Meny

Bebo: Bostadbristen 
hindrar energirenoveringen

Bebo: Bostadbristen 
hindrar energirenoveringen

Det finns stor potential att minska det svenska bostadsbeståndets utsläpp via energismart renovering. Men bostadsbrist hindrar många byggherrar från att påbörja renoveringarna. Det menar Emma Karlsson på WSP, biträdande koordinator för Bebo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

–Om man ska göra omfattande åtgärder eller halvomfattande åtgärder som påverkar de boende blir det en problematisk situation om man inte har möjlighet att flytta dem, säger Emma Karlsson på WSP som jobbar för Bebo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Bebo har i projektet ”Halvera Mera” låtit fastighetsägare fått stöd för att räkna fram om de kunde göra en halvering av sin energianvändning.

– Totalt är det ett 60-tal som gjort såna beräkningar och det är bara någon enstaka fastighetsägare som inte kunnat räkna fram den typen av besparingar, säger hon.

Tidigare potentialstudier som WSP låtit göra visar också på att det går att spara 40 procent av den energi som används i flerbostadshus i dag om den ekonomiskt rimliga tekniska potentialen till energirenovering i alla byggnader realiseras.

Tekniskt sätt är det möjligt att spara mycket, och absolut möjligt att i de flesta fall nå någon typ av nybyggnadsstandard. Men om det också ska vara ekonomiskt försvarbart, faller en del åtgärder bort, menar Emma Karlsson. Finns det till exempel behov av att renovera fasaden så är merkostnaden att göra en effektiv åtgärd inte så stor men om fasaden är i gott skick och det inte finns behov av förändring, då kan isolering bli för dyrt.

Andra ekonomiska faktorer som kan spela in är fastighetsägarnas övergripande målsättningar å ena sidan, och å andra sidan möjligheten att finansiera investeringen genom att höja hyror och månadsavgifter, vilket beroende på socioekonomisk status i området kan vara mer eller mindre genomförbart.

– Man kan inte säga att det alltid är en viss typ av åtgärder som måste göras, det handlar om byggnadens förutsättningar, säger Emma Karlsson.

Något Bebo hjälpt byggherrar med är därför att bli bättre på att göra livscykelkostnadsanalyser av renoveringsåtgärder.

– När man även räknar med och tydligt kan visa de pengar man sparar på minskade energibehov på längre sikt är det lättare att ta beslut om att göra en energibesparing, säger Emma Karlsson
 

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016