Meny

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Attefall bjuder nordiska kolleger till samtal om byggande

Regeringar möts i höst för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i Norden.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill föra de nordiska marknaderna for bostadsbyggande närmare varandra. Därför bjuder han in sina nordiska kolleger för att diskutera hur man kan samordna byggregler och få bort handelshinder.

Målet är lägre kostnader och ökad konkurrens.

Ett första steg togs på torsdagen den 12 maj då Stefan Attefall besökte Oslo, där Byggindustrin mötte Stefan Attefall och hans norska kollega, kommunal- och regionalminister Liv Signe Navarsete från Senterpartiet, som ansvarar för bostadspolitiken i sitt hemland.

– Vi behöver bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Då krävs ökade möjligheter att bygga rationellt med prefab och komponenter som produceras i långa serier. Samtidigt kan vi nå bättre konkurrens mellan byggföretagen, säger Stefan Attefall.

Till att börja med har nu Norges och Sveriges bostadsministrar kommit överens om att hålla möten för att diskutera dessa frågor.

– Nu ska vi också bjuda in regeringarna i Danmark och Finland till ett fritt samtal i höst, så att vi kan ta reda på vad det är som hindrar att vi skapar något som mer liknar en gemensam nordisk marknad för bostadsbyggande, säger Stefan Attefall.

Senaste nytt

Nyhet.
Akademiska Hus ska ses som en myndighet slår Kammarrätten fast.
27 jan
Nyhet.
Utredningen om olyckan då två polska byggnadsarbetare dog på Fortums bygge är snart klar.
27 jan
Nyhet.
Ordersumman är 50 miljoner kronor.
26 jan
Nyhet.
Nu ska databasen vidareutvecklas med ett stöd på 13,2 miljoner kronor från Vinnova.
26 jan
Fördjupning.
Efter 350 år ska Skoklosters slott rustas bättre än någonsin.
26 jan
Nyhet.
"Självklart ska alla skatter och avgifter betalas i projektlandet."
23 jan
Nyhet.
Mycket tid och pengar att spara enligt Veidekkes strateg Emile Hamon.
23 jan
Nyhet.
”Vi får mer eller mindre precis det vi yrkade för”, säger Mårten Frumerie, Stockholms stad
22 jan
Nyhet.
Fredrik Hemborg har stor erfarenhet av bostadsutveckling.
22 jan
Nyhet.
Sju skolor har beviljats teknikprogrammets fjärde år med samhällsbyggnadsinriktning.
22 jan