Meny

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Regeringar möts i höst för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i Norden.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill föra de nordiska marknaderna for bostadsbyggande närmare varandra. Därför bjuder han in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

Ett första steg togs på torsdagen den 12 maj då Stefan Attefall besökte Oslo, där Byggindustrin mötte Stefan Attefall och hans norska kollega, kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete från Senterpartiet, som ansvarar för bostadspolitiken i sitt hemland.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Gestaltning får ta plats på nya datorhallar

Ericsson tar hjälp av Wingårdhs för att få en bra gestaltning av sina hallar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gestaltning-far-ta-plats-pa-nya-datorhallar-23340

Svenskt byggande är hett i Silicon Valley

En svensk delegation åkte till Stanford för att utbyta kunskap om industriellt byggande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svenskt-byggande-ar-hett-i-silicon-valley-23364

Luckor i upphandlingar ska utredas

Okunskapen måste bort enligt utredare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/luckor-i-upphandlingar-ska-utredas-23359

Lönsamt att ställa sociala krav vid upphandling

Boendebyggarna i Vivalla ger 30 gånger pengarna tillbaka.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lonsamt-att-stalla-sociala-krav-vid-upphandling-23354

Ledningen kände till problem med arbetsmiljön

De stora byggarnas arbetsmiljöchefer kände till problemen som Arbetsmiljöverket pekar ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ledningen-kande-till-problem-med-arbetsmiljon-23330

Boet Bostad bygger nya bostäder i Norrköping

Norrköping får fler hyresrätter.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/boet-bostad-bygger-nya-bostader-i-norrkoping-23365

”De skrämmer upp folk”

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på BI, är starkt kritisk till Sabos rapport.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-skrammer-upp-folk-23358

”Förbifarten borde inte byggas”

Forskare eniga om byggbranschens utmaningar för minskade koldioxidutsläpp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forbifarten-borde-inte-byggas-23357

Regeringen utreder cirkulär ekonomi

Nu ber utredaren om hjälp från byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-utreder-cirkular-ekonomi-23336

Sociala krav blir vanligare inom bygg

Skanska tror på ökad efterfrågan på sociala satsningar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sociala-krav-blir-vanligare-inom-bygg-23355