Meny
  • Juristerna Claes Sahlin, Sofia Gunnarsson, Olof Johnson, Carina Utterström Mace, Martin Peterson, och Maria Andersson, på Stockholms Byggmästareförening och från Sveriges Byggindustrier.
    Foto: Rosie Alm

”Alla vi jurister ska stå bakom svaret på frågan”

”Alla vi jurister ska stå bakom svaret på frågan”

I dagarna släpps ”300 frågor och svar om entreprenadjuridik”. Boken, som är ett samarbete mellan Byggindustrin och juristerna på Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening, samlar en mängd frågor som tidigare publicerats i spalten Fråga Juristerna.

Boken ”200 frågor och svar om entreprenadjuridik” gavs ut 2016. Nu är det dags för en ny utgåva. Chefsjuristerna Claes Sahlin, Stockholms Byggmästareförening, och Olof Johansson, Sveriges Byggindustriewr, berättar vad som är nytt i denna nya utgåva.

– Till att börja med har det kommit nya standardavtal och regelförändringar, exempelvis krav på elektroniska personalliggare, som vi behöver anpassa svaren till. Det gör vi genom fotnoter till ursprungstexterna. Sedan kände jag att den förra utgåvan inte kändes riktigt komplett. Det tycker vi att vi har kommit närmare med ”300 frågor …”. Vi tror att det är i det här spannet som vi ska ligga i med antalet frågor.

Finns det fler nyheter i boken?

– Helt nytt är att det längst bak finns tabeller som kopplar frågorna till de standardavtal och lagar som berörs. Det gör att man kan titta på en specifik bestämmelse och hitta exempel på frågeställningar kring den.

Ni får in mängder med frågor till Fråga Juristerna. Hur gör ni urvalet?

– Poängen med spalten är att kunna fånga intresset med en rubrik. Ibland behöver vi korta ner frågorna för att det ska passa formatet. När det gäller svaren ska alla vi jurister stå bakom svaret. Annars publicerar vi inte. Viktigt är också att svaren ska hålla oavsett om läsaren är beställare eller entreprenör.

Vad betyder Fråga Juristerna för branschen?

– Vi känner en stor uppskattning för vårt arbete med frågorna. ”200 frågor …” finns med som kursfordran i kursen entreprenadrätt på universitetet. Det är roligare lära sig genom praktiska exempel än att bara läsa avtalstext. Samma sak vid förhandlingsbordet: Om vi lägger fram lagtext eller avtalstext i en förhandling blir det lätt dålig stämning, men om vi kan hänvisa till en tidningsartikel med ett liknande fall blir det lättare. Det är en styrka att exemplen i boken tidigare har publicerats.

Undrar du något om entreprenadjuridik?

Kanske hittar du svaret bland alla frågor som finns besvarade i tidningen Byggindustrins spalt Fråga Juristerna.

Ta en titt i arkivet: Fråga Juristerna.

Utökad satsning på att rekrytera nyanlända

Nubyggare ska lotsa fler till byggbranschen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/utokad-satsning-pa-att-rekrytera-nyanlanda-27982

Kartellböter för Skanska och NCC

EU-dom öppnar för privata skadestånd efter finsk härva.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kartellboter-skanska-och-ncc-28018

BTH bygger förskolor

"Hållbara och genomtänkta lokaler".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bth-bygger-forskolor-28016

Brister hos Nåiden Bygg

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av flera brister i arbetsmiljön.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brister-hos-naiden-bygg-28014

Byggmästar’n i Skåne utsett till Sveriges friskaste företag

Systematiskt arbetsmiljöarbete samt höga siffror för trivsel och meningsfullhet.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggmastarn-i-skane-utsett-till-sveriges-friskaste-foretag-28012

NCC och Luleå fortsätter samarbeta

Sju nya etapper av Östra länken står på tur.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-och-lulea-fortsatter-samarbeta-28011

Ny mässa ska knyta samman branschen

Stefan Mazetti: Folk behöver nya kontaktvägar mellan olika discipliner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-massa-ska-knyta-samman-branschen-28009

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

"Vi kommer att överklaga domen"
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnads-vann-mal-mot-byggforetagare-i-hovratten-28006

Han är första certifierade innovationsledaren inom bygg

En av ett tjugotal i världen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-forsta-certifierade-innovationsledaren-inom-bygg-28005

Höga hus med höga energiambitioner

Valla torgs renovering del i EU-projekt.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hoga-hus-med-hoga-energiambitioner-27986