Meny

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

Nu är allt klart för bygget av det som sannolikt kommer bli Europas största vindkraftpark. 1 101 vindkraftverk kommer att stå på plats inom några år om allt går som det ska.

– Det finns ett väldigt stort intresse för att investera i såna här anläggningar nu, säger Mikel Kyrk, operativ chef på Svevind som utvecklat vindkraftparken.
Planeringen av vindkraftparken i Markbygden, utanför Piteå, har pågått i många år, och först i juni i år blev alla tillstånden klara. Svevind har hela tiden tyckt att platsen är utmärkt för vindkraftproduktion.
– Vi brukar kalla det en vindkraftfyndighet. Först och främst har du en stor yta som är hyfsat konfliktfri. Dessutom är vindkraftförhållandena bra, vi har mätt vind där under en lång period. Det går också bra att leverera energin till stamnätet, säger Mikael Kyrk.
 

Sjunkande produktionskostnad

Amerikanska bolaget General Electric tillsammans med Green Investment Group genom bolaget MB Ett gick in i projektet i december 2017 med stor optimism inför dess lönsamhet. Och Energimyndighetens senaste vindkraftrapport (2017) visar att beslutet om förlängning av Elcertifikatsystemet till 2045, och nya kvoter för elcertifikat har ökat investeringsviljan inom förnybar el och speciellt vindenergi. En bidragande faktor till att fler vill investera i vindkraft är också att produktionskostnaderna för vindkraft sjunkit kraftigt på senare år. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har inneburit att vindkraftsturbinerna har blivit större, både vad gäller installerad effekt, rotordiameter och navhöjd. Detta har gjort turbinerna effektivare. Dessutom har styrning och mätning av prestanda förbättrats vilket minskat lasterna på turbinerna.


NCC gör markarbeten inför bygget av en etapp av vindkraftparken och det har varit ett spännande projekt, säger Robert Nilsson, projektchef för vindkraftparken på NCC.
– Vindkraftverksparker är utmanande projekt för de är så stora. Uppdraget passar vår verksamhet eftersom det innehåller både markjobb och betongjobb. Vi tycker också det är intressant att jobba i obruten terräng, säger han.
NCC har totalentreprenad, vilket ger ganska mycket frihet. Men att jobbet ska vara klart under 2019 gör tiden till en utmaning.
– Vårt uppdrag är på knappt två år och då ska vi bygga 179 fundament, tretton mil väg, och dra 50 mil kabel. Så tiden och logistiken är det stora, säger Robert Nilsson.
Vindkraftsverkstornen levereras med båt via Haraholmens hamn i Piteå och flera korsningar i kommunen har fått byggas om för att fordonen som kör torndelarna upp till parken ska komma fram. Personalen från GE renewable som bygger vindkrafttornen bor på ett flytande hotell som fraktats upp till Piteå från Stockholm
Byggindustrin skrev om vindkraftparken 2015, då 36 vindkraftstorn stod på plats i området och många undrade om bygget stannat av helt. Men det har egentligen aldrig stått stilla, menar Mikael Kyrk.
– För en utomstående kan det se ut som att ett sånt här projekt står stilla, men om du tittar på vad som verkligen skett så har det varit ett intensivt arbete. Tillstånden tar tid när man bygger så här stora projekt, säger han.
Tomas Riklund pressansvarig för vindkraftparken är väldigt nöjd över att hela projektet nu är igång
– Hela parken beräknas leverera över 8-12 TWH när den står klar, det motsvarar en tredjedel av Sveriges omställningsmål och 6,6 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Detta händer i ett område några mil utanför Piteå. Det är på landsbygden utvecklingen sker, säger han.
 

Markbygdens vindkraftsprojekt

Markbygdenprojektet är sammantaget det största vindkraftprojekt i Europa och förmodligen i världen. Redan idag pågår byggandet av tidigare godkända etapper. GE-ägda Markbygden ETT AB bygger nu totalt 179 verk och Enercon bygger totalt 77 verk på sin deletapp. Sedan tidigare finns totalt 36 verk på Skogberget byggda och i produktion inom Markbygden 1 101.

"Vi kan inte avslöja för mycket"

Anders Carlén, chefredaktör för Byggindustrin, om övergången till månadstidning.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kan-inte-avsloja-mycket-28045

Skanskas svaga lönsamhet håller i sig

Danielsson: "Vi måste bli av med döda intäkter".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanskas-svaga-lonsamhet-haller-i-sig-28053

Föredömen har tagit säkerheten till ny nivå

Håll Nollan sätter fokus på arbetsmiljö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foredomen-har-tagit-sakerheten-till-ny-niva-28031

Petade entreprenören i konkurs

Tappade kontrakt på Förbifarten – nu är företaget på obestånd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/petade-entreprenoren-i-konkurs-28049
Sture Kullman, ordförande för MVB, är nöjd med resultatet.

Rekordresultat för MVB

Resultat på hundra miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rekordresultat-mvb-28050

NCC säljer dansk återvinning

NCC renodlar affären och säljer sin danska återvinningsverksamhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-saljer-dansk-atervinning-28044

”Vi jobbade redan bra, men ville bli ännu bättre”

Skanskas projekt i kvarteret Tändstickan i Göteborg är nominerat till Håll Nollans pris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-jobbade-redan-bra-men-ville-bli-annu-battre-28040

”Vi kände att vi måste göra något”

SL:s projekt Roslagsbanan nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-kande-att-vi-maste-gora-nagot-28041

“Det värsta hade hänt”

Ellevios projekt Säker arbetsplats nomineras till Håll Nollans arbetsmiljöpris.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-varsta-hade-hant-28042

Smidigare transporter med ny app

Kopplar ihop byggare med åkerier och materialleverantörer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smidigare-transporter-med-ny-app-28027