Meny

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

Allt är bäddat för 
jätteparken i Norrbotten

Nu är allt klart för bygget av det som sannolikt kommer bli Europas största vindkraftpark. 1 101 vindkraftverk kommer att stå på plats inom några år om allt går som det ska.

– Det finns ett väldigt stort intresse för att investera i såna här anläggningar nu, säger Mikel Kyrk, operativ chef på Svevind som utvecklat vindkraftparken.
Planeringen av vindkraftparken i Markbygden, utanför Piteå, har pågått i många år, och först i juni i år blev alla tillstånden klara. Svevind har hela tiden tyckt att platsen är utmärkt för vindkraftproduktion.
– Vi brukar kalla det en vindkraftfyndighet. Först och främst har du en stor yta som är hyfsat konfliktfri. Dessutom är vindkraftförhållandena bra, vi har mätt vind där under en lång period. Det går också bra att leverera energin till stamnätet, säger Mikael Kyrk.
 

Sjunkande produktionskostnad

Amerikanska bolaget General Electric tillsammans med Green Investment Group genom bolaget MB Ett gick in i projektet i december 2017 med stor optimism inför dess lönsamhet. Och Energimyndighetens senaste vindkraftrapport (2017) visar att beslutet om förlängning av Elcertifikatsystemet till 2045, och nya kvoter för elcertifikat har ökat investeringsviljan inom förnybar el och speciellt vindenergi. En bidragande faktor till att fler vill investera i vindkraft är också att produktionskostnaderna för vindkraft sjunkit kraftigt på senare år. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har inneburit att vindkraftsturbinerna har blivit större, både vad gäller installerad effekt, rotordiameter och navhöjd. Detta har gjort turbinerna effektivare. Dessutom har styrning och mätning av prestanda förbättrats vilket minskat lasterna på turbinerna.


NCC gör markarbeten inför bygget av en etapp av vindkraftparken och det har varit ett spännande projekt, säger Robert Nilsson, projektchef för vindkraftparken på NCC.
– Vindkraftverksparker är utmanande projekt för de är så stora. Uppdraget passar vår verksamhet eftersom det innehåller både markjobb och betongjobb. Vi tycker också det är intressant att jobba i obruten terräng, säger han.
NCC har totalentreprenad, vilket ger ganska mycket frihet. Men att jobbet ska vara klart under 2019 gör tiden till en utmaning.
– Vårt uppdrag är på knappt två år och då ska vi bygga 179 fundament, tretton mil väg, och dra 50 mil kabel. Så tiden och logistiken är det stora, säger Robert Nilsson.
Vindkraftsverkstornen levereras med båt via Haraholmens hamn i Piteå och flera korsningar i kommunen har fått byggas om för att fordonen som kör torndelarna upp till parken ska komma fram. Personalen från GE renewable som bygger vindkrafttornen bor på ett flytande hotell som fraktats upp till Piteå från Stockholm
Byggindustrin skrev om vindkraftparken 2015, då 36 vindkraftstorn stod på plats i området och många undrade om bygget stannat av helt. Men det har egentligen aldrig stått stilla, menar Mikael Kyrk.
– För en utomstående kan det se ut som att ett sånt här projekt står stilla, men om du tittar på vad som verkligen skett så har det varit ett intensivt arbete. Tillstånden tar tid när man bygger så här stora projekt, säger han.
Tomas Riklund pressansvarig för vindkraftparken är väldigt nöjd över att hela projektet nu är igång
– Hela parken beräknas leverera över 8-12 TWH när den står klar, det motsvarar en tredjedel av Sveriges omställningsmål och 6,6 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Detta händer i ett område några mil utanför Piteå. Det är på landsbygden utvecklingen sker, säger han.
 

Markbygdens vindkraftsprojekt

Markbygdenprojektet är sammantaget det största vindkraftprojekt i Europa och förmodligen i världen. Redan idag pågår byggandet av tidigare godkända etapper. GE-ägda Markbygden ETT AB bygger nu totalt 179 verk och Enercon bygger totalt 77 verk på sin deletapp. Sedan tidigare finns totalt 36 verk på Skogberget byggda och i produktion inom Markbygden 1 101.

"Byggare måste se över sina avtal"

Ökat regelkrångel och högre kostnader följer på Storbritanniens utträde ur EU.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggare-maste-se-over-sina-avtal-27759

Måleriföretag måste betala efter försenade arbeten

Slutbesiktning nästan ett år försenad när fönster målades om.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/maleriforetag-maste-betala-efter-forsenade-arbeten-27763

V släpper igenom Löfven som statsminister

Sveriges Byggindustrier är försiktigt positiva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v-slapper-igenom-lofven-som-statsminister-27760

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Lin Liljefors på Boverket om de nya reglerna för energideklarationer.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/eluppvarmda-lokaler-har-haft-det-lite-latt-27689

Veidekke bygger ny vindkraftspark

Ordersumma på 182 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veidekke-bygger-ny-vindkraftspark-27761

Peab vinner stort asfaltsuppdrag

Ordervärde på 50 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-vinner-stort-asfaltsuppdrag-27757

Fyra heta kandidater till Sienapriset

Landskapsarkitekter tävlar mot varandra.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-heta-kandidater-till-sienapriset-27756

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Miljardkontrakt tecknas för Förbifarten

VA och brandsläckning tilldelas Bravida.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/miljardkontrakt-tecknas-forbifarten-27755

NCC-veteran på väg in i styrelsen

Tillbaka i bolaget efter tolv år.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-veteran-pa-vag-i-styrelsen-27754

Jämtland mot strömmen på trög bomarknad

Turism och idrott drar upp bomarknaden i Jämtland. I landet som helhet viker den dock.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jamtland-mot-strommen-pa-trog-bomarknad-27753