Meny

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Peab Asfalt ska betala 30 000 till Skatteverket efter en kontroll där två personer jobbade utan att vara inskrivna i personalliggaren.

När Skatteverket i januari gjorde ett kontrollbesök hos en av Peab Asfalts arbetsplatser i Solna upptäckte myndigheten att de två asfaltsläggare som asfalterade gatan inte var inskrivna i personalliggaren.

På frågan om varför de inte var inskrivna i personalliggaren svarade en av arbetarna att ingen hade informerat dem om att det fördes en liggare för arbetsplatsen.

Skatteverket frågade också byggherren som anlitat Peab Asfalt om vilka rutiner som gäller om en ny entreprenör behöver nyregistrera sig. Svaret blev att entreprenören  behöver meddela vilka som ska arbeta så att de kan ges behörighet för att kunna ges behörighet för att kunna registreras i personalliggaren.

Skatteverkets bedömning är att det inte är en giltig ursäkt att asfaltsläggaren inte ska ha fått information om personalliggare, utan anser att entreprenören själv ska vidta åtgärder för att ta reda på var utrustning för att föra personalliggare finns.

Kontrollavgiften för att inte ha fört personalliggare fram till kontrollen är 12 500, men eftersom Skatteverket knappt två månader hade kontrollerat Peab Asfalt och hittat samma brist tas en förhöjd avgift på 25 000 kronor ut. Dessutom tas 2 500 kronor ut i avgift för vardera av de två asfaltsarbetarna för att de inte skrivit in sig i personalliggaren vid kontrollen. Totalt ska Peab Asfalt alltså betala 30 000 kronor i kontrollavgift till Skatteverket.

Vinnare Kasper Salin-priset 2018

"Liten byggnad med säregen gestalt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vinnare-kasper-salin-priset-2018-28032

Svårare för kvinnor att nå status som stjärnarkitekt

Årets Kasper Salin-vinnare ganska sticker ut som en av få kvinnor att få priset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svarare-kvinnor-att-na-status-som-stjarnarkitekt-28035

Två olyckor varje timme i branschen

Undersökning visar att 34 procent är av allvarlig karaktär.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tva-olyckor-varje-timme-i-branschen-28029

Utredning om tidsplan är försenad

Ännu oklart om Förbifart Stockholm kan hålla tidsplan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utredning-om-tidsplan-ar-forsenad-28022

”Kan vara fördel i sviktande konjunktur”

CM-bolagen förordar Construction Management.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kan-vara-fordel-i-sviktande-konjunktur-28030

Sänkt prognos för småhusbyggare

Orderingång ner 20 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sankt-prognos-smahusbyggare-28028

60 000 kronor delas ut till hans minne

Byggcheferna delar ut Lars Bergqvist-stipendiet för första gången.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/60-000-kronor-delas-ut-till-hans-minne-28023

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016