Meny
  • Bostadsbyggandet är på nedgång i Sverige, men de regionala skillnaderna är stora.
    Foto/grafik: Mattias de Frumerie

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet har minskat med 16 procent de första tre kvartalen i år, jämfört med samma period förra året. Det framkommer av färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Sveriges Byggindustrier varnar för att nedgången kan smitta av sig på hela den svenska ekonomin.

Under de första tre kvartalen i år påbörjades 39 100 bostäder, jämfört med 46 700 bostäder i fjol, enligt SCB:s siffror. Statistiken släpar något, så årets siffror är uppräknade med 6 procent. Av dessa är knappt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och drygt 8 000 småhus. Byggandet av bostäder i flerbostadshus dalar därmed kraftigast.

En titt på den regionala fördelningen visar på stora variationer. Göteborg och Malmö håller uppe bostadsbyggandet bland storstadsregionerna. I Storgöteborg kan man till och med notera en ganska kraftig ökning – plus 17 procent. I Storstockholm faller däremot bostadsbyggandet som en sten – minus 40 procent.

Kraftiga minskningar kan även noteras i bland annat Uppsala, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Värmland, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Norrbotten. Regioner där bostadsbyggandet däremot har ökat rejält under perioden är Gävleborg och Dalarna. Bostadsbyggandet ligger dock fortfarande på en mycket hög nivå sett i ett 20-årsperspektiv.

På Sveriges Byggindustrier, BI, har man analysen klar kring orsakerna till nedgången.

– En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat möjligheterna för många att köpa en bostad, vilket minskar bostadsbyggandet, säger BI:s vd Catharina Elmsäter-Svärd i en skriftlig kommentar.

Hon varnar också för att det minskade bostadsbyggandet kan få negativa spridningseffekter på hela den svenska ekonomin.

Andelen hyresrätter har ökat till 57 procent under 2018, jämfört med i fjol då andelen hyresrätter låg på 50 procent. Enligt uppgifter i Hem&Hyra har byggherrar tvingats omvandla svårsålda bostadsrätter till hyresrätter i rådande konjunktur.

– Jag vet inte säkert om det är så, men det kan säkert ha haft en viss effekt, säger Johannes Johansson på SCB.

Det stärker bilden att byggherrar och fastighetsägare är pressade i dagens konjunktur.

Enligt Anna Broman, bostadspolitisk expert på BI, är det generellt sett ovanligare att bostäder omvandlas från bostadsrätter till hyresrätter än vice versa. I den pågående Översiktsplaneutredningen finns förslag som är ute på remiss om att minska flexibiliteten i omvandlingen av upplåtelseformer. Dessa syftar dock främst till att begränsa möjligheterna att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

– Det är vi kritiska till. Det behöver finnas en flexibilitet mellan upplåtelseformerna för att kunna möta olika typer av konjunkturer, säger Anna Broman.

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866