Meny

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Regeringar möts i höst för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i Norden.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill föra de nordiska marknaderna for bostadsbyggande närmare varandra. Därför bjuder han in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

Ett första steg togs på torsdagen den 12 maj då Stefan Attefall besökte Oslo, där Byggindustrin mötte Stefan Attefall och hans norska kollega, kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete från Senterpartiet, som ansvarar för bostadspolitiken i sitt hemland.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Senaste nytt

Nyhet.
Regeringen är missnöjd med finansieringen – alla påbörjade arbeten avbryts.
30 okt
Nyhet.
Hur kraven påverkar nybyggnationen beror på i vilken takt de införs, menar branschen.
29 okt
Karriär.
Får pris för sitt arbete i Stockholmsförorten Hjulsta.
28 okt
Nyhet.
Fredrik Friblick, vd på Prolog och krönikör i Byggindustrin, om inköp och hållbarhet.
24 okt
Nyhet.
Ambitionerna är många om byggande och infrastruktursatsningar i regeringens budget.
24 okt
Fördjupning.
Norra Länken blev klar ett år tidigare än planerat och hamnade två miljarder under budget.
24 okt
Fördjupning.
Med ny fabrik och lean tredubblar bostadsbyggaren kapaciteten.
23 okt
Karriär.
Henrik Loveby får det övergripande ansvaret i hyresförhandlingarna för 140 000 lägenheter.
23 okt
Karriär.
Snickaren Emmelie Renlund är årets Isabellestipendiat.
23 okt
Nyhet.
Blir företagets mest komplexa uppdrag enligt vd Åsa Bergman.
22 okt