Meny
  • Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava, och Ann-Sofi Danielsson, CFO (från en tidigare rapportpresentation).
    Foto: Anders Siljevall

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Bostadsutvecklaren Bonava sålde fler lägenheter under det första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017. Nettoomsättningen och rörelseresultat sjönk däremot.

”Det finns ett stort behov av bostäder på våra marknader och med vårt fokus på prisvärda bostäder har vi en betydande roll och ett stort ansvar”, konstaterar Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava, i vd-brevet i bolagets halvårsrapport.

Han lyfter även fram Tysklandsmarknaden, där Bonava har satsat på att växa. I dag är det bolagets största marknad och står för 37 procent jämfört med 24 procent i Sverige sett till pågående produktion.

”Detta är glädjande eftersom den tyska marknaden är stark med ett stort behov att prisvärda bostäder”, skriver Joachim Hallengren.


Fortsatt avvaktande i Sverige

Ser man till Sverige visar rapporten på en fortsatt avvaktande marknad under kvartal två 2018, men Bonava noterar också en stabilisering av bostadspriserna. Rörelseresultatet på Sverigemarknaden under första halvåret 2018 minskade från 835 miljoner föregående år till 367 miljoner kronor. Det minskade resultatet beror på färre resultatavräknade bostäder till konsumenter och att inget projekt till investerare resultatavräknades.

Totalt för koncernen uppgick nettoresultatet till 349 miljoner kronor första halvåret 2018 jämfört med 908 miljoner kronor samma period 2017. Omsättningen sjönk från 6 289 miljoner kronor till 4 411 miljoner kronor.

Under perioden har fler bostäder sålts – 1 965 stycken jämfört med 1 870 första halvåret i fjol. Antalet resultatavräknade bostäder för perioden var dock färre – 1 446 stycken första halvåret i år jämfört med 2 156 stycken i fjol.

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Hantverkarbrist hämmar byggföretagare

Svårigheter att växa i god konjunktur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hantverkarbrist-hammar-byggforetagare-27403

Nobel Center stoppas

Alliansen och Miljöpartiet överens i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nobel-center-stoppas-27402

Peab bygger campus i Lund

Projektet värt 415 miljoner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-campus-i-lund-27400