Meny
  • Robin Andersson och Carita Broberg på Skanska berättar att den ljuddämpade borriggen var en förutsättning för att kunna genomföra arbetena vid S:t Görans Sjukhus i Stockholm.
    Foto: Ryno Quantz

200 sprängningar under full sjukhusdrift

200 sprängningar under full sjukhusdrift

Sprängningsarbetena vid S:t Görans sjukhus är i skrivande stund, i slutet av maj, i stort sett avslutade. Under de cirka 16 månader byggprojektet pågått har det skett 200 sprängningar. Genom minutiös planering och med en ljuddämpad borrigg har verksamheten vid sjukhuset pågått i princip till 100 procent av ordinarie verksamhet.

Den största utmaningen med projektet är den känsliga miljön, där stor hänsyn har tagits till patienter, personal och känslig utrustning. Bland den tekniska utrustningen märks magnetröntgen, sjukhusets ställverk, datortomografi med mera.

Sedan Skanskas bergarbeten startades i början av februari 2017 fram till i slutet av maj 2018 har det skett 200 sprängningar. I bergmassor motsvarar det cirka 10 000 kubik. I det mycket kontrollerade byggprojektet är det fasta tider som gäller för sprängningarna. Vid varje sprängning var minst tio stycken utstationerade vakter för extra hög säkerhet. Det sitter också ett 30-tal vibrationsmätare runt sjukhuset.

Sprängningarna är en förutsättning inför Skanskas bygge av nya kulvertar, två nya husgrunder och en ny ambulansinfart. Ombyggnationen sker även inom befintliga sjukhusbyggnader och kommer när den är klar innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagning.

– Om vi inte haft en ljuddämpad borrigg hade vi inte fått utföra uppdraget. Det var Locums och sjukhusets krav från start. Inför projektstarten köpte vi en borrigg i mellanstorlek från Epiroc – som är dedikerad för detta projekt och lämplig för arbeten i trånga stadsmiljöer, säger Carita Broberg, projektchef Berg inom Skanska Väg- & Anläggning, Region Mellansverige, med övergripande ansvar berg.

I projektet supportar hon Robin Andersson, som är Skanskas ansvariga arbetsledare för sprängningarna vid S:t Görans sjukhus.

För att nå upp till de högt ställda kraven krävdes omfattande planering och riskanalyser. På grund av känslig miljö och trånga utrymmen har losshållning av berget ibland även genomförts med vajersåg eller darda (spräckning). Det är ibland de enda alternativen för att minimera vibrationerna.

– Planeringen har hela tiden handlat mycket om hur vi ska utföra arbetet säkert med högt miljötänk och minska störningen på omgivningen, berättar Robin Andersson.


Full tillgång

Samtidigt som tidspressen har varit stor har sjukhuset hela tiden haft full tillgång till byggnaden. Projektet krävde också mycket planering och projektering i dialog med kunden.

– Vi har också ett nära samarbete inom Skanska, vi på Skanska berg har en tät dialog med våra kolleger på Skanskas avdelningar inom Husbyggnad och Väg- & Anläggning, som projekterar för mark och husbyggnad, berättar Carita Broberg.

Parallellt med den minutiösa planeringen spelar den ljuddämpade borriggen en mycket viktig roll för att leva upp till de högt ställda kraven. En positiv effekt av borriggens låga ljudnivå inträffade direkt när borrningen hade inletts.

– Borriggen borrade så tyst att kunden inte förstod att vi redan hade börjat borra, fortsätter Carita Broberg.

Borroperatören Gustav Andersson ser en rad andra fördelar med att använda en ljuddämpad borrigg, som i första hand gäller arbetsmiljö.

– Det stora positiva är ju hälsan, det gäller framför allt det dämpade ljudet. Jag kan ha en dialog med mina kolleger samtidigt som maskinen borrar, utan att den behöver stängas av, säger Gustav Andersson. 

Han tycker också att det påbyggda dämpskyddet ger en renare arbetsmiljö med mindre oljespill och mindre påverkan från borrkaxet.


Visst motstånd

Bland de många fördelarna ser Carita Broberg också ett visst motstånd i branschen.

– Det kan vara svårt att borra nära en vägg eller en spont eftersom ljuddämparen tar utrymme. Det kan även vara svårt att se vad som händer nere vid borrfoten eftersom borroperatören inte riktigt ser var påhugget är. Men att använda en ljuddämpad borrigg ger överlag stora fördelar till projekt som vi annars inte skulle kunna utföra.

Om Skanska haft fler ljuddämpade borriggar skulle det funnits fler arbetsuppgifter för dem.

– Därför är det mycket som talar för att vi kommer att investera i en ny rigg i framtiden, inflikar Carita Broberg.

Ljuddämpad borrigg
  • Sänkningen av ljudet mot en traditionell borrigg är cirka nio decibel, vilket motsvarar en sänkt ljudnivå på 10–20 procent. 
  • Ovanjordsborraggregat för anläggning och stadsutveckling.
  • Försedd med Silence Kit (ljuddämpning) som dämpar nio procent och är demonterbar.
  • Ljuddämparen är en behållare i aluminium med en invändig stålkonstruktion.

Expertgrupp har snickrat ihop social bostadspolitik

Expertrapport ger 15 förslag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/expertgrupp-har-snickrat-ihop-social-bostadspolitik-26966

Kommitté föreslår innehållsförteckning för byggmaterial

Två förslag från Kommittén för modernare byggregler.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommitte-foreslar-innehallsforteckning-byggmaterial-26977

AR-verktyg för bredare användargrupp

Veidekke först ut att testa.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-verktyg-bredare-anvandargrupp-26975

Praktikant föll genom hål – Peab straffas

Ska betala företagsbot på 200 000.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/praktikant-foll-genom-hal-peab-straffas-26974

Ny lag ska sätta press på kommunerna

Regeringen vill se mer ansvar från kommunerna.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-lag-ska-satta-press-pa-kommunerna-26964

Sveriges Byggindustrier: Punktlistan innehöll lågt hängande frukter

Anna Broman är inte lika entusiastisk som Peter Eriksson.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sveriges-byggindustrier-punktlistan-inneholl-lagt-hangande-frukter-26965

Behov av 67 000 bostäder varje år

Boverket presenterar ny prognos.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/behov-av-67-000-bostader-varje-ar-26963

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Norrköping får klartecken för bostäder i hamnen

Byggstart kan ske i slutet av 2018.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norrkoping-far-klartecken-bostader-i-hamnen-26973

Hon ska leda Swecos projektledare

Helena Hed tar plats i ledningen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-leda-swecos-projektledare-26972

Sista chansen att anmäla till Årets Bygge

Anmäl ditt favoritprojekt senast 20 juni!
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sista-chansen-att-anmala-till-arets-bygge-26900