Meny
  • Caroline Szyber, Tomas Eneroth, Catharina Håkansson Boman och Anders Danielsson.
    Foto: Anders Siljevall

Behövs det en samhällsbyggnadsminister?

Behövs det en samhällsbyggnadsminister?

Bostadsbyggandet och infrastrukturen behöver hanteras samtidigt för att klara framtidens utmaningar. Men behövs det en samhällsbyggnadsminister för detta? Frågan delade panelen som samlades i Skanskas trädgård i Almedalen.

Den senaste nationella planen för infrastruktur gör historiskt stora satsningar och för första gången har Trafikverket även haft uppdraget att ta med bostadsbyggandet i sina beräkningar. Med Sverigeförhandlingen i mål är den stora knäckfrågan för höghastighetjärnvägen att få till en finansiering utöver nationella planens 700 miljarder. För det behövs breda blocköverskridande överenskommelser, menade infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Ska arbetet med de nya stambanorna påskyndas behöver vi hitta kompletterande finansiering. Vi har fört samtal med allianspartierna och Vänsterpartiet om detta. Inför valet är förhandlingarna på paus, men min ambition är att vi så snart som möjligt efter valet sätter igång igen, berättade han.


Stor kostnad

Kostnaden kommer att bli stor, men även frånvaron av investeringar kostar pengar, menade ministern.

– Vi är beredda att ta höjd statsfinansiellt för att finansiera stambanorna. Men det är en finansiell risk. Då måste alla partier komma överens om att man är med på detta, oavsett konjunktur och parlamentariskt läge.

Catharina Håkansson Boman, förhandlare i Sverigeförhandlingen, var inte orolig över att pengar skulle komma fram.

– Det måste det göra för att höghastighetsjärnvägen ska bli av, menade hon.

I de kommuner som deltagit i Sverigeförhandlingen har det redan börjat byggas mer och tänkas nytt kring bostadsbyggandet. Caroline Szyber (KD), ordförande i riksdagens civilutskott, har besökt flera kommuner som litar på att staten löser finansieringen.

– Det gäller att politiken levererar. Annars kommer kommunerna känna att de har tvingats på något utan att få något i gengäld, förklarade hon.


Storbritannien exempel

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska, ville se politiskt mod och initiativkraft för att få verkstad i frågan om höghastighetsjärnvägen. Han hade nyligen besökt Storbritannien som är igång med mastodontprojektet High Speed 2.

– Det krävs politiskt mod för att få till det här. Politiker tog modiga beslut att bygga ut Stockholms tunnelbana för 30 år sedan även om man inte då såg det stora behovet, sade Anders Danielsson.

Det är inte bara pengarna som är en faktor när det kommer till att säkra framtidens samhällsbygge. Det krävs också mycket arbetskraft för att kunna bygga och projektera.

- Vi har brist på resurser redan idag och behöver anställa tusen personer per år fram till 2020. Det kommer att krävas kraftåtgärderför att klara behoven, menade Anders Danielsson.

Catharina Håkansson Boman återvände till Storbritannien och High Speed 2.

– Där gör de just detta. De bygger colleges för att utbilda egna ingenjörer istället för att behöva ta in kompetens från annat håll, berättade hon.


Samhällsbyggnadsminister

Panelen var enig om att det är positivt att trenden går mot en större samordning av bostäder och infrastruktur. Anders Danielsson ville dock se mer och ville gärna ha en samhällsbyggnadsminister med ett helhetsansvar för sektorn.

– Ansvaret ligger på många ställen idag och i vissa fall är det för dålig samordning, menade han.

Tomas Eneroth var för en ökad samordning.

– Det är en av anledningarna till att bostadsfrågorna ligger under Näringsdepartementet nu. Jag tror att det finns mer att göra. Men i grunden är det inte ministerposten som gör skillnad och ska man vara krass är det väl finansministern som är den riktiga samhällsbyggnadsministern, menade han och tyckte vidare att samhällsbyggnaden bör vara något som regeringen kollektivt ska ta ansvar för.

Caroline Szyber tyckte att en samhällsbyggnadsminister ändå inte är en dum idé.

– Det hade kanske ändå varit en viktig markering med en minister placerad på Rosenbad nära statsministern och med stora resurser.

Glad påsk!

Byggindustrin.se tillbaka tisdag 23 april.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glad-pask-28144

Flera brister på Stockholmsbygge

Fallrisk i schakt och gasolflaskor som kunde explodera.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/flera-brister-pa-stockholmsbygge-28142

Snart koras årets unga ledare

Fyra nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-koras-arets-unga-ledare-28140

Betonmast bygger kulturellt kvarter

Byggs på parkeringsplats.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betonmast-bygger-kulturellt-kvarter-28141

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Malmöföretag går i bräschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-bakom-sveriges-forsta-lokala-klimatplan-28134

Kallade isolering miljövänlig – fälls i domstol

Domslut i strid mellan cellulosa och mineralull.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kallade-isolering-miljovanlig-falls-i-domstol-28138

JM får gasolkritik

Farlig hantering av gasolflaskor vid inspektion.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-gasolkritik-28135

Byggföretag bötfälls för avfallslagring

Ett byggföretag i Uppsala krävs på 50000 kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-botfalls-avfallslagring-28130

Revisor varnar för risker i Oscar Properties

"Kan inte tas för givet att bolaget kan drivas vidare."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/revisor-varnar-risker-i-oscar-properties-28128

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/etikfragorna-ar-affarskritiska-28097