Meny
  • Peter Leander och Peringvar Östblom får in fler och fler tips i projektet Fair Play Bygg.
    Foto: Anders Siljevall

Antalet tips till Fair Play Bygg ökar stort

Antalet tips till Fair Play Bygg ökar stort

Antalet tips till Fair Play Bygg om misstänkt brottslighet i byggbranschen ökade med 25 procent förra året jämfört med 2016.

Under förra året tog Fair Play Bygg emot 141 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Det är en ökning med närmare 25 procent jämfört med 2016.
– En anledning till ökningen kan vara att fler känner till oss och vet att vi finns. Vi har varit ute på arbetsplatser runt om i länet och informerat. Ett annat skäl kan vara att det byggdes väldigt mycket förra året, säger Peringvar Östblom på Fair Play Bygg.
Fair Play Bygg startades den 19 februari 2016 av fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Projektet, som löper över tre år, ska slå mot de oseriösa och kriminella krafter som förstör för seriösa företag, underminerar säkerheten på byggarbetsplatserna och stjäl skattemedel.


55 ärenden till Skatteverket

Den gångna veckan presenterade Fair Play Bygg sin andra årsrapport. Den innehåller flera exempel på hur oseriösa företag sätter konkurrensen ur spel. Det handlar om misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott. Av de 141 tips som inkom under 2017 har de lämnat vidare 55 ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.
– Jag tror att folk har fått upp ögonen för att allt inte står rätt till i branschen, och att de kan ta hjälp av oss för att se till att misstänkta brott lämnas över till berörd myndighet. De behöver inte göra det själva. Ofta kan det vara svårt för medarbetare på ett bygge att själva uppmärksamma brottslighet. De är i en utsatt position och riskerar att bli uppsagda eller utsättas för andra repressalier, säger Peringvar Östblom.


Tipsare jobbar i produktionen

De som hör av sig till Fair Play Bygg och lämnar in tips är ofta företrädare för mindre byggbolag som själva är ute i produktionen eller byggnadsarbetare som arbetar eller har arbetat i mindre seriösa företag. Tips kan lämnas helt anonymt via Fair Play Byggs hemsida.
Den vanligaste brottsmisstanken som Fair Play Bygg tipsades om förra året var skattebrott där arbetsgivare avlönar sin arbetskraft svart. Den näst vanligaste var brott mot utlänningslagen. Bland de mindre vanliga brottsmisstankaren finns penningtvätt och bedrägeri, korruption, smuggling och häleri. Bland annat uppdagades fem fall av misstänkt penningtvätt.

Konkreta exempel

Peringvar Östblom tror att Fair Play Bygg gör störst nytta genom att man plockar fram konkreta exempel på hur det kan se ut när det är riktigt illa.
– Vi tar fram ett fördjupat underlag om konkreta händelser som vi lämnar över till myndigheterna, som också ofta har kunnat agera direkt på detta, säger Peringvar Östblom.
2016 kontrollerade till exempel Skatteverket upp ett antal av våra ärenden, 16 stycken, vilket i december 2017 har lett till en upptaxering av dessa bolag och personer med 18, 9 miljoner kronor.
– I och med vårt arbete blir myndigheterna och politikerna uppmärksammade på de oegentligheter som finns i branschen. Utifrån detta kan de se vilka förändringar som måste göras med lagar och förordningar för att stävja detta, säger Peringvar Östblom.


Utveckla kontrollfunktionerna

Han tycker att det är viktigt att myndigheterna utvecklar sina kontrollfunktioner så att de verkligen kan kontrollera att företagen betalar in skatter och avgifter och följer de lagar som finns.
– Myndigheterna måste bli bättre på att samarbeta och det måste kontrolleras. Annars blir problemen större. Det är oerhört viktigt för att konkurrensen inte ska sättas ur spel och för att arbetsmiljöreglerna ska följas. Många gånger agerar myndigheterna i ”stuprör”. Men måste bli bättre på att byta information mellan myndigheterna och så måste man jobba tillsammans för att stävja den här typen av oegentligheter, säger Peringvar Östblom.

Gemensamma arbetsgrupper en möjlig väg

Han tror en framkomlig väg kan vara att Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och gränspolisen har gemensamma permanenta arbetsgrupper som kan göra tillslag ute på byggarbetsplatserna för att säkerställa god konkurrens och en säker arbetsmiljö.
Nu går Fair Play in i sitt tredje verksamhetsår. Redan samma dag som deras andra årsrapport släpptes fick man in fyra nya tips.
– Det man kan fundera över är om byggandet nu går ner, kommer svartjobben också att göra det? Tyvärr tror jag inte det, säger Peringvar Östblom.
Om det blir någon fortsättning på projektet efter det tredje år man nu går in i är inte bestämt ännu.
 

Ärenden som överlämnats till myndigheterna

Anställda som avlönats svart: 51

Arbetsmiljöbrott: 7

Bedrägeri: 3

Korruption: 3

Smuggling: 1

Häleri: 1

Brott mot utlänningslagen: 13

Tydlig nedgång i byggande enligt SCB

53 000 lägenheter påbörjades under 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tydlig-nedgang-i-byggande-enligt-scb-27908

SBAB tror marknaden faller med 30 procent

Varnar för smitta på andra områden än bostäder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sbab-tror-marknaden-faller-med-30-procent-27909

Asfaltsläggare får bakläxa av Skatteverket

Ingen hade informerat asfaltsläggarna om personalliggaren.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/asfaltslaggare-far-baklaxa-av-skatteverket-27895

Rekordresultat för Svevia

Fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till nya höjder.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-svevia-27891

Peab utbildar om bostadsrätter

"Vi ser ett växande behov".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-utbildar-om-bostadsratter-27890

Nystartat bolag bygger i massivträ

“Det är våra första ordrar som går iväg nu,” säger vd Örjan Landström.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nystartat-bolag-bygger-i-massivtra-27886

Kraftig ökning av utländsk arbetskraft

Antalet utstationerade arbetare inom bygg har ökat med 77 procent.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kraftig-okning-av-utlandsk-arbetskraft-27885

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

“Oseriöst förslag om ombildningar”

Hans Lind varnar för sidoeffekter efter förslaget i Stockholms stad.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oseriost-forslag-om-ombildningar-27882

Nya bodar kan stoppa slöseriet

Energiklassning kan spara gigawattimmar.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bodar-kan-stoppa-sloseriet-27864

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

NCC. Peab och JM om bodarnas energianvändning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/inget-intresse-av-att-mata-bodetableringar-separat-27866