Meny
 • Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Den nya digitala standarden Beast Supply Rental ska effektivisera hyresprocessen.
  Foto: Cramo
  ,
  Peter Fredholm på Beast ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken.
  Foto: Privat

Beast lanserar ny standard

Beast lanserar ny standard

Nu finns en ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning. Förhoppningen är att nya Beast Supply Rental ska förenkla och effektivisera för både entreprenörer och uthyrningsföretag.

Behovet av att effektivisera hyresprocesserna i branschen är stort. Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Hyresaffären är därför en växande andel av kostnaderna i ett byggprojekt.

– Vi har tidigare tagit fram standarder för materialinköp. De som börjat använda dem har märkt positiva effekter, effektivare arbete och minskade kostnader till exempel, och har då vänt sig till oss och frågat om det inte skulle gå att använda liknande standarder för att digitalisera hyresprocessen, säger Peter Fredholm på Beast.

För byggentreprenörerna är det nämligen ofta administrativt betungande att hyra utrustning. De ska lägga beställningar samt hantera mottagning, fakturor och returer. I dagsläget sköts det oftast manuellt.

– Det är krångligt för både uthyrningsföretagen och entreprenörerna med så mycket manuell hantering. Man kanske ringer och säger att vi vill ha det och det, eller så kommer man förbi hyresdepån med kort varsel och vill hämta något, säger Peter Fredholm.

Preliminär leveransplan

Förhoppningen är att den nya standarden Beast Supply Rental ska råda bot på problemen. Den förordar ett nytt arbetssätt där entreprenören skickar över en prognos i tidigt skede som anger vad som ska hyras och när.

Det blir en preliminär leveransplan som kan uppdateras efterhand. Senare gör entreprenören avrop mot leveransplanen. På så vis kan uthyrningsföretagen vara förberedda och se till att maskiner och annat finns tillgängligt när entreprenören behöver det.

Allt detta sköts genom ett standardiserat digitalt informationsflöde. Standarden för det digitala informationsflödet täcker även alla följande steg fram till fakturering. Till exempel leveransaviseringar, orderbekräftelser och mottagningsbevis.

Nu ska projekten veta

Standarden är framtagen i en arbetsgrupp där både entreprenörer, uthyrningsföretag samt IT-företag deltagit. När Beast inledde arbetet med den nya standarden identifierade de bland annat att det ofta var problem med mottagningen. Ingen visste riktigt vem som tagit emot den hyrda maskinen, eller när det skett. Därför blev det digitala mottagningsbeskedet, och likadant det digitala återlämnadebeskedet, centrala.

– I dag vet projekten inte alltid vilka maskiner de har på plats, vad de kostar i hyra eller vem som har hyrt dem. Vi vill få ordning på det med den nya standarden, säger Peter Fredholm.

Systemen behöver anpassas

Peter Fredholm ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken. Bland annat eftersom entreprenörernas affärssystem är anpassade för köp, inte hyra. Det visade sig i samband med de tänkta pilotprojekten, då uthyrningsföretagen hade lättare än entreprenörerna att anpassa sina system. Konsekvensen blev att endast ett fåtal begränsade piloter kunnat genomföras.

– Det gör att det blir en viss startsträcka. Det här är ett långsiktigt arbete. Vi försöker stimulera systemleverantörer att anpassa sig till våra standarder. Sakta men säkert så utvecklar de sina produkter så att det finns stöd för det här, säger Peter Fredholm.

Deltagarna

De deltog i arbetsgruppen för Beast Supply Rental:

 • JM
 • NCC
 • Peab
 • Skanska
 • Svevia
 • Cramo
 • Lambertsson
 • Ramirent
 • Stavdal
 • Pipe Chain
 • Tyringekonsult

Kiruna satsar på återbruk från den rivna staden

Planerar stor försäljning av material.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kiruna-satsar-pa-aterbruk-fran-den-rivna-staden-27766

Konsult och politiker förfalskade bygglov

Förundersökning inledd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konsult-och-politiker-forfalskade-bygglov-27769

Riksdagen röstade fram Löfven

Färre än hälften röstade emot.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/riksdagen-rostade-fram-lofven-27770

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756