Meny

Bostadsministern: ”Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna”

Bostadsministern: ”Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna”

Den nya rapporten om byggandets klimatpåverkan diskuterades av en namnkunnig panel vid ett seminarium under Almedalsveckan. Bostadsminister Peter Eriksson hade på kortvarsel beslutat att komma till seminariet för att ge sina reflektioner kring rapporten.

Studien, som är finansierad av SBUF (Byggbranschens utvecklingsfond), IVL och Näringsdepartementet, visar att byggskedet och materialval är viktigare än väntat för en byggnads klimatpåverkan under sin livscykel. Rapporten redogör för klimatpåverkan från ett bostadsprojekt i Sundbyberg, det åtta våningar höga huset i kvarteret Strandparken.

Huset är byggt med massiv trästomme, med garage och källarvåning i betong. Forskningens resultat visar att 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan kan hänföras till hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. Driftsfasen står för en mindre del.

Läs mer: Ny studie om byggandets klimatpåverkan.

Forskarna bakom rapporten betonar att detta inte handlar om ett slagsmål mellan trä och betong, att det endast är byggnadens klimatpåverkan som har studerats, inte andra viktiga aspekter av materialval.

Likväl är det tydligt att valet av material är oerhört viktigt ur klimatsynpunkt. 84 procent av Strandparkens klimatpåverkan uppströms kommer från materialtillverkningen där betongproduktionen står för en mycket stor andel.

Mot bakgrund av att Sverige, enligt Miljömålsberedningens nya direktiv, ska vara klimatneutralt 2045 är materialvalet i byggandet – både vad gäller bostäder och infrastruktur – en viktig aspekt. Cementbaserade produkter utgör i dag 85-90 procent av marknaden för byggprodukter. Träprodukter utgör en relativt sett liten andel.

– Så det finns en stor marknad för trä. Inte minst som exportvara, sa Johnny Kellner fristående energi- och klimatexpert, och fick med håll av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen.

För nyblivne bostadsminister Peter Eriksson (MP) bjöd rapporten på en del nya insikter.

– Jag visste inte att byggprocessen står för 80 procent av klimatpåverkan, sa han när han fick ge sina reflektioner efter det att Johnny Kellner, presenterat studiens resultat.

Hans spontana politiska reflektion till detta var att:

– Ett land som Sverige som står mitt i vedbon borde utnyttja våra resurser.

Peter Eriksson kommer från ett uppdrag som EU-parlamentariker där han bland annat jobbade med utsläppshandelsfrågor.

– Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna. Det är en enorm förbättring om vi kan byta ut en del av de betongprodukterna till miljövänligare alternativ, säger Peter Eriksson.

Han anser att det finns en rad saker som kommunerna kan göra för att gynna byggande i trä, ett klimatsmart byggande och även industriellt byggande för att få fart på byggandet.

– Jag kommer att jobba mer för att ställa högre krav på kommunerna att gynna hållbart byggande.

Med i paneldiskussionen kring rapportens resultat var: Susanne Rudenstam, vd på Sveriges Träbyggnadskansli, Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, Maria Brogren, energi och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef, Cementa. Före detta bostadsminister Stefan Attefall (KD) var moderator.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Utökar satsning på gröna maskiner

Lambertsson ser ökad efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokar-satsning-pa-grona-maskiner-27076

Bra lön men dåligt med kompetensutveckling

Byggbranschen under Nyckeltalsinstitutets lupp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bra-lon-men-daligt-med-kompetensutveckling-27058

Ramböll bidrar till Göteborgs linbana

Får uppdraget om rådgivare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramboll-bidrar-till-goteborgs-linbana-27096

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069