Meny

Bostadsministern: ”Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna”

Bostadsministern: ”Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna”

Den nya rapporten om byggandets klimatpåverkan diskuterades av en namnkunnig panel vid ett seminarium under Almedalsveckan. Bostadsminister Peter Eriksson hade på kortvarsel beslutat att komma till seminariet för att ge sina reflektioner kring rapporten.

Studien, som är finansierad av SBUF (Byggbranschens utvecklingsfond), IVL och Näringsdepartementet, visar att byggskedet och materialval är viktigare än väntat för en byggnads klimatpåverkan under sin livscykel. Rapporten redogör för klimatpåverkan från ett bostadsprojekt i Sundbyberg, det åtta våningar höga huset i kvarteret Strandparken.

Huset är byggt med massiv trästomme, med garage och källarvåning i betong. Forskningens resultat visar att 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan kan hänföras till hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. Driftsfasen står för en mindre del.

Läs mer: Ny studie om byggandets klimatpåverkan.

Forskarna bakom rapporten betonar att detta inte handlar om ett slagsmål mellan trä och betong, att det endast är byggnadens klimatpåverkan som har studerats, inte andra viktiga aspekter av materialval.

Likväl är det tydligt att valet av material är oerhört viktigt ur klimatsynpunkt. 84 procent av Strandparkens klimatpåverkan uppströms kommer från materialtillverkningen där betongproduktionen står för en mycket stor andel.

Mot bakgrund av att Sverige, enligt Miljömålsberedningens nya direktiv, ska vara klimatneutralt 2045 är materialvalet i byggandet – både vad gäller bostäder och infrastruktur – en viktig aspekt. Cementbaserade produkter utgör i dag 85-90 procent av marknaden för byggprodukter. Träprodukter utgör en relativt sett liten andel.

– Så det finns en stor marknad för trä. Inte minst som exportvara, sa Johnny Kellner fristående energi- och klimatexpert, och fick med håll av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen.

För nyblivne bostadsminister Peter Eriksson (MP) bjöd rapporten på en del nya insikter.

– Jag visste inte att byggprocessen står för 80 procent av klimatpåverkan, sa han när han fick ge sina reflektioner efter det att Johnny Kellner, presenterat studiens resultat.

Hans spontana politiska reflektion till detta var att:

– Ett land som Sverige som står mitt i vedbon borde utnyttja våra resurser.

Peter Eriksson kommer från ett uppdrag som EU-parlamentariker där han bland annat jobbade med utsläppshandelsfrågor.

– Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna. Det är en enorm förbättring om vi kan byta ut en del av de betongprodukterna till miljövänligare alternativ, säger Peter Eriksson.

Han anser att det finns en rad saker som kommunerna kan göra för att gynna byggande i trä, ett klimatsmart byggande och även industriellt byggande för att få fart på byggandet.

– Jag kommer att jobba mer för att ställa högre krav på kommunerna att gynna hållbart byggande.

Med i paneldiskussionen kring rapportens resultat var: Susanne Rudenstam, vd på Sveriges Träbyggnadskansli, Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, Maria Brogren, energi och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef, Cementa. Före detta bostadsminister Stefan Attefall (KD) var moderator.

Chef på Akademiska Hus slipper åtal

Ekobrott gick inte att styrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/chef-pa-akademiska-hus-slipper-atal-26233

Ny vd ger liv åt Lindbäcks koncernbygge

Linda Rosén blir vd för nyuppväckta Lindbäcks Group.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-vd-ger-liv-lindbacks-koncernbygge-26227

Stabil ökning av försäljning av byggmaterial

Tillväxten på samma nivå som tidigare år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stabil-okning-av-forsaljning-av-byggmaterial-26230

Bravida får ny ordförande

Fredrik Arp kan få förtroendet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bravida-far-ny-ordforande-26229

Skanska tar hem 800-miljonerskontrakt i Nacka

Skanska ska bygga infrastruktur i centrala Nacka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-tar-hem-800-miljonerskontrakt-i-nacka-26228

Chef på Akademiska Hus slipper åtal

Ekobrott gick inte att styrka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/chef-pa-akademiska-hus-slipper-atal-26232

Trafikverket ska se över laddinfrastruktur

Regeringsuppdrag ska redovisas 30 juni.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-ska-se-over-laddinfrastruktur-26210

Stabilt byggande i hela Norden

Island kommer starkt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stabilt-byggande-i-hela-norden-26209

Miljarder förloras på dålig återvinning av byggmaterial

Företag måste tänka mer i cirkulära termer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljarder-forloras-pa-dalig-atervinning-av-byggmaterial-26207

Kvartsdammet ska skingras

Branschgemensamt projekt ska ge större koll på halterna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvartsdammet-ska-skingras-26190