Meny

Boverket föreslår klimatdeklaration

Boverket föreslår klimatdeklaration

Byggbranschen orsakar betydande koldioxidutsläpp och fler byggföretag måste bli medvetna om hur det egna arbetet påverkar. Därför föreslår nu Boverket på regeringens uppdrag, i en rapport, att det blir krav på klimatdeklaration av byggnader.

– Det här är ett första steg mot att få företag att göra förbättringar i sitt klimatarbete, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

I dag finns det inte någon lag i Sverige som ställer krav på redovisning av vilka material som har använts vid uppförandet av en byggnad. Byggreglerna ställer krav på energihushållning i den färdiga byggnaden, men utsläppen av växthusgaser från byggnaden regleras inte, varken under byggskedet eller under användningsskedet. Detta trots att nybyggnad alltså genererar stora koldioxidutsläpp. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp 2014 motsvarade 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläpp kopplade till  uppvärmning av byggnader har minskat betydligt sedan 90-talet medan utsläppen från byggskedet inte har minskat i motsvarande omfattning.


Krav på klimatdeklaration

I sin rapport föreslår Boverket därför nu att regler införs med krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Förslaget bygger på att de delar av en byggnads livscykel som genererar störst utsläpp av växthusgaser ska deklareras. Detta gäller för i princip samtliga byggnader. I första hand gäller det de tre första stegen i en byggnads livscykel: råvaruförsörjning, transport och tillverkning av produkter. Boverket har dock fått utökat uppdrag för att utreda en utökning av omfattningen av klimatdeklarationen.

– Att ställa krav på fullständig livscykel är att ställa för höga krav initialt. Detta är en oerhört stor omställning för byggbranschen, det är helt nya krav som många inte alls jobbar med i dag. Det är därför vi fokuserar på ett minimikrav till en början, säger Kristina Einarsson.

Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.
Foto: Jörgen Ragnarsson

Målet med arbetet är att företagen utifrån uppgifterna i klimatdeklarationen ska göra bättre val vad gäller de material som används. 

– Att företagen bara deklarerar räcker ju inte, säger Kristina Einarsson.


LÄS MER: IVL’s nya miljöberäkningsverktyg släpps vilken dag som helst

Jeanette Sveder Lundin är grön utvecklingschef på Skanska och välkomnar Boverkets rapport.

– Det här är väldigt positivt, det är steg som är nödvändiga att ta för att vi ska höja lägstanivån och börja tala samma språk i branschen, säger hon.

På Skanska jobbar man redan med klimatberäkningar i olika former och har målet att bli klimatneutrala 2050, men Jeanette Sveder Lundin tycker att arbetet med dessa frågor går för långsamt i branschen.

Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef på Skanska.
Foto: Skanska

– Det här måste bli en fråga som tas med direkt i planeringen, och vet man att det ”ska med” så underlättar det den processen, som med energikraven i Boverkets byggregler, där vet vi vad vi har att förhålla oss till. Det underlättar till exempel dialogen mellan parter i byggprocessen som beställare, arkitekter och projekterare, säger hon.

Jeanette Sveder Lundin tycker att det är bra att Boverket börjar i den här änden, med krav på deklaration. Att gå vidare och ställa krav på hur mycket koldioxid som får släppas ut vid nybyggnation är en mer komplicerad fråga och hon hoppas att branschen själv ska minska utsläppen utan att lagar behövs.

– Kan branschen klara att driva utvecklingen utan lagstiftning om koldioxidnivåer är det väldigt bra men det återstår att se, säger Jeanette Sveder Lundin

Klimatdeklaration
  • Syftet med klimatdeklarationen är att i ett första steg öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan för att i nästa steg styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att nationella målet om klimatneutralt Sverige 2045 ska uppnås.
  • Ett införande av krav på en klimatdeklaration kommer i sig inte att innebära en minskning av koldioxidutsläppen från byggsektorn på kort sikt, men krav på en klimatdeklaration är ett sätt att styra till ett ökat lärande om livscykelanalyser och om vad som ur klimatsynpunkt är stort och smått.
  • Syftet är även att ge insikter till de olika aktörerna i byggprocessen och hur de kan bidra till att minska klimatpåverkan.
  • Boverket uppskattar att det kan ta två år från regeringens utskick av Boverkets rapport på remiss till att systemet med reglerna om klimatdeklaration kan vara på plats.

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Glömstaskolan vinner pris

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-vinner-pris-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400

Här är roboten som kan ersätta byggarbetare

Japanska forskare har tagit fram en prototyp för byggarbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-roboten-som-kan-ersatta-byggarbetare-27396

Plåtslagare prisas med stipendium

Plåtslagaren Mathilda Klinger Danielsson är årets Isabellestipendiat.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/platslagare-prisas-med-stipendium-27398