Meny

Biologiska museet blir byggnadsminne

Biologiska museet blir byggnadsminne

Biologiska museet på Djurgården i Stockholm blir byggnadsminne. Både byggnaden och utställningarna ska skyddas och bevaras för framtiden.

Biologiska museet på Djurgården i Stockholm blir byggnadsminne. Det innebär att byggnaden bedöms ha synnerligen höga kulturvärden och att byggnaden och utställningarna därför ska skyddas för framtiden.

Förra året stängde Biologiska museet för allmänheten på obestämd tid på grund av byggnadens dåliga skick och stora behov av renovering. I samband med renoveringsbehoven aktualiserades också frågan om byggnadsminnesförklaring.

Biologiska museet ägs av Stiftelsen Skansen som väckte frågan om byggnadsminnesförklaring i februari i år och nu har Länsstyrelsen Gotland, eftersom jäv föreligger då landshövdingen i Stockholms län är ordförande i Stiftelsen Skansen, förklarat museet som byggnadsminne.

Motiveringen är att museet, som i hög grad är bevarat från hur det såg ut vid öppnandet 1893, förmedlar kunskap om musei- och vetenskapshistorien. Panoramautställningen, som besökarna tittar på genom ett observatorietorn och ger möjligheten att se djur i sin naturliga miljö, har ett högt kultur- och konsthistoriskt värde. Dessutom berättar byggnadens exteriör om det sena 1800-talets nationalromantiska stiluttryck som inspirerats av norska stavkyrkor.

Skyddet innebär i det här fallet innebär det att museet inte får rivas eller förändras till sitt yttre och att utställningarna inte får förändras. Stiftelsen Skansken får även bidrag från Länsstyrelsen Stockholm för arbetet med att byta ut sju takfönster på västra takfallet. Arbetet beräknas kosta cirka tre miljoner kronor, varav bidraget kommer att täcka 80 procent.

NCC skänker 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

"Byggnation och utbildning ligger oss varmt om hjärtat"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-skanker-1-miljon-till-ingenjorer-utan-granser-27658

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648