Meny
  • Peab måste åtgärda ett antal brister efter Arbetsmiljöverkets besök i Luleå. (Fotot kommer inte från det aktuella bygget.) Foto: Johanna Åfreds

Arbetsmiljöverket ger Peab bakläxa

Arbetsmiljöverket ger Peab bakläxa

Bygget av bostadsrätter i Luleå var dammigt och ostädat när Arbetsmiljöverket kom på inspektion.

Bostadsrättföreningen Norrskenet i kvarteret Laxen i Luleå fick besök av inspektörer från Arbetsmiljöverket den 18 oktober i år. Det resulterade i en lista på 14 punkter som Peab nu måste åtgärda inför återbesöket i november.

Vid inspektion slogs det bland annat fast att byggarbetsplatsen behöver röjas upp och städas för att risken för skador på arbetstagarna ska förebyggas. Det konstaterades även att arbetsplatsen hade mycket byggdamm vilket innebär risk för ohälsa. 

Inom byggarbetsplatsen fanns enligt inspektörerna även passager med onödigt material som låg utspritt och gav upphov till risker för att snubbla. Inom vissa delar av byggarbetsplatsen saknades dessutom en god allmänbelysning. 

Dessutom så har Peab:

– Inte tillräckligt undersökt arbetsförhållandena i verksamheten och gjort en skriftlig riskbedömning beträffande alla faktorer som påverkar arbetsmiljön. 

– Inte tillräckligt bedömt riskerna till följd av exponering för hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer.

– Inte undersökt och riskbedömt de belastningsergonomiska riskerna. 

– Inte kunnat redovisa hur de säkerställer att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper så att risken för fysisk överbelastning och belastningsskada förebyggs.

– Inte vidtagit åtgärder för att begränsa dammspridning på arbetsstället. Om man bearbetar kvartshaltigt material ska arbetsgivaren i förstahand välja sådan arbetsutrustning som medför att kvartshaltigt damm sprids så lite som möjligt. 

– Inte förtecknat de kemiska riskkällor som finns eller bildas verksamheten.

– Inte undersökt och riskbedömt de kemiska riskkällor som finns eller bildas i verksamheten och dokumenterat resultatet. 

– Arbetstagare har inte fått information om de kemiska riskkällor som finns och hur riskerna ska förebyggas. 

– Inte kunnat styrka att byggarbetsmiljösamordnare har den kompetens eller den erfarenheten att utföra uppgiften som Bas-U på byggarbetsplatsen. 

– Inte fört in i arbetsmiljöplanen de riskbedömningar och skydds- och hanteringsinstruktioner som entreprenörerna ska ha tagit fram och ska lämnat in till Bas-U. 

– Bas-U har inte låtit genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som behövs med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum. 

Bostadsbyggare går ihop för stärkt konsumentskydd

Kunden ska lättare kunna utvärdera sitt köp.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggare-gar-ihop-starkt-konsumentskydd-27572

Notan för bostadsbristen: 36 miljarder kronor

Stockholmsregionen tappar fart i bostadsbristens spår.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/notan-bostadsbristen-36-miljarder-kronor-27563

Masthuggskajen först ut med certifiering av stadsdel

"Det här är ett fint bevis på att vi realiserar Älvstadens vision."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/masthuggskajen-forst-ut-med-certifiering-av-stadsdel-27571
Hur bor bostadsministern? ”Jag har en lägenhet på Söder (Stockholm). Och så bor jag i Kalix på en liten gård i skogen”, säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson: “Vi har två val”

Effekterna av bostadsbristen sätter press på politikerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peter-eriksson-vi-har-tva-val-27564

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt

Bostadsbyggandet i Sverige dyker från en hög nivå, men de regionala skillnaderna är stora.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-fortsatter-nedat-27562

Snart kan Sverige bli en del av co-living-trenden

Uppsala kan bli först ut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/snart-kan-sverige-bli-en-del-av-co-living-trenden-27560

Bostadsutvecklare kan vara på väg att knäckas

Prime Livings pengar på väg att ta slut.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-kan-vara-pa-vag-att-knackas-27559

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Branschen minglade på Uppsalas Business Arena

Vimmel och diskussioner om branschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-minglade-pa-uppsalas-business-arena-27558

Linnea fick stöd av pappas byggkollegor

Karaten Bygg samlade in 52 000 till Diabetesfonden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/linnea-fick-stod-av-pappas-byggkollegor-27557

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Infrastruktur debatterades i Uppsala.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-regionala-tagresor-satter-press-pa-jarnvagen-27556