Meny
  • Exempel har redan visat att det går att sänka klimatpåverkan från betong. Brf Viva i Göteborg är ett.
    Foto: Riksbyggen

Betongbranschen siktar mot nollutsläpp

Betongbranschen siktar mot nollutsläpp

Betongbranschen vill nå halverad klimatpåverkan inom fem år och klimatneutral betong inom 20–30 år. Detta enligt en rapport som Svensk Betong släppte i veckan. Den största förändringspotentialen finns i bostadsbyggandet, enligt rapporten.

– Med en gemensam målsättning för betongföretagen kan vi lättare nå förändring, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk betong.

Betongens klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av cementklinker. Utveckling av nya cement med lägre andel cementklinker och energieffektivisering och övergång från fossila bränslen till biobränslen vid tillverkning har dock gjort att branschen generellt minskat utsläppen med 20 procent på tjugo år. Störst minskning har varit möjlig inom bostadsbetongen, men anläggningsbetongen är också på väg att förbättras enligt rapporten. Men trots detta och trots att betongen under driftsfasen sedan tar upp ungefär 15–20 procent av den koldioxid som uppstår i produktionsskedet kvarstår ändå nivåer på utsläpp som betongbranschen vill minska kraftigt. Totalt släpps 1,65 miljoner ton koldioxid ut per år, vilket kan jämföras med utsläppen från personbilar som är cirka 11 miljoner ton per år.


Halverad klimatpåverkan på fem år

Målet är nu att nå halverad klimatpåverkan inom fem år och sedan nå klimatneutral betong de kommande 20–30 åren.

Detta ska göras genom nya bindemedel, effektivisering av betongtillverkningen, nya drivmedel för transporter, design och materialoptimering och ökat koldioxidupptag i driftskedet.

Förbättringar på kort sikt bygger på betongbranschens utveckling av nya betongrecept och användning av alternativa bindemedel. På lång sikt kommer det att krävas teknik och processutveckling och nya bindemedelsorter. Även koldioxidlagring kommer att bli nödvändig för att nå målet klimatneutral betong.

– Vi är beroende av en kommande teknikutveckling för att nå hela vägen, helt klart, säger Malin Löfsjögård.


Samarbete behövs

Samarbete mellan byggare, beställare, arkitekter med flera behövs också om denna förändring ska gå att genomföra. Som exempel nämns Riksbyggens BRF Viva där man lyckats sänka koldioxidutsläppen med 30 procent genom nya metoder och samarbete. Det projektet visar att det går att komma längre redan i dag med cirka 30 procents lägre klimatpåverkan.

–  Vi måste gå från att prata till att agera, och här vill vi se att den klimatförbättrad betong som redan finns i dag beställs och används, säger Malin Löfsjögård.

EDP-er (Environmental Product Declaration) kan där vara till hjälp för användaren för att bedöma en produkts miljöpåverkan under livscykeln och hjälper betongtillverkarna att mäta sina förbättringar.

Enligt Malin Löfsjögård är medlemsföretagen positiva till målsättningen.

– I den diskussionen som vi har med företagen som är i vår styrelse och utskott är det stor medvetenhet kring klimatpåverkan, men sedan sitter man inte alltid i position att bestämma, det är ju ofta byggherren, beställaren, som styr byggprocessen. Men kan både stor och liten gå mot samma utveckling så kan vi lättare förändra, säger Malin Löfsjögård.

 

Hur ska ni följa upp ambitionerna?

– Vi har inte bestämt exakt än hur uppföljning ska ske, men det kommer att bli en viktig fråga inom Svensk Betong. Dels kommer vi titta på vissa frågeställningar inom området som vi kan driva, men vi vill också följa upp effekterna, säger Malin Löfsjögård.

Företagens argument för betong
  • Betongens termiska egenskaper gör att byggnaden lagrar både värme och kyla, vilket minskar behoven av uppvärmning och kylning.
  • Betong går att återvinna.
  • Betong är ett tåligt material.
  • Betong är snyggt.
  • Betong brinner inte, och möglar inte heller.

Slättö får bygga i Lund

Helt kvarter byggs i massivt trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slatto-far-bygga-i-lund-25667

Proffsigaste förvaltarna får pris

Hyresgästernas omdömen fick styra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/proffsigaste-forvaltarna-far-pris-25666

Fyra projekt går vidare i Kasper Salin

De kan vinna arkitekternas största pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-projekt-gar-vidare-i-kasper-salin-25665

Går från Jernhusen till SHH

3500 bostäder ska utvecklas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gar-fran-jernhusen-till-shh-25664

Sverige och USA i snabbtågsamarbete

Ostlänken och Kalifornien lär av varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverige-och-usa-i-snabbtagsamarbete-25637

Sverigeförhandling lämnar remiss med protest

Ogillar förslag om långsamma tåg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sverigeforhandling-lamnar-remiss-med-protest-25663

Örebro är bäst på arkitektur

Bygger mycket och planerar bra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/orebro-ar-bast-pa-arkitektur-25662

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

"Vi har en stor vilja och resurser för att jobba vidare med det här"

Trafikverket pilotmyndighet för att skapa sysselsättning i upphandlingar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-har-en-stor-vilja-och-resurser-att-jobba-vidare-med-det-har-25638

Stor satsning på vuxenutbildning i regeringens höstbudget

Högre krav ställs på dem som står utanför arbetsmarknaden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-satsning-pa-vuxenutbildning-i-regeringens-hostbudget-25661

LO-samordning för fler jobb till nyanlända

Johan Lindholm: "Politikerna ska inte lägga sig i lönebildningen."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lo-samordning-fler-jobb-till-nyanlanda-25660