Meny

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Regeringar möts i höst för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i Norden.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill föra de nordiska marknaderna for bostadsbyggande närmare varandra. Därför bjuder han in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

Ett första steg togs på torsdagen den 12 maj då Stefan Attefall besökte Oslo, där Byggindustrin mötte Stefan Attefall och hans norska kollega, kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete från Senterpartiet, som ansvarar för bostadspolitiken i sitt hemland.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Senaste nytt

Nyhet.
”Vi kommer att fortsätta till första december”, säger utredare Elisabet Falemo.
16 apr
Nyhet.
Kampen om en vindkraftspark i Hake fjord vid Göteborgs inlopp är över.
16 apr
Porträtt.
Christian Jöhncke, avdelningschef på NCC, är en av fyra slutkandidater till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Dag Måhlstrand är affärschef på Tyréns och en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Ellen Stenholm på Liljewall Arkitekter är en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr
Porträtt.
Maria Gårdlund på Sweco Strategy är en av slutkandidaterna till Guldhuset.
16 apr
Nyhet.
Lokala aktörer ska involveras
15 apr
Nyhet.
”Jag slutar hellre än myglar”, säger en företagare i branschen.
15 apr
Nyhet.
Anna Hessle berättar om Swecos arbete med en ny stadsdel i Colombo på Sri Lanka.
14 apr
Nyhet.
Fler arbetsmiljöinspektörer kan anställas.
13 apr