Meny
  • Robin Andersson och Carita Broberg på Skanska berättar att den ljuddämpade borriggen var en förutsättning för att kunna genomföra arbetena vid S:t Görans Sjukhus i Stockholm.
    Foto: Ryno Quantz

200 sprängningar under full sjukhusdrift

200 sprängningar under full sjukhusdrift

Sprängningsarbetena vid S:t Görans sjukhus är i skrivande stund, i slutet av maj, i stort sett avslutade. Under de cirka 16 månader byggprojektet pågått har det skett 200 sprängningar. Genom minutiös planering och med en ljuddämpad borrigg har verksamheten vid sjukhuset pågått i princip till 100 procent av ordinarie verksamhet.

Den största utmaningen med projektet är den känsliga miljön, där stor hänsyn har tagits till patienter, personal och känslig utrustning. Bland den tekniska utrustningen märks magnetröntgen, sjukhusets ställverk, datortomografi med mera.

Sedan Skanskas bergarbeten startades i början av februari 2017 fram till i slutet av maj 2018 har det skett 200 sprängningar. I bergmassor motsvarar det cirka 10 000 kubik. I det mycket kontrollerade byggprojektet är det fasta tider som gäller för sprängningarna. Vid varje sprängning var minst tio stycken utstationerade vakter för extra hög säkerhet. Det sitter också ett 30-tal vibrationsmätare runt sjukhuset.

Sprängningarna är en förutsättning inför Skanskas bygge av nya kulvertar, två nya husgrunder och en ny ambulansinfart. Ombyggnationen sker även inom befintliga sjukhusbyggnader och kommer när den är klar innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagning.

– Om vi inte haft en ljuddämpad borrigg hade vi inte fått utföra uppdraget. Det var Locums och sjukhusets krav från start. Inför projektstarten köpte vi en borrigg i mellanstorlek från Epiroc – som är dedikerad för detta projekt och lämplig för arbeten i trånga stadsmiljöer, säger Carita Broberg, projektchef Berg inom Skanska Väg- & Anläggning, Region Mellansverige, med övergripande ansvar berg.

I projektet supportar hon Robin Andersson, som är Skanskas ansvariga arbetsledare för sprängningarna vid S:t Görans sjukhus.

För att nå upp till de högt ställda kraven krävdes omfattande planering och riskanalyser. På grund av känslig miljö och trånga utrymmen har losshållning av berget ibland även genomförts med vajersåg eller darda (spräckning). Det är ibland de enda alternativen för att minimera vibrationerna.

– Planeringen har hela tiden handlat mycket om hur vi ska utföra arbetet säkert med högt miljötänk och minska störningen på omgivningen, berättar Robin Andersson.


Full tillgång

Samtidigt som tidspressen har varit stor har sjukhuset hela tiden haft full tillgång till byggnaden. Projektet krävde också mycket planering och projektering i dialog med kunden.

– Vi har också ett nära samarbete inom Skanska, vi på Skanska berg har en tät dialog med våra kolleger på Skanskas avdelningar inom Husbyggnad och Väg- & Anläggning, som projekterar för mark och husbyggnad, berättar Carita Broberg.

Parallellt med den minutiösa planeringen spelar den ljuddämpade borriggen en mycket viktig roll för att leva upp till de högt ställda kraven. En positiv effekt av borriggens låga ljudnivå inträffade direkt när borrningen hade inletts.

– Borriggen borrade så tyst att kunden inte förstod att vi redan hade börjat borra, fortsätter Carita Broberg.

Borroperatören Gustav Andersson ser en rad andra fördelar med att använda en ljuddämpad borrigg, som i första hand gäller arbetsmiljö.

– Det stora positiva är ju hälsan, det gäller framför allt det dämpade ljudet. Jag kan ha en dialog med mina kolleger samtidigt som maskinen borrar, utan att den behöver stängas av, säger Gustav Andersson. 

Han tycker också att det påbyggda dämpskyddet ger en renare arbetsmiljö med mindre oljespill och mindre påverkan från borrkaxet.


Visst motstånd

Bland de många fördelarna ser Carita Broberg också ett visst motstånd i branschen.

– Det kan vara svårt att borra nära en vägg eller en spont eftersom ljuddämparen tar utrymme. Det kan även vara svårt att se vad som händer nere vid borrfoten eftersom borroperatören inte riktigt ser var påhugget är. Men att använda en ljuddämpad borrigg ger överlag stora fördelar till projekt som vi annars inte skulle kunna utföra.

Om Skanska haft fler ljuddämpade borriggar skulle det funnits fler arbetsuppgifter för dem.

– Därför är det mycket som talar för att vi kommer att investera i en ny rigg i framtiden, inflikar Carita Broberg.

Ljuddämpad borrigg
  • Sänkningen av ljudet mot en traditionell borrigg är cirka nio decibel, vilket motsvarar en sänkt ljudnivå på 10–20 procent. 
  • Ovanjordsborraggregat för anläggning och stadsutveckling.
  • Försedd med Silence Kit (ljuddämpning) som dämpar nio procent och är demonterbar.
  • Ljuddämparen är en behållare i aluminium med en invändig stålkonstruktion.

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Jublet uteblir när energideklarationerna ska börja redovisa primärenergital.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-satt-att-mata-fran-arsskiftet-27641

Oscar Properties varslar

De årliga kostnaderna ska minska med 30 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-varslar-27657

Investeringsstöd för hyresrätter populärt

Peter Eriksson är nöjd.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/investeringsstod-hyresratter-populart-27655

Beast lanserar ny standard

En ny digital standard som ska underlätta för entreprenörer som hyr maskiner.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/beast-lanserar-ny-standard-27624

Bygg- och bostadsfrågor stötesten i regeringshaveriet

Bilden klarnar om förhandlingarnas innehåll.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-och-bostadsfragor-stotesten-i-regeringshaveriet-27654

Myndigheter anklagas ge fel bild av restriktioner

Veidekke: Kreditrestriktioner slår hårdare än officiella bilden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndigheter-anklagas-ge-fel-bild-av-restriktioner-27653

Rätt arkitektur kan minska självmord

Forskare från Chalmers vill ha förebyggande stadsplanering.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ratt-arkitektur-kan-minska-sjalvmord-27652

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Här är snabbväxarna 2018

"Har vunnit fler större projekt".
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-snabbvaxarna-2018-27649

Mutmisstänkta friade i rätten

Fallet rör en anställd hos Trafikverket som under 2013 lät sig bjudas på resa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mutmisstankta-friade-i-ratten-27638

Myndighet ställer krankrav på Peab

Arbetsmiljöverket kräver bättre koll på sveprisken i Göteborg.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/myndighet-staller-krankrav-pa-peab-27648