Meny

Branschaktörers arbete med brandrisker ska utvärderas

Branschaktörers arbete med brandrisker ska utvärderas

För ett par år sedan inledde Skanska tillsammans med en mängd branschaktörer ett projekt för att minska brandriskerna med cellplast under produktion. Nu är det dags för uppföljning.

2015 presenterade Skanska en slutrapport efter ett SBUF-stött projekt, ”Brand i olika cellplaster i produktions­skedet – Risksänkande åtgärder och rekommendationer till byggbranschen”, där man har kartlagt erfarenheter, kunskap och risker kring hanteringen av cellplaster i själva byggskedet.

–  Vissa cellplaster leder till väldigt hastiga och spektakulära bränder. Vi tänkte att det inte bara var vi på Skanska som var intresserade av att hitta lösningar för att minska riskerna med cellplastbränder på arbetsplats, säger Linda Martinsson, byggnadsfysiker på Skanska och en av två projektledare.


Flera aktörer

I projektet involverades ett flertal aktörer från byggbranschen, från leverantörsledet, Arbetsmiljöverket, Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten som samlades för workshops och diskussioner på ämnet bränder och cellplast.

–  Vi fick bekräftat att det här var ett branschgemensamt problem, berättar Pål Skoglund, även han projektledare på Skanska. 

Pål Skoglund, även han projektledare från Skanska.
Projektet fann att för att uppnå en acceptabel brandrisknivå i hanteringen av cellplast på byggarbetsplats krävs kunskap, riskmedvetenhet och förebyggande arbete kring såväl byggmaterialen i sig som brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.

–  Vi såg också att det finns lite av ett hålrum i arbetsmiljö­lagstiftningen. Brandrisker ses inte alltid som arbetsmiljöproblem. Då en byggarbetsplats inte är ett fast arbetsställe är inte lagstödet på brandskyddsområdet heller anpassat för den typen av miljöer, säger Linda Martinsson.

När brandskyddsansvaret på byggarbetsplatsen ligger på många aktörer är det lätt att det uppstår oklarheter kring vem som ansvarar för vilken del.

–  Mångas ansvar blir lätt ingens ansvar, säger Pål Skoglund


Brister i kunskapsnivån

Projektet noterade också brister i kunskapsnivån när det gäller skillnaden mellan olika cellplastmaterial, hur de ska hanteras och vilka risker för brand de innebär. Detta gäller även beställare, projektörer och myndigheter. Riktlinjer och användning skiljer sig också åt mellan olika länder, vilket kan orsaka missförstånd för aktörer som verkar på flera olika marknader. Under projektets gång tog man även fram vidare rekommendationer för hur
aktörerna branschgemensamt ska kunna lösa brandriskerna med cellplastmaterial.

Vad har då hänt sedan rapporten publicerades i november 2015? Internt på Skanska har Pål Skoglund och Linda Martinsson arbetat vidare med frågorna. Nyligen har också ett uppföljande branschgemensamt projekt inletts för att ta reda på vad som har hänt sedan sist.

–  Även om vi har gjort mycket så återstår problemet. Det sker fortfarande bränder med cellplast på byggarbetsplatser. Vi vill ta reda på varför man inte når hela vägen fram, säger Linda Martinsson och fortsätter:

–  Det projektet pågår just nu. I ett första skede har Brandskyddsföreningen utfört intervjuer med deltagarna från förra projektet för att kartlägga vad som har hänt sedan förra projektet och vilka hinder som de olika aktörerna ser för att nå brandsäkra arbetsplatser.

Det nya projektet ska rapporteras vid slutet av året.

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810

SFI på fabriksgolvet

Obos satsade på egen utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sfi-pa-fabriksgolvet-26795

Trä och 3D-printing diskuteras i Umeå

Internationell konferens blickar mot framtiden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tra-och-3d-printing-diskuteras-i-umea-26805

Nya namn i BI:s styrelse

Omval av Svante Hagman som ordförande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-namn-i-bis-styrelse-26803

Lidl-butik får förskola på taket

Malmö stad beviljar bygge på höjden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lidl-butik-far-forskola-pa-taket-26802

Första bilderna från Gasklockan

Samtidig presenterar Oscar Properties ny app.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-bilderna-fran-gasklockan-26801

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Utländsk hyrpersonal ska skatta från dag ett

Regeringen och Vänsterpartiet överens om lagförslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utlandsk-hyrpersonal-ska-skatta-fran-dag-ett-26797

Produktiviteten i branschen – problem eller myt?

Bilderna går isär kring byggsektorns produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/produktiviteten-i-branschen-problem-eller-myt-26780

Nytt nätverk för nya stadsdelar och hållbara innovationer

Hållbarhet är ett övergripande mål.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-natverk-nya-stadsdelar-och-hallbara-innovationer-26794