekelund och Annika Askerblom, AIX Arkitekter:

– Hållbarhet på alla nivåer är den viktigaste utmaningen som vi står inför. De innovationer som finns måste ut i projekten. Som det parlamentariska läget är just nu tror vi inte att en regering kommer att driva de här frågorna, men om vi själva som jobbar med detta går samman och trycker på för ökad hållbarhet och innovation kan de bli skillnad. Vi i branschen måste formulera oss och jobba tätare ihop med kommunerna som vi verkar i. Som det är nu är det främst byggherren som driver på i hållbarhetsfrågorna genom att ställa krav. Det sker också i de projekt som ska certifieras. 

 

3 Madeleine Beck, miljösamordnare, ÅF:

– Hållbarhetsfrågorna är de viktigaste. Det är väldigt olika hur man får med det i projekten, storstäderna har ganska mycket fokus på det. Jag hoppas att hållbarhet blir mer av en naturlig del i alt som byggs och att det inte bara ses som något fördyrande.

 

4 Karl Ingelstam, enhetschef mark- och exploatering, Uppsala kommun och Jill Bergefur, bitr. Projektchef för Rosendal och Ulleråker, Uppsala kommun:

– Sverige behöver få en bostadspolitik. Vi sitter fast i ett antal system som behöver ses över, skattesystemet bland annat, som vi inte har rådighet över. Prisvärda bostäder åt alla är en viktig fråga. I Uppsala har vi försökt påverka på olika sätt där vi i dialog med byggherrarna tryckt på för att bygga mindre kostsamt. Vi har även försökt lyfta fram nya upplåtelseformer, bland annat så har vi en markanvisning för en byggemenskap och så har vi ett nytt avtal med SKB som ska bygga 600 kooperativa hyresrätter.

 

5 Daphne Djurberg arkitekt, MAF Arkitektkontor:

– Jag skulle vilja att det byggdes fler mötesplatser och plattformar för dialog. Vi arkitekter borde pusha mer för detta. Jag kommer från Kanada där folk umgås och pratar mycket mer med varandra än här. Jag förstår inte hur Sverige har kunnat bli ett så innovativt land utan att ses. Den fysiska miljön påverkar hur folk blir. Jag var nyss på en resa till San Francisco och blev så inspirerad. Där ställer de krav på att även privata byggnader måste göras offentliga till viss del. Det kan till exempel handla om att ett nytt höghus måste ha ett våningsplan, till exempel en terrass, som även får användas av allmänheten.

 

6 Benny Enholm, förvaltningschef, Uppsalahem:

– Byggkostnaden och förvaltningsfasen måste hänga ihop bättre. En byggnad måste ha en bra prislapp räknat på livslängd, inte på kort sikt. Här kan vi som beställare ställa högre krav men det hänger också på att de som bygger utvecklar sina processer. Men det är en konservativ bransch som inte har sett över sina processer och material. Byggpriserna är en viktig fråga. 

Affärsidé: matcontainrar till svensk landsbygd

Ombyggda containrar ska placeras på platser som saknar utbud.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/affarside-matcontainrar-till-svensk-landsbygd-28133

Trafikverket stäms på 800 miljoner

Italiensk entreprenör stämmer efter Förbifart-kaoset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-stams-pa-800-miljoner-28146

Byggmaterialen som ökar mest

Nya siffror för byggmaterialhandeln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmaterialen-som-okar-mest-28148

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130