Meny
  • Bostadsbyggandet är på nedgång i Sverige, men de regionala skillnaderna är stora.
    Foto/grafik: Mattias de Frumerie

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet har minskat med 16 procent de första tre kvartalen i år, jämfört med samma period förra året. Det framkommer av färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Sveriges Byggindustrier varnar för att nedgången kan smitta av sig på hela den svenska ekonomin.

Under de första tre kvartalen i år påbörjades 39 100 bostäder, jämfört med 46 700 bostäder i fjol, enligt SCB:s siffror. Statistiken släpar något, så årets siffror är uppräknade med 6 procent. Av dessa är knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och drygt 8 000 småhus. Byggandet av bostäder i flerbostadshus dalar därmed kraftigast.

En titt på den regionala fördelningen visar på stora variationer. Göteborg och Malmö håller uppe bostadsbyggandet bland storstadsregionerna. I Storgöteborg kan man till och med notera en ganska kraftig ökning – plus 17 procent. I Storstockholm faller däremot bostadsbyggandet som en sten – minus 40 procent.

Kraftiga minskningar kan även noteras i bland annat Uppsala, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Värmland, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten. Regioner där bostadsbyggandet däremot har ökat rejält under perioden är Gävleborg och Dalarna. Bostadsbyggandet ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå sett i ett 20-årsperspektiv.

På Sveriges Byggindustrier, BI, har man analysen klar kring orsakerna till nedgången.

– En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat möjligheterna för många att köpa en bostad, vilket minskar bostadsbyggandet, säger BI:s vd Catharina Elmsäter-Svärd i en skriftlig kommentar.

Hon varnar också för att det minskade bostadsbyggandet kan få negativa spridningseffekter på hela den svenska ekonomin.

Andelen hyresrätter har ökat till 57 procent under 2018, jämfört med i fjol då andelen hyresrätter låg på 50 procent. Enligt uppgifter i Hem&Hyra har byggherrar tvingats omvandla svårsålda bostadsrätter till hyresrätter i rådande konjunktur.

– Jag vet inte säkert om det är så, men det kan säkert ha haft en viss effekt, säger Johannes Johansson på SCB.

Det stärker bilden att byggherrar och fastighetsägare är pressade i dagens konjunktur.

Enligt Anna Broman, bostadspolitisk expert på BI, är det generellt sett ovanligare att bostäder omvandlas från bostadsrätter till hyresrätter än vice versa. I den pågående Översiktsplaneutredningen finns förslag som är ute på remiss om att minska flexibiliteten i omvandlingen av upplåtelseformer. Dessa syftar dock främst till att begränsa möjligheterna att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

– Det är vi kritiska till. Det behöver finnas en flexibilitet mellan upplåtelseformerna för att kunna möta olika typer av konjunkturer, säger Anna Broman.

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

Tung rapport från CBA föreslår ny inriktning på byggandet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jag-blir-irriterad-pa-att-vi-ska-bygga-billigt-och-fort-27639

Bostadspriserna vänder nedåt

Men Malmö går mot strömmen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadspriserna-vander-nedat-27645

Sociala faktorer lyfts i ny arbetsmiljöstandard

“Det är viktigt är att ledningen visar engagemang”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sociala-faktorer-lyfts-i-ny-arbetsmiljostandard-27637

Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten

Det osar av missnöje bland entreprenörerna på Förbifart Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/entreprenorer-larmar-om-stora-forseningar-pa-forbifarten-27621

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Största installatörerna kartlagda

Resultat från början av 2018 klara.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/storsta-installatorerna-kartlagda-27634

Sveriges första nollenergi-hotell kan bli verklighet

Fabege bygger i Arenastaden i Solna
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-forsta-nollenergi-hotell-kan-bli-verklighet-27631

NCC ska trafiksäkra E14 vid Sundsvall

Kontrakt för nytt vägbygge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-ska-trafiksakra-e14-vid-sundsvall-27630