Meny

Barnfokus en viktig framtidsfaktor

Barnfokus en viktig framtidsfaktor

Allt fler människor bor i städer – och en allt större andel av dem är barn. Att komma ihåg ungas perspektiv i stadsplaneringen är därför en förutsättning för att både barn och vuxna ska kunna leva där i framtiden.

En barnvänlig stad är en stad som är hållbar för alla. Felicitas zu Dohna är forskare vid konsultföretaget Arups avdelning för framtid och innovation. På Arwidsson talks presenterade hon rapporten Cities Alive: Designing urban childhoods, som kretsar kring barnperspektivet i stadsplaneringen. Hon inledde med att visa upp ett citat från Enrique Peñalosa, borgmästare i Bogotá: ”Children are a kind of indicator species. If we can build a successful city for all people”.

Att tänka på barnen är en viktig investering för framtiden.

– År 2030 kommer 60 procent av alla urbana människor att vara under 18. Samtidigt vet vi att de tidiga åren i en människas liv är viktiga för hälsa och utveckling och ger vi inte barn möjlighet att växa får det konsekvenser längre fram. Därför behöver vi fokusera på barnen och vad som funkar för dem, berättade Felicitas zu Dohna.

Felicitas zu Dohna, forskare på konsultföretaget Arup.
Foto: Anders Siljevall

En barnvänlig stad handlar inte om att skapa en lekplatsstad, utan en stad som fungerar lika väl för barn som för vuxna. Till exempel kan det innebära att minska trafiken, då barn är extra utsatta för avgaser eftersom de är kortare än vuxna. Det handlar också om att föra in lekelement, som vita streck på trottoaren att balansera på eller en lekfullt utformad bänk.

– Det behöver inte vara svårt eller dyrt.

Arups rapport har tittat på 40 olika case världen över. Felicitas zu Dohna tar upp Albaniens huvudstad Tirana som ett gott exempel.

– Borgmästaren där har mobiliserat barnen där och använder dem som ombud för förändring. Bland annat har en städdag införts, där medborgarna hjälps åt att plocka skräp på gatorna. Barnen, som fått lära sig om städdagen i skolan blir motorn som drar med de vuxna, berättade hon.

Rotterdam i Nederländerna har gått från att 2001 utses till den minst attraktiva staden för barn att växa upp i till att starta ett program för att göra staden barnvänlig. En nyckel var att göra det möjligt att spendera mer tid utomhus.

- Det handlar inte bara om att barnanpassa, utan också om att göra det familjevänligt. Wi-fi vid lekplatser, gott om toaletter med skötbord och ställen där det går att köpa kaffe – det är några saker som gör det lättare för familjen att vistas mer i stadsmiljön istället för att stanna hemma.

Eik Bjerregard, arkitekt på Cobe arkitekter.
Foto: Anders Siljevall

Antalet barn kommer att öka kraftigt i Köpenhamn och behovet av fler och större förskolor ökar. Arkitektbyrån Cobe har ritat ett flertal förskolor som är anpassade för stora barnskaror, men utan att kännas för stora för barnen. Förskolan i Frederiksvej är kanske det tydligaste exemplet. När en ny förskola, som kunde ta fem gånger fler barn än tidigare, skulle byggas valde Cobe att rita 15 små hus.

– Vi tittade på hur vi kunde få förskolan att se liten ut. Vi valde att bryta ner den till en liten by. Varje barn hör hemma i sitt eget hus. Det känns mer som hemma samtidigt som man hör ihop med hela gruppen. Berättade arkitekten Eik Bjerregaard.

Ett annat exempel är Kid’s City i Christianshavn, som skulle rymma 720 barn. Genom att skapa en stad i miniatyr, komplett med stadshus, brandstation med mera, och med olika miljöer för olika åldersgrupper har känslan av storskalighet tagits bort. Att tänka det extra steget behöver inte innebära merkostnader, menade Eik Bjerregaard.

– De här förskolorna har byggts inom standardbudget med offentlig upphandling. Det är klart att det är dyrare att bygga 15 hus än ett, men vi använde då en billig fasad. Det är en fråga om prioritering.

Hon är ny vd och koncernchef för Erlandsson

Förre vd växlar över till västlig region.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-vd-och-koncernchef-erlandsson-27271

Veidekke får uppdrag i hamn

Kontraktssumman ligger på 187 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-far-uppdrag-i-hamn-27269

Härryda bäst på byggdialog

"Lätt att få kontakt", enligt byggföretagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/harryda-bast-pa-byggdialog-27254

Veidekke startar asfaltsverk

Kommer sälja till andra för utläggning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-startar-asfaltsverk-27253

Brexit ger byggarbetare stora löneökningar

Parallellerna till Sverige är oklara enligt BI men Byggnads ser orosmoln.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brexit-ger-byggarbetare-stora-loneokningar-27248

Kustprojekt hoppas klara prisnedgång

Kuststad i Luleå hoppas gå mot strömmen i Norrland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kustprojekt-hoppas-klara-prisnedgang-27233

Stor risk för mutbrott inom bygg- och anläggning

18 procent av domar rörande mutbrott i år härrör från bygg- och anläggningssektorn.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-risk-mutbrott-inom-bygg-och-anlaggning-27240

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Finskt koncept 
på väg mot Sverige

Säkerhetspark ska byggas nära Arlanda.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-koncept-pa-vag-mot-sverige-27230

Göteborg står stadigt när byggstarterna viker

Stabilt i Göteborg samtidigt som Stockholm rasar med 36 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-star-stadigt-nar-byggstarterna-viker-27243

"Umeå bygger mest"

Så ser boprisutvecklingen ut i Norrland.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/umea-bygger-mest-27235