Meny
  • Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava, och Ann-Sofi Danielsson, CFO (från en tidigare rapportpresentation).
    Foto: Anders Siljevall

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Bostadsutvecklaren Bonava sålde fler lägenheter under det första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017. Nettoomsättningen och rörelseresultat sjönk däremot.

”Det finns ett stort behov av bostäder på våra marknader och med vårt fokus på prisvärda bostäder har vi en betydande roll och ett stort ansvar”, konstaterar Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava, i vd-brevet i bolagets halvårsrapport.

Han lyfter även fram Tysklandsmarknaden, där Bonava har satsat på att växa. I dag är det bolagets största marknad och står för 37 procent jämfört med 24 procent i Sverige sett till pågående produktion.

”Detta är glädjande eftersom den tyska marknaden är stark med ett stort behov att prisvärda bostäder”, skriver Joachim Hallengren.


Fortsatt avvaktande i Sverige

Ser man till Sverige visar rapporten på en fortsatt avvaktande marknad under kvartal två 2018, men Bonava noterar också en stabilisering av bostadspriserna. Rörelseresultatet på Sverigemarknaden under första halvåret 2018 minskade från 835 miljoner föregående år till 367 miljoner kronor. Det minskade resultatet beror på färre resultatavräknade bostäder till konsumenter och att inget projekt till investerare resultatavräknades.

Totalt för koncernen uppgick nettoresultatet till 349 miljoner kronor första halvåret 2018 jämfört med 908 miljoner kronor samma period 2017. Omsättningen sjönk från 6 289 miljoner kronor till 4 411 miljoner kronor.

Under perioden har fler bostäder sålts – 1 965 stycken jämfört med 1 870 första halvåret i fjol. Antalet resultatavräknade bostäder för perioden var dock färre – 1 446 stycken första halvåret i år jämfört med 2 156 stycken i fjol.

Stopp i tunnelarbete på Förbifarten

Arbetsmiljöbrister inte åtgärdade i tid.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stopp-i-tunnelarbete-pa-forbifarten-27116

Peab bättrade på resultatet

Fortsatt avmattad bostadsrättsmarknad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-battrade-pa-resultatet-27117

Så gick det för Veidekke i kvartal två

Lägre resultat, högre orderingång.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-gick-det-veidekke-i-kvartal-tva-27112

Han ska utreda järnvägsunderhållet

Erland Olauson ska se över hur Trafikverket kan ta över ansvaret.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-utreda-jarnvagsunderhallet-27113

Sveriges Byggindustrier tar journalister till hjälp mot fusk

Ska stötta genom utbildning och rådgivning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-tar-journalister-till-hjalp-mot-fusk-27110

Kristallen först klar i nya Kiruna

Kirunabornas nya vardagsrum.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kristallen-forst-klar-i-nya-kiruna-27109

Ungdomsbostäder byggs med norrländskt byggsystem

Klart för inflyttning 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ungdomsbostader-byggs-med-norrlandskt-byggsystem-27108

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

YH-utbildning inom samhällsbyggnad säker väg till jobb

Fortfarande finns det platser att söka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/yh-utbildning-inom-samhallsbyggnad-saker-vag-till-jobb-27107

Här skulle soltaken ge mest energi- se hela listan

Vattenfall har kartlagt länen där man får ut mest av solen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-skulle-soltaken-ge-mest-energi-se-hela-listan-27106

Serneke och Midroc bygger stadsdel i Trelleborg

Förvärvar två tomter i gemensamt bolag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-och-midroc-bygger-stadsdel-i-trelleborg-27105