Meny
  • Peter Eriksson vill se bättre information kring andrahandsuthyrning. Foto: Regeringskansliet

Andrahandsuthyrning ska bli lättare

Andrahandsuthyrning ska bli lättare

Boverket ska ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning och uthyrning av hyresbostäder i andra hand kan utvecklas. Det har regeringen beslutat. Syftet är främst att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

Statskontoret har i sin rapport "Åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder", konstaterat att både uthyrare och hyresgäst behöver förhålla sig till omfattande regelverk. I vissa fall kan det vara oklart hur reglerna ska tillämpas. Okunskapen kring regelverken kan, enligt betänkandet "Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning", leda till oskäliga hyror i fall av andrahandsuthyrning.

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur information kan göras lättillgänglig och öka kunskapen om vad som gäller och därmed även skapa bättre förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Andrahandsuthyrning och privatbostadsuthyrning är viktiga komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Därför är det viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få tillgång till information kring vad som gäller. Med ökad kunskap kan vi få en ökad trygghet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket ska redovisa uppdraget den 9 januari 2019 respektive den 1 april 2019 till Regeringskansliet.

Ny certifiering ska fokusera på drift och förvaltning

Projektledaren: "För att nå klimatmålen måste vi även jobba med befintliga byggnader."
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-certifiering-ska-fokusera-pa-drift-och-forvaltning-27688

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753

"Det är en byggtakt som inte är tillräcklig"

Peter Fransson på Boverket om det kommande året.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-ar-en-byggtakt-som-inte-ar-tillracklig-27690

IVA får tung förstärkning

Ska verka för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/iva-far-tung-forstarkning-27749

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Släpper fram Löfven som statsminister

Frågor om bostadsbyggande viktig del i förhandlingen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/slapper-fram-lofven-som-statsminister-27733

Bostadsutvecklare halverar personalstyrkan

Krisdrabbade bolaget kapar kostnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsutvecklare-halverar-personalstyrkan-27731

Nu börjar Eshaqs väg tillbaka till Sverige

Betongarbetaren utvisades på juldagen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-eshaqs-vag-tillbaka-till-sverige-27725