Meny

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

Borättsbyggandet i Stockholm ett sänke

I Boverkets senaste prognos av byggutvecklingen i Sverige framgår bostadsbyggandet i Sverige minskar kraftigt och att den största bromsklossen är byggandet av bostadsrätter i Storstockholm. I Göteborg däremot ökar byggande i god takt.

Bostadsbyggandet minskar med 20 procent i år enligt Boverkets siffror och fortsätter att minska ytterligare 6 procent 2019. Under kommande år förväntas 51 000 bostäder byggstartas och därmed vara tillbaka på samma nivå som 2015. Detta trots att efterfrågan, eller i alla fall det demografiska behovet, enligt Boverket ligger på 67 000 nya bostäder årligen.

Det minskade byggandet har följt i spåren av att bostadspriserna föll under 2017, i vissa segment kraftigt. Boverket kopplar också ihop det minskade byggandet med hushållens oro för ränteökningar, minskad tillväxt, börsfall och risk för stramare kreditkrav.

Prisfallet från 2017 har hejdats och under 2018 har nivåerna stabiliserat sig och snarare vänt något uppåt. De ligger dessutom fortfarande rejält över de nivåer som rådde för fem år sedan – mellan 39 och 62 procent för bostadsrätter i de tre storstäderna.

Utvecklingen för de olika bostadsslagen varierar kraftigt. Bostadsrätterna är det största sorgebarnet.

Antalet påbörjade bostadsrätter kommer att ha rasat till hälften mellan 2017 och 2019 – från 25 300 till 12 500. Nivån för hyresrättsbyggandet ligger dock oförändrad på omkring 24 000 per år under treårsperioden. 

När det gäller småhus handlar det också om en märkbar minskning, men inte alls lika stor som för bostadsrätterna. Från 13 050 2017 till 10 500 2019, enligt prognosen.

En titt på storstadsregionerna visar att Storstockholm är den region som främst dragit ner byggstartstakten och det stora sorgebarnet är bostadsrätterna. En relativt snabb prisnedgång på drygt 11 procent i slutet av 2017 fick byggstarterna för bostadsrätter att rasa från drygt 10 000 sista kvartalet 2017 till 6 000 tredje kvartalet i år. Om man jämför de första tre kvartalen 2017 med 2018 har byggstarterna för bostadsrätter minskat med mer än 50 procent. För hyresrätterna har bara en mindre nedgång noterats. När det gäller småhus noteras också inbromsningar, men det är från mycket lägre nivåer.

I Göteborg, tvärtemot rikstrenden, har byggstarterna ökat med 14 procent. Även där har priserna sjunkit, en inte lika mycket som i Stockholm. Det är i Göteborgs stad som byggandet ökar. Övriga Storgöteborg minskar. Trenden är totalt omvänd mot Storstockholm när det gäller bostadsrätter – det är främst de som håller uppe Göteborgs siffror. Boverkets analytiker är osäkra i sina prognoser framåt för Göteborg. Verket räknar med att totalt cirka 8 000 nya bostäder ska påbörjas i år och räknar med samma nivå 2019, men kastar in en brasklapp om att de ”har svårt att tro att inte även byggandet i Storgöteborg påverkas av den åtstramade kreditprövningen och osäkerheten om bostadsprisernas utveckling.”

I Stormalmö har priserna legat relativt stabilt under året. Boverket räknar med att 6 700 bostäder påbörjas under 2018 och att samma siffra 2019 landar på 6 200 bostäder. Liksom i Stockholm dyker byggandet av bostadsrätter kraftigt i år, men det vägs mer än väl upp av att hyresrättsbyggandet har god vind i seglen och ökar med 55 procent 2018.

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756