Meny

Värld, värld, öppna dig!

Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Säga vad man vill om S som parti – de har sällan saknat visioner. Ett paket som kan leverera uppgörelser staten-kommuner kring kommunikationer och boende och samhällsbyggnad måste man bara ta över. Med hull och hår.

Det var bakgrunden till att nya regeringen tog över och döpte om, Sverigebygget, som förra regeringen lanserade i Almedalen 2010.

Med den nyligen avslutade Sverigeförhandlingen står regering och riksdag nu inför den logiska fortsättningen – ett ja eller nej.

De tänkta sträckningarna för höghastighetsjärnvägar mellan storstäder passerar en rad kommuner som var och en åtar sig att garantera bostads- och samhällsutbyggnad i utbyte mot tillgång till snabba, driftssäkra kommunikationer. Göteborg – Stockholm på två timmar, Malmö – Stockholm marginellt längre.

För svensk del skulle det svara det som länge pågått i Europa och runt om i världen.

Människor behöver kunna resa från stad till stad och över sträckor som i dag bara tidsmässigt fungerar om man tar flyget.

Omvärlden satsar

Trots höga byggkostnader och svaga statsfinanser är utbyggnadsplanerna omfattande i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. En rad andraområden i Europa berörs och ansluter sig.

Mönstret är om möjligt ännu tydligare i Asien. Kina vill parallellt med egen utbyggnad gärna bli en leverantör av höghastighetståg och banbyggnation till andra. Japans satsningar fortsätter. 

Det knepigaste för svenska beslutsfattare i detta läge är beslutsvåndan.


Hårdsatsning krävs

HG Wessberg, Sverigeförhandlaren, och Catharina Håkansson Boman har med tydlighet påpekat att resultatet av Sverigeförhandlingen, alla avtal och uppgörelser, är färskvara.

Väljer man inte att göra en satsning med Sverigeförhandlingens inriktning utan nöjer sig med anslagsfinansierade halvmesyrer måste Sverigeförhandlingen göras om ifall man är redo för djärvare grepp om några år.

Det är inte det att Sverige har råd med en statsskuld på världsunika 36 procent av BNP. Skulle ett helt nytt järnvägssystem byggas i en tidsmässigt sammanhållen investering skulle det öka skuldsättningen till 39-40 procent enligt flera beräkningar.  Med någon form av OPS, offentlig privat samverkan, kring finansiering, byggande och drift skulle bokstavligen en värld av nya möjligheter öppna sig.

En sammanhållen byggprocess, allt på en gång, skulle leverera ett färdigt nytt järnvägssystem förhållandevis snabbt någon gång efter 2020-talet. Och därmed börja betala sig decennier innan ett traditionellt finansierat och utbyggt system.
 

Går inte att kritisera Trafikverket

När Trafikverket 31 augusti överlämnade ett 600 sidor långt förslag till nationell transportplan för sammanlagt 622,5 miljarder kronor fram till 2029 är det en utökad ram på 100 miljarder mer än den nu gällande.

Regeringen hade inför förslaget gett Trafikverket uppdraget att bygga ut höghastighetsjärnväg i etapper.

Därför går det knappast att kritisera Trafikverket. De har levererat det efterfrågade. Förhoppningsvis har regeringen beställt det som en del av ett beslutsunderlag som ska ställas mot resultat och rekommendationer från Sverigeförhandlingen.

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939
Nils-Eric Sandberg

Regleringar skapar svart marknad – lyckligtvis

Det är hyresregleringen som skapar en svart marknad
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/regleringar-skapar-svart-marknad-lyckligtvis-26910

Låt fönsterbranschen bli först med cirkulär ekonomi

Föreslår en konkret handlingsplan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/lat-fonsterbranschen-bli-forst-med-cirkular-ekonomi-26904

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Trygghet måste byggas upp underifrån

Kommission har satt utsatta områden under lupp.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/trygghet-maste-byggas-upp-underifran-26908
Fredrik Friblick

Efter sol kommer regn

Du råder inte över konjunkturen, men du kan ta ansvar för hur du agerar på marknaden.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/efter-sol-kommer-regn-26878

“Mötet mellan Eshaq och mig förändrade våra liv”

Startar upprop för ensamkommande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/motet-mellan-eshaq-och-mig-forandrade-vara-liv-26872