Meny
  • Sveriges Byggindustrier skriver under principöverenskommelse om etableringsanställningar. Rosie Alm
    Foto: Rosie Alm

Avtal ska ge fler vägar in i byggbranschen

Avtal ska ge fler vägar in i byggbranschen

Sveriges Byggindustrier skriver under principöverenskommelse om etableringsanställningar.

– Vi jobbar hårt för en attraktiv, sund och säker byggbransch. För att så många människor som möjligt ska ges chans att arbeta inom bygg- och anläggning måste fler vägar in skapas. Därför har Sveriges Byggindustrier sedan tidigare avtalad Yrkesorienteringsanställning och Yrkesorienteringspraktik. Nu hoppas vi kunna ta nästa steg i och med etableringsanställningar. Förutsatt att även den fackliga sidan ansluter sig till principöverenskommelsen. På så vis tar byggbranschen ansvar för ett Sverige som växer, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier.

Etableringsanställningar är en anställningsmodell för att nyanlända, och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ska kunna integreras på arbetsmarknaden. Modellen är framarbetad mellan medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv och LO. 

Läs Byggnads kommentar

Även Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, är positiv till avtalet.

–  Integrationen är en av vår tids största utmaningar. För att installationsbranschen ska kunna ta sitt ansvar för att möta denna utmaning har vi försökt nå en överenskommelse om etableringsanställningar inom VVS-området.  Det finns gott om jobb i vår bransch, 19 av 20 av våra medlemsföretag har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Det är därför med besvikelse jag mottagit beskedet från Byggnads om att de avbryter förhandlingarna. Byggnads menar att Yrkesintroduktionsanställningen som vi kommit överens om räcker men det kommer det inte att göra. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Han fortsätter:

– Det viktigaste jobbet är det första jobbet. Och syftet med etableringsanställningar är just det, att ge möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, ett första jobb, för nyanlända och långtidsarbetslösa, säger Ola Månsson. 

Detta omfattar bland annat principöverenskommelsen:

Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.

Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren

De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.

Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kronor.

Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

Principöverenskommelsen omfattar i huvudsak följande förutsättningar.

Byggarna vill ha reglering av klimatutsläpp

”Jag tror att det är nödvändigt. Det måste till en lag eller någon form av reglering.”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarna-vill-ha-reglering-av-klimatutslapp-27425

Lerklump träffade arbetare på bygge

Olyckan skedde i samband med schaktarbete på en av Botryggs arbetsplatser.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lerklump-traffade-arbetare-pa-bygge-27427

Dags att göra 
verklighet 
av brovision

Innovationstävling går in i nästa fas.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dags-att-gora-verklighet-av-brovision-27412

White ritar Sveriges första kontorsbyggnad i trä

Höga mål för gestaltning och hållbarhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/white-ritar-sveriges-forsta-kontorsbyggnad-i-tra-27424

Ramirent levererar till Veidekke

Maskiner och säkerhetsrutiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-veidekke-27422

Lönsamhet framför volym i nya NCC

Koncernchef Tomas Carlsson presenterade åtgärder på kapitalmarknadsträff.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamhet-framfor-volym-i-nya-ncc-27420

Prisma byggs i Helsingborg

Ny märkesbyggnad ska vara klar 2020.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/prisma-byggs-i-helsingborg-27421

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Glömstaskolan prisas

Invånarna fick rösta fram bästa byggnad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/glomstaskolan-prisas-27419

3D-printer skriver ut fullstora dörrar och fönster

Ska kunna sälja redan 2019.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/3d-printer-skriver-ut-fullstora-dorrar-och-fonster-27410

NCC får utökat 
ansvar på Förbifarten

Arbetet igång igen i Häggvik.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-far-utokat-ansvar-pa-forbifarten-27408