Meny

Bastu fick träpris för skaparlust och omsorg

Bastu fick träpris för skaparlust och omsorg

Det blev familjen Seitola-Gunnarssons skogssauna Tomtebo utanför Gävle, ritad av Bengt Carlsson, Meter arkitektur, och uppförd av Urfjällets bygg, som vann Träpriset 2012.

– De har löst byggnaden så att träets förutsättningar togs till vara, så att platsen togs till vara. Utblickarna är väl genomtänkta och detaljeringen är imponerande rik, säger juryns ordförande, arkitekten Tina Wik.

Skogssaunan, som är ett badhus, bastu och gästhus, är en långsträckt, smal paviljong där massiva, ohyvlade block av tjärfärgat trä i kraftfulla dimensioner står emot hyvlade, tätt placerade ljusa träbalkar, paneler och ribbverk. ”Tomtebo är en träbyggnad präglad av skaparlust och omsorg – resultatet av en samverkan mellan en ambitiös beställare, en sinnrik arkitekt och en skicklig snickare”, skriver juryn i sin motivering.

Tina Wik säger att kvaliteten på bidragen var högre än den varit tidigare och att det speciellt gäller villor och fritidshus.

– Det märks att trävillor är något folk intresserar sig för. Det är ett ökat intresse för det småskaliga, men fortfarande lite fumligt i det storskaliga. Det storskaliga är bättre än förut men det har inte samma självklarhet och lätthet i lösningen. Det är fortfarande brister i teknisk kunskap. För det småskaliga är det mer på plats.

”Vanskligt att jämföra olyckor mellan projekt”

Citybanans teknik- och miljöchef Fredrik Moback vill inte jämföra med Crossrail.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/%E2%80%9Dvanskligt-att-j%C3%A4mf%C3%B6ra-olyckor-mellan-projekt%E2%80%9D-21821

Topp-vd lämnar över staffettpinne

Börjar i en ny rådgivande funktion våren 2016.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/topp-vd-l%C3%A4mnar-%C3%B6ver-staffettpinne-21822

Han blev bäste svensk

Daniel Carlberg är nyss hemkommen från Yrkes-VM i Brasilien.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karri%C3%A4r/han-blev-b%C3%A4ste-svensk-21816

Lönetvist i väst är löst

En långvarig lönetvist i Västsverige har fått sin lösning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/l%C3%B6netvist-i-v%C3%A4st-%C3%A4r-l%C3%B6st-21836

Sunda Hus växer

Ny miljökonsult börjar på Sunda Hus.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/sunda-hus-v%C3%A4xer-21819

Tengbom rekryterar kontorschef

Janica Wiklander är arkitekt, landskapsarkitekt och ljusdesigner.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/tengbom-rekryterar-kontorschef-21818

Ny tjänst på HSB Göteborg

HSB Göteborg förstärks med en helt ny tjänst.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ny-tj%C3%A4nst-p%C3%A5-hsb-g%C3%B6teborg-21815

Dubbel rekrytering på Bravida

Bravida i Stockholm tillsätter två regionchefer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/dubbel-rekrytering-p%C3%A5-bravida-21813

Ulrika Bergström går till Nyréns

Hon blir chef för urbana rum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ulrika-bergstr%C3%B6m-g%C3%A5r-till-nyr%C3%A9ns-21812

Ny affärschef på Tyréns

Kommer närmast från Rikshem.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/p%C3%A5-nytt-jobb/ny-aff%C3%A4rschef-p%C3%A5-tyr%C3%A9ns-21811