Meny
  • Sveriges Byggindustrier skriver under principöverenskommelse om etableringsanställningar. Rosie Alm
    Foto: Rosie Alm

Avtal ska ge fler vägar in i byggbranschen

Avtal ska ge fler vägar in i byggbranschen

Sveriges Byggindustrier skriver under principöverenskommelse om etableringsanställningar.

– Vi jobbar hårt för en attraktiv, sund och säker byggbransch. För att så många människor som möjligt ska ges chans att arbeta inom bygg- och anläggning måste fler vägar in skapas. Därför har Sveriges Byggindustrier sedan tidigare avtalad Yrkesorienteringsanställning och Yrkesorienteringspraktik. Nu hoppas vi kunna ta nästa steg i och med etableringsanställningar. Förutsatt att även den fackliga sidan ansluter sig till principöverenskommelsen. På så vis tar byggbranschen ansvar för ett Sverige som växer, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier.

Etableringsanställningar är en anställningsmodell för att nyanlända, och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ska kunna integreras på arbetsmarknaden. Modellen är framarbetad mellan medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv och LO. 

Läs Byggnads kommentar

Även Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, är positiv till avtalet.

–  Integrationen är en av vår tids största utmaningar. För att installationsbranschen ska kunna ta sitt ansvar för att möta denna utmaning har vi försökt nå en överenskommelse om etableringsanställningar inom VVS-området.  Det finns gott om jobb i vår bransch, 19 av 20 av våra medlemsföretag har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Det är därför med besvikelse jag mottagit beskedet från Byggnads om att de avbryter förhandlingarna. Byggnads menar att Yrkesintroduktionsanställningen som vi kommit överens om räcker men det kommer det inte att göra. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Han fortsätter:

– Det viktigaste jobbet är det första jobbet. Och syftet med etableringsanställningar är just det, att ge möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, ett första jobb, för nyanlända och långtidsarbetslösa, säger Ola Månsson. 

Detta omfattar bland annat principöverenskommelsen:

Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.

Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren

De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.

Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kronor.

Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

Principöverenskommelsen omfattar i huvudsak följande förutsättningar.

Skanskas Sverigechef: "Jag tror inte att jag kommer sakna Byggindustrin"

Styrelsens medlemmar om beslutet att lägga ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-sverigechef-jag-tror-inte-att-jag-kommer-sakna-byggindustrin-26121

Politiker beklagar Byggindustrins avveckling

Civilutskottet hämtar mycket information från tidningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politiker-beklagar-byggindustrins-avveckling-26118

86 år av Byggindustrin

Detta har hänt under åren som gått.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/86-ar-av-byggindustrin-26117

Byggindustrin läggs ned

Beskedet meddelades på måndagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-laggs-ned-26102

”Branschen förlorar viktig plattform för dialog”

Läsarnas och medlemsföretagens röster om att Byggindustrin läggs ner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-forlorar-viktig-plattform-dialog-26107

Samarbete ska skapa fler jobb i branschen

Arbetsförmedlingen vill jobba efter byggföretagens modeller.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/samarbete-ska-skapa-fler-jobb-i-branschen-26108

Ny kommission ska utreda hyresrätten

Förre bostadsministern Stefan Attefall leder arbetet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-kommission-ska-utreda-hyresratten-26116

7 239 byggare redo att ta ett jobb

Minskning under året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/7-239-byggare-redo-att-ta-ett-jobb-26109

Pågående åtgärder – så fungerar de

Vi listar pågående program.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/pagaende-atgarder-sa-fungerar-de-26110

Brobygge utses till "Årets sämsta bygge"

12 byggnadsarbetare skadades när gjutformen skadades.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobygge-utses-till-arets-samsta-bygge-26115