Meny
  • Exempel har redan visat att det går att sänka klimatpåverkan från betong. Brf Viva i Göteborg är ett.
    Foto: Riksbyggen

Betongbranschen siktar mot nollutsläpp

Betongbranschen siktar mot nollutsläpp

Betongbranschen vill nå halverad klimatpåverkan inom fem år och klimatneutral betong inom 20–30 år. Detta enligt en rapport som Svensk Betong släppte i veckan. Den största förändringspotentialen finns i bostadsbyggandet, enligt rapporten.

– Med en gemensam målsättning för betongföretagen kan vi lättare nå förändring, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk betong.

Betongens klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av cementklinker. Utveckling av nya cement med lägre andel cementklinker och energieffektivisering och övergång från fossila bränslen till biobränslen vid tillverkning har dock gjort att branschen generellt minskat utsläppen med 20 procent på tjugo år. Störst minskning har varit möjlig inom bostadsbetongen, men anläggningsbetongen är också på väg att förbättras enligt rapporten. Men trots detta och trots att betongen under driftsfasen sedan tar upp ungefär 15–20 procent av den koldioxid som uppstår i produktionsskedet kvarstår ändå nivåer på utsläpp som betongbranschen vill minska kraftigt. Totalt släpps 1,65 miljoner ton koldioxid ut per år, vilket kan jämföras med utsläppen från personbilar som är cirka 11 miljoner ton per år.


Halverad klimatpåverkan på fem år

Målet är nu att nå halverad klimatpåverkan inom fem år och sedan nå klimatneutral betong de kommande 20–30 åren.

Detta ska göras genom nya bindemedel, effektivisering av betongtillverkningen, nya drivmedel för transporter, design och materialoptimering och ökat koldioxidupptag i driftskedet.

Förbättringar på kort sikt bygger på betongbranschens utveckling av nya betongrecept och användning av alternativa bindemedel. På lång sikt kommer det att krävas teknik och processutveckling och nya bindemedelsorter. Även koldioxidlagring kommer att bli nödvändig för att nå målet klimatneutral betong.

– Vi är beroende av en kommande teknikutveckling för att nå hela vägen, helt klart, säger Malin Löfsjögård.


Samarbete behövs

Samarbete mellan byggare, beställare, arkitekter med flera behövs också om denna förändring ska gå att genomföra. Som exempel nämns Riksbyggens BRF Viva där man lyckats sänka koldioxidutsläppen med 30 procent genom nya metoder och samarbete. Det projektet visar att det går att komma längre redan i dag med cirka 30 procents lägre klimatpåverkan.

–  Vi måste gå från att prata till att agera, och här vill vi se att den klimatförbättrad betong som redan finns i dag beställs och används, säger Malin Löfsjögård.

EDP-er (Environmental Product Declaration) kan där vara till hjälp för användaren för att bedöma en produkts miljöpåverkan under livscykeln och hjälper betongtillverkarna att mäta sina förbättringar.

Enligt Malin Löfsjögård är medlemsföretagen positiva till målsättningen.

– I den diskussionen som vi har med företagen som är i vår styrelse och utskott är det stor medvetenhet kring klimatpåverkan, men sedan sitter man inte alltid i position att bestämma, det är ju ofta byggherren, beställaren, som styr byggprocessen. Men kan både stor och liten gå mot samma utveckling så kan vi lättare förändra, säger Malin Löfsjögård.

 

Hur ska ni följa upp ambitionerna?

– Vi har inte bestämt exakt än hur uppföljning ska ske, men det kommer att bli en viktig fråga inom Svensk Betong. Dels kommer vi titta på vissa frågeställningar inom området som vi kan driva, men vi vill också följa upp effekterna, säger Malin Löfsjögård.

Företagens argument för betong
  • Betongens termiska egenskaper gör att byggnaden lagrar både värme och kyla, vilket minskar behoven av uppvärmning och kylning.
  • Betong går att återvinna.
  • Betong är ett tåligt material.
  • Betong är snyggt.
  • Betong brinner inte, och möglar inte heller.

MVB bygger i Ullared

Bygger flerfamiljshus i växande kommun.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-i-ullared-26806

Delade åsikter om effekten av kreditrestriktionerna

Finansinspektionens syn på bostadsmarknaden möttes med kritik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/delade-asikter-om-effekten-av-kreditrestriktionerna-26810

SFI på fabriksgolvet

Obos satsade på egen utbildning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sfi-pa-fabriksgolvet-26795

Trä och 3D-printing diskuteras i Umeå

Internationell konferens blickar mot framtiden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tra-och-3d-printing-diskuteras-i-umea-26805

Nya namn i BI:s styrelse

Omval av Svante Hagman som ordförande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-namn-i-bis-styrelse-26803

Lidl-butik får förskola på taket

Malmö stad beviljar bygge på höjden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lidl-butik-far-forskola-pa-taket-26802

Första bilderna från Gasklockan

Samtidig presenterar Oscar Properties ny app.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsta-bilderna-fran-gasklockan-26801

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Utländsk hyrpersonal ska skatta från dag ett

Regeringen och Vänsterpartiet överens om lagförslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utlandsk-hyrpersonal-ska-skatta-fran-dag-ett-26797

Produktiviteten i branschen – problem eller myt?

Bilderna går isär kring byggsektorns produktivitet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/produktiviteten-i-branschen-problem-eller-myt-26780

Nytt nätverk för nya stadsdelar och hållbara innovationer

Hållbarhet är ett övergripande mål.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-natverk-nya-stadsdelar-och-hallbara-innovationer-26794