Meny
 • Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Den nya digitala standarden Beast Supply Rental ska effektivisera hyresprocessen.
  Foto: Cramo
  ,
  Peter Fredholm på Beast ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken.
  Foto: Privat

Beast lanserar ny standard

Beast lanserar ny standard

Nu finns en ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning. Förhoppningen är att nya Beast Supply Rental ska förenkla och effektivisera för både entreprenörer och uthyrningsföretag.

Behovet av att effektivisera hyresprocesserna i branschen är stort. Det blir allt vanligare att entreprenörer hyr maskiner, byggbodar och annan utrustning till sina byggprojekt. Hyresaffären är därför en växande andel av kostnaderna i ett byggprojekt.

– Vi har tidigare tagit fram standarder för materialinköp. De som börjat använda dem har märkt positiva effekter, effektivare arbete och minskade kostnader till exempel, och har då vänt sig till oss och frågat om det inte skulle gå att använda liknande standarder för att digitalisera hyresprocessen, säger Peter Fredholm på Beast.

För byggentreprenörerna är det nämligen ofta administrativt betungande att hyra utrustning. De ska lägga beställningar samt hantera mottagning, fakturor och returer. I dagsläget sköts det oftast manuellt.

– Det är krångligt för både uthyrningsföretagen och entreprenörerna med så mycket manuell hantering. Man kanske ringer och säger att vi vill ha det och det, eller så kommer man förbi hyresdepån med kort varsel och vill hämta något, säger Peter Fredholm.

Preliminär leveransplan

Förhoppningen är att den nya standarden Beast Supply Rental ska råda bot på problemen. Den förordar ett nytt arbetssätt där entreprenören skickar över en prognos i tidigt skede som anger vad som ska hyras och när.

Det blir en preliminär leveransplan som kan uppdateras efterhand. Senare gör entreprenören avrop mot leveransplanen. På så vis kan uthyrningsföretagen vara förberedda och se till att maskiner och annat finns tillgängligt när entreprenören behöver det.

Allt detta sköts genom ett standardiserat digitalt informationsflöde. Standarden för det digitala informationsflödet täcker även alla följande steg fram till fakturering. Till exempel leveransaviseringar, orderbekräftelser och mottagningsbevis.

Nu ska projekten veta

Standarden är framtagen i en arbetsgrupp där både entreprenörer, uthyrningsföretag samt IT-företag deltagit. När Beast inledde arbetet med den nya standarden identifierade de bland annat att det ofta var problem med mottagningen. Ingen visste riktigt vem som tagit emot den hyrda maskinen, eller när det skett. Därför blev det digitala mottagningsbeskedet, och likadant det digitala återlämnadebeskedet, centrala.

– I dag vet projekten inte alltid vilka maskiner de har på plats, vad de kostar i hyra eller vem som har hyrt dem. Vi vill få ordning på det med den nya standarden, säger Peter Fredholm.

Systemen behöver anpassas

Peter Fredholm ser att det finns stor potential för den nya standarden, men erkänner att det inte alltid är så lätt att implementera den i praktiken. Bland annat eftersom entreprenörernas affärssystem är anpassade för köp, inte hyra. Det visade sig i samband med de tänkta pilotprojekten, då uthyrningsföretagen hade lättare än entreprenörerna att anpassa sina system. Konsekvensen blev att endast ett fåtal begränsade piloter kunnat genomföras.

– Det gör att det blir en viss startsträcka. Det här är ett långsiktigt arbete. Vi försöker stimulera systemleverantörer att anpassa sig till våra standarder. Sakta men säkert så utvecklar de sina produkter så att det finns stöd för det här, säger Peter Fredholm.

Deltagarna

De deltog i arbetsgruppen för Beast Supply Rental:

 • JM
 • NCC
 • Peab
 • Skanska
 • Svevia
 • Cramo
 • Lambertsson
 • Ramirent
 • Stavdal
 • Pipe Chain
 • Tyringekonsult

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012