Meny
 • Gerd Comstedt, projektutvecklare, Ikano Bostad och Stefan Prucha, affärsutvecklare, Serneke.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Helena Ekelund och Annika Askerblom, AIX Arkitekter.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Madeleine Beck, miljösamordnare, ÅF.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Karl Ingelstam, enhetschef mark- och exploatering, Uppsala kommun och Jill Bergefur, bitr. Projektchef för Rosendal och Ulleråker, Uppsala kommun.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Daphne Djurberg arkitekt, MAF Arkitektkontor.
  Foto: Johanna Åfreds
  ,
  Benny Enholm, förvaltningschef, Uppsalahem.
  Foto: Johanna Åfreds

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Har du någon hjärtefråga inom bygg- och bostäder? Byggindustrin passade på att ställa frågan till några av deltagarna på Business Arena i Uppsala.

Har du någon hjärtefråga inom bygg- och bostäder?

1 Gerd Comstedt, projektutvecklare, Ikano Bostad, Stefan Prucha, affärsutvecklare, Serneke:

– Jag vill utveckla den stad som människor vill ha. Som det är nu byggs väldigt likartade områden. Dessutom behövs fler olika prislägen. Dessutom behöver byggreglerna ses över och förenklas så att det inte tar så lång tid att bygga och blir så dyrt, säger Gerd Comstedt.

– Att bygga stad, att se till helheten och inte bara bygga lägenheter, då blir det en sovstad. Blandningen kontor, bostäder, handel behövs, säger Stefan Prucha.

 

2 Helena Ekelund och Annika Askerblom, AIX Arkitekter:

– Hållbarhet på alla nivåer är den viktigaste utmaningen som vi står inför. De innovationer som finns måste ut i projekten. Som det parlamentariska läget är just nu tror vi inte att en regering kommer att driva de här frågorna, men om vi själva som jobbar med detta går samman och trycker på för ökad hållbarhet och innovation kan de bli skillnad. Vi i branschen måste formulera oss och jobba tätare ihop med kommunerna som vi verkar i. Som det är nu är det främst byggherren som driver på i hållbarhetsfrågorna genom att ställa krav. Det sker också i de projekt som ska certifieras. 

 

3 Madeleine Beck, miljösamordnare, ÅF:

– Hållbarhetsfrågorna är de viktigaste. Det är väldigt olika hur man får med det i projekten, storstäderna har ganska mycket fokus på det. Jag hoppas att hållbarhet blir mer av en naturlig del i alt som byggs och att det inte bara ses som något fördyrande.

 

4 Karl Ingelstam, enhetschef mark- och exploatering, Uppsala kommun och Jill Bergefur, bitr. Projektchef för Rosendal och Ulleråker, Uppsala kommun:

– Sverige behöver få en bostadspolitik. Vi sitter fast i ett antal system som behöver ses över, skattesystemet bland annat, som vi inte har rådighet över. Prisvärda bostäder åt alla är en viktig fråga. I Uppsala har vi försökt påverka på olika sätt där vi i dialog med byggherrarna tryckt på för att bygga mindre kostsamt. Vi har även försökt lyfta fram nya upplåtelseformer, bland annat så har vi en markanvisning för en byggemenskap och så har vi ett nytt avtal med SKB som ska bygga 600 kooperativa hyresrätter.

 

5 Daphne Djurberg arkitekt, MAF Arkitektkontor:

– Jag skulle vilja att det byggdes fler mötesplatser och plattformar för dialog. Vi arkitekter borde pusha mer för detta. Jag kommer från Kanada där folk umgås och pratar mycket mer med varandra än här. Jag förstår inte hur Sverige har kunnat bli ett så innovativt land utan att ses. Den fysiska miljön påverkar hur folk blir. Jag var nyss på en resa till San Francisco och blev så inspirerad. Där ställer de krav på att även privata byggnader måste göras offentliga till viss del. Det kan till exempel handla om att ett nytt höghus måste ha ett våningsplan, till exempel en terrass, som även får användas av allmänheten.

 

6 Benny Enholm, förvaltningschef, Uppsalahem:

– Byggkostnaden och förvaltningsfasen måste hänga ihop bättre. En byggnad måste ha en bra prislapp räknat på livslängd, inte på kort sikt. Här kan vi som beställare ställa högre krav men det hänger också på att de som bygger utvecklar sina processer. Men det är en konservativ bransch som inte har sett över sina processer och material. Byggpriserna är en viktig fråga. 

NCC vill att olyckstalen bland UE går ner

De ska vända olycksstatistiken hos sina underentreprenörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vill-att-olyckstalen-bland-ue-gar-ner-27900

Nytt arbetsutskott ska jobba för bättre bygghandlingar


Beast ska göra tidstjuv effektiv.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-arbetsutskott-ska-jobba-battre-bygghandlingar-27918

Granskningsstandard får uppmärksamhet i England

Effektivare granskning på export.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/granskningsstandard-far-uppmarksamhet-i-england-27919

Skanska inleder kulturhusrenovering

Renoverar för en halv miljard.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-inleder-kulturhusrenovering-27916

Tuffare väder utmaning för byggare

Så minimerar du skadorna på företaget när ditt projekt drabbas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896

Så skyddar du tak mot översvämning

Ny vägledning ska säkra kvaliteten på avvattningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-skyddar-du-tak-mot-oversvamning-27897

Karlastaden får Rambolls signum

"Vi vill skapa en levande och mänsklig stadsdel."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/karlastaden-far-rambolls-signum-27912

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostadsbyggandet minskade 16 procent 2018

Flera byggbolag visar ännu större tapp i antalet påbörjade lägenheter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskade-16-procent-2018-27911

Gammalt blir nytt och hållbart i Linköping

Miljonprogramshus når miljöcertifiering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gammalt-blir-nytt-och-hallbart-i-linkoping-27910

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909