Meny
  • Peter Leander och Peringvar Östblom får in fler och fler tips i projektet Fair Play Bygg.
    Foto: Anders Siljevall

Antalet tips till Fair Play Bygg ökar stort

Antalet tips till Fair Play Bygg ökar stort

Antalet tips till Fair Play Bygg om misstänkt brottslighet i byggbranschen ökade med 25 procent förra året jämfört med 2016.

Under förra året tog Fair Play Bygg emot 141 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Det är en ökning med närmare 25 procent jämfört med 2016.
– En anledning till ökningen kan vara att fler känner till oss och vet att vi finns. Vi har varit ute på arbetsplatser runt om i länet och informerat. Ett annat skäl kan vara att det byggdes väldigt mycket förra året, säger Peringvar Östblom på Fair Play Bygg.
Fair Play Bygg startades den 19 februari 2016 av fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Projektet, som löper över tre år, ska slå mot de oseriösa och kriminella krafter som förstör för seriösa företag, underminerar säkerheten på byggarbetsplatserna och stjäl skattemedel.


55 ärenden till Skatteverket

Den gångna veckan presenterade Fair Play Bygg sin andra årsrapport. Den innehåller flera exempel på hur oseriösa företag sätter konkurrensen ur spel. Det handlar om misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott. Av de 141 tips som inkom under 2017 har de lämnat vidare 55 ärenden till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.
– Jag tror att folk har fått upp ögonen för att allt inte står rätt till i branschen, och att de kan ta hjälp av oss för att se till att misstänkta brott lämnas över till berörd myndighet. De behöver inte göra det själva. Ofta kan det vara svårt för medarbetare på ett bygge att själva uppmärksamma brottslighet. De är i en utsatt position och riskerar att bli uppsagda eller utsättas för andra repressalier, säger Peringvar Östblom.


Tipsare jobbar i produktionen

De som hör av sig till Fair Play Bygg och lämnar in tips är ofta företrädare för mindre byggbolag som själva är ute i produktionen eller byggnadsarbetare som arbetar eller har arbetat i mindre seriösa företag. Tips kan lämnas helt anonymt via Fair Play Byggs hemsida.
Den vanligaste brottsmisstanken som Fair Play Bygg tipsades om förra året var skattebrott där arbetsgivare avlönar sin arbetskraft svart. Den näst vanligaste var brott mot utlänningslagen. Bland de mindre vanliga brottsmisstankaren finns penningtvätt och bedrägeri, korruption, smuggling och häleri. Bland annat uppdagades fem fall av misstänkt penningtvätt.

Konkreta exempel

Peringvar Östblom tror att Fair Play Bygg gör störst nytta genom att man plockar fram konkreta exempel på hur det kan se ut när det är riktigt illa.
– Vi tar fram ett fördjupat underlag om konkreta händelser som vi lämnar över till myndigheterna, som också ofta har kunnat agera direkt på detta, säger Peringvar Östblom.
2016 kontrollerade till exempel Skatteverket upp ett antal av våra ärenden, 16 stycken, vilket i december 2017 har lett till en upptaxering av dessa bolag och personer med 18, 9 miljoner kronor.
– I och med vårt arbete blir myndigheterna och politikerna uppmärksammade på de oegentligheter som finns i branschen. Utifrån detta kan de se vilka förändringar som måste göras med lagar och förordningar för att stävja detta, säger Peringvar Östblom.


Utveckla kontrollfunktionerna

Han tycker att det är viktigt att myndigheterna utvecklar sina kontrollfunktioner så att de verkligen kan kontrollera att företagen betalar in skatter och avgifter och följer de lagar som finns.
– Myndigheterna måste bli bättre på att samarbeta och det måste kontrolleras. Annars blir problemen större. Det är oerhört viktigt för att konkurrensen inte ska sättas ur spel och för att arbetsmiljöreglerna ska följas. Många gånger agerar myndigheterna i ”stuprör”. Men måste bli bättre på att byta information mellan myndigheterna och så måste man jobba tillsammans för att stävja den här typen av oegentligheter, säger Peringvar Östblom.

Gemensamma arbetsgrupper en möjlig väg

Han tror en framkomlig väg kan vara att Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och gränspolisen har gemensamma permanenta arbetsgrupper som kan göra tillslag ute på byggarbetsplatserna för att säkerställa god konkurrens och en säker arbetsmiljö.
Nu går Fair Play in i sitt tredje verksamhetsår. Redan samma dag som deras andra årsrapport släpptes fick man in fyra nya tips.
– Det man kan fundera över är om byggandet nu går ner, kommer svartjobben också att göra det? Tyvärr tror jag inte det, säger Peringvar Östblom.
Om det blir någon fortsättning på projektet efter det tredje år man nu går in i är inte bestämt ännu.
 

Ärenden som överlämnats till myndigheterna

Anställda som avlönats svart: 51

Arbetsmiljöbrott: 7

Bedrägeri: 3

Korruption: 3

Smuggling: 1

Häleri: 1

Brott mot utlänningslagen: 13

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648

Fullt i fängelset – Skanska bygger ut Hall

Avtalar om nybyggnation av 120 platser på Hall.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fullt-i-fangelset-skanska-bygger-ut-hall-27647

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

Tung rapport från CBA föreslår ny inriktning på byggandet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jag-blir-irriterad-pa-att-vi-ska-bygga-billigt-och-fort-27639

Bostadspriserna vänder nedåt

Men Malmö går mot strömmen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadspriserna-vander-nedat-27645

Sociala faktorer lyfts i ny arbetsmiljöstandard

“Det är viktigt är att ledningen visar engagemang”
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sociala-faktorer-lyfts-i-ny-arbetsmiljostandard-27637

Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten

Det osar av missnöje bland entreprenörerna på Förbifart Stockholm.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/entreprenorer-larmar-om-stora-forseningar-pa-forbifarten-27621

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Största installatörerna kartlagda

Resultat från början av 2018 klara.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/storsta-installatorerna-kartlagda-27634

Sveriges första nollenergi-hotell kan bli verklighet

Fabege bygger i Arenastaden i Solna
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-forsta-nollenergi-hotell-kan-bli-verklighet-27631

NCC ska trafiksäkra E14 vid Sundsvall

Kontrakt för nytt vägbygge.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-ska-trafiksakra-e14-vid-sundsvall-27630