Meny
  • Caroline Szyber, Tomas Eneroth, Catharina Håkansson Boman och Anders Danielsson.
    Foto: Anders Siljevall

Behövs det en samhällsbyggnadsminister?

Behövs det en samhällsbyggnadsminister?

Bostadsbyggandet och infrastrukturen behöver hanteras samtidigt för att klara framtidens utmaningar. Men behövs det en samhällsbyggnadsminister för detta? Frågan delade panelen som samlades i Skanskas trädgård i Almedalen.

Den senaste nationella planen för infrastruktur gör historiskt stora satsningar och för första gången har Trafikverket även haft uppdraget att ta med bostadsbyggandet i sina beräkningar. Med Sverigeförhandlingen i mål är den stora knäckfrågan för höghastighetjärnvägen att få till en finansiering utöver nationella planens 700 miljarder. För det behövs breda blocköverskridande överenskommelser, menade infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Ska arbetet med de nya stambanorna påskyndas behöver vi hitta kompletterande finansiering. Vi har fört samtal med allianspartierna och Vänsterpartiet om detta. Inför valet är förhandlingarna på paus, men min ambition är att vi så snart som möjligt efter valet sätter igång igen, berättade han.


Stor kostnad

Kostnaden kommer att bli stor, men även frånvaron av investeringar kostar pengar, menade ministern.

– Vi är beredda att ta höjd statsfinansiellt för att finansiera stambanorna. Men det är en finansiell risk. Då måste alla partier komma överens om att man är med på detta, oavsett konjunktur och parlamentariskt läge.

Catharina Håkansson Boman, förhandlare i Sverigeförhandlingen, var inte orolig över att pengar skulle komma fram.

– Det måste det göra för att höghastighetsjärnvägen ska bli av, menade hon.

I de kommuner som deltagit i Sverigeförhandlingen har det redan börjat byggas mer och tänkas nytt kring bostadsbyggandet. Caroline Szyber (KD), ordförande i riksdagens civilutskott, har besökt flera kommuner som litar på att staten löser finansieringen.

– Det gäller att politiken levererar. Annars kommer kommunerna känna att de har tvingats på något utan att få något i gengäld, förklarade hon.


Storbritannien exempel

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska, ville se politiskt mod och initiativkraft för att få verkstad i frågan om höghastighetsjärnvägen. Han hade nyligen besökt Storbritannien som är igång med mastodontprojektet High Speed 2.

– Det krävs politiskt mod för att få till det här. Politiker tog modiga beslut att bygga ut Stockholms tunnelbana för 30 år sedan även om man inte då såg det stora behovet, sade Anders Danielsson.

Det är inte bara pengarna som är en faktor när det kommer till att säkra framtidens samhällsbygge. Det krävs också mycket arbetskraft för att kunna bygga och projektera.

- Vi har brist på resurser redan idag och behöver anställa tusen personer per år fram till 2020. Det kommer att krävas kraftåtgärderför att klara behoven, menade Anders Danielsson.

Catharina Håkansson Boman återvände till Storbritannien och High Speed 2.

– Där gör de just detta. De bygger colleges för att utbilda egna ingenjörer istället för att behöva ta in kompetens från annat håll, berättade hon.


Samhällsbyggnadsminister

Panelen var enig om att det är positivt att trenden går mot en större samordning av bostäder och infrastruktur. Anders Danielsson ville dock se mer och ville gärna ha en samhällsbyggnadsminister med ett helhetsansvar för sektorn.

– Ansvaret ligger på många ställen idag och i vissa fall är det för dålig samordning, menade han.

Tomas Eneroth var för en ökad samordning.

– Det är en av anledningarna till att bostadsfrågorna ligger under Näringsdepartementet nu. Jag tror att det finns mer att göra. Men i grunden är det inte ministerposten som gör skillnad och ska man vara krass är det väl finansministern som är den riktiga samhällsbyggnadsministern, menade han och tyckte vidare att samhällsbyggnaden bör vara något som regeringen kollektivt ska ta ansvar för.

Caroline Szyber tyckte att en samhällsbyggnadsminister ändå inte är en dum idé.

– Det hade kanske ändå varit en viktig markering med en minister placerad på Rosenbad nära statsministern och med stora resurser.

Peab bygger rekordstor vindkraftspark

Blir Vattenfalls största.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-rekordstor-vindkraftspark-27070

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044

Svevia först ut på Norrbotniabanan

Ökar tillgängligheten inför projektstart.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svevia-forst-ut-pa-norrbotniabanan-27055