Meny

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Regeringar möts i höst för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i Norden.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill föra de nordiska marknaderna for bostadsbyggande närmare varandra. Därför bjuder han in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

Ett första steg togs på torsdagen den 12 maj då Stefan Attefall besökte Oslo, där Byggindustrin mötte Stefan Attefall och hans norska kollega, kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete från Senterpartiet, som ansvarar för bostadspolitiken i sitt hemland.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Skanska och NCC lär sig av varandra

Företagen hade utbyte om säkerhet och arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-och-ncc-lar-sig-av-varandra-23239

Upphandling om snabba hus får kritik

Moelven riktar kritik mot SKL:s ramavtal för bostadshus.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/upphandling-om-snabba-hus-far-kritik-23247

Konkurserna ökar – men inte inom bygg

Statistiken för april visar att byggföretagen står stabilt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurserna-okar-men-inte-inom-bygg-23242

Han vinner Guldhuset 2016

Tobias Johansson: "Vilja och engagemang slår klass".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-vinner-guldhuset-2016-23238

Ansvar i alla led viktig del i säkerhetsarbetet

Q-gruppen bjöd in till träff om säkerhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ansvar-i-alla-led-viktig-del-i-sakerhetsarbetet-23237

Nytt Väg- och banavtal utan ackord

Sveriges Byggindustrier och Seko är överens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-vag-och-banavtal-utan-ackord-23235

Hundra år av bostadsbrist

Arkdes vill inspirera till nytänkande med tillbakablickar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hundra-ar-av-bostadsbrist-23217

Kommun bröt mot lagen när de anställde planchef

Konkurrensverket slår fast att Sigtuna gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommun-brot-mot-lagen-nar-de-anstallde-planchef-23233

Nu startar bygget av Norvik hamn

Besked från HD lättnad för Stockholms hamnar och NCC.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-startar-bygget-av-norvik-hamn-23230

Regeringen har fattat beslut om Arkdes framtid

Ska få mer framträdande roll i arkitekturpolitiken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-har-fattat-beslut-om-arkdes-framtid-23228