Meny

BI: Utbyggd infrastruktur i nordöstra Skåne ger ökad tillväxt

BI: Utbyggd infrastruktur i nordöstra Skåne ger ökad tillväxt

Region Skånes tillväxtnämnd har beslutat att förskottera pengar till Trafikverket för att fortsätta ombyggnaden av riksväg 21 och utbyggnaden av järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm.

– Regionens förskotterade medel visar att nordöstra Skåne har utmärkta tillväxtmöjligheter i framtiden med centrala nav i form av Kristianstad och Hässleholm, säger Anders Fredriksson, chef Sveriges Byggindustrier, BI, Kristianstad.

 – En förbättrad framkomlighet på väg 21 tillsammans med de pågående förbättringarna av E22:an och järnvägen kommer att gynna befolkningsunderlaget och etableringen av handel och företag i området. Det ger oss i sin tur det tillskott i sysselsättningsökning vi så väl behöver. Nordöstra Skåne har drabbats hårt av den svaga konjunkturen med ett flertal stora varsel de senaste åren och genom bättre kommunikationer underlättas satsningar inom området, säger Anders Fredriksson.