Meny

Värld, värld, öppna dig!

Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Säga vad man vill om S som parti – de har sällan saknat visioner. Ett paket som kan leverera uppgörelser staten-kommuner kring kommunikationer och boende och samhällsbyggnad måste man bara ta över. Med hull och hår.

Det var bakgrunden till att nya regeringen tog över och döpte om, Sverigebygget, som förra regeringen lanserade i Almedalen 2010.

Med den nyligen avslutade Sverigeförhandlingen står regering och riksdag nu inför den logiska fortsättningen – ett ja eller nej.

De tänkta sträckningarna för höghastighetsjärnvägar mellan storstäder passerar en rad kommuner som var och en åtar sig att garantera bostads- och samhällsutbyggnad i utbyte mot tillgång till snabba, driftssäkra kommunikationer. Göteborg – Stockholm på två timmar, Malmö – Stockholm marginellt längre.

För svensk del skulle det svara det som länge pågått i Europa och runt om i världen.

Människor behöver kunna resa från stad till stad och över sträckor som i dag bara tidsmässigt fungerar om man tar flyget.

Omvärlden satsar

Trots höga byggkostnader och svaga statsfinanser är utbyggnadsplanerna omfattande i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. En rad andraområden i Europa berörs och ansluter sig.

Mönstret är om möjligt ännu tydligare i Asien. Kina vill parallellt med egen utbyggnad gärna bli en leverantör av höghastighetståg och banbyggnation till andra. Japans satsningar fortsätter. 

Det knepigaste för svenska beslutsfattare i detta läge är beslutsvåndan.


Hårdsatsning krävs

HG Wessberg, Sverigeförhandlaren, och Catharina Håkansson Boman har med tydlighet påpekat att resultatet av Sverigeförhandlingen, alla avtal och uppgörelser, är färskvara.

Väljer man inte att göra en satsning med Sverigeförhandlingens inriktning utan nöjer sig med anslagsfinansierade halvmesyrer måste Sverigeförhandlingen göras om ifall man är redo för djärvare grepp om några år.

Det är inte det att Sverige har råd med en statsskuld på världsunika 36 procent av BNP. Skulle ett helt nytt järnvägssystem byggas i en tidsmässigt sammanhållen investering skulle det öka skuldsättningen till 39-40 procent enligt flera beräkningar.  Med någon form av OPS, offentlig privat samverkan, kring finansiering, byggande och drift skulle bokstavligen en värld av nya möjligheter öppna sig.

En sammanhållen byggprocess, allt på en gång, skulle leverera ett färdigt nytt järnvägssystem förhållandevis snabbt någon gång efter 2020-talet. Och därmed börja betala sig decennier innan ett traditionellt finansierat och utbyggt system.
 

Går inte att kritisera Trafikverket

När Trafikverket 31 augusti överlämnade ett 600 sidor långt förslag till nationell transportplan för sammanlagt 622,5 miljarder kronor fram till 2029 är det en utökad ram på 100 miljarder mer än den nu gällande.

Regeringen hade inför förslaget gett Trafikverket uppdraget att bygga ut höghastighetsjärnväg i etapper.

Därför går det knappast att kritisera Trafikverket. De har levererat det efterfrågade. Förhoppningsvis har regeringen beställt det som en del av ett beslutsunderlag som ska ställas mot resultat och rekommendationer från Sverigeförhandlingen.

Krafttag mot vibrationsskador

Mer kunskap och åtgärder behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-mot-vibrationsskador-26350
Staffan Åkerlund

Det går inte att ignorera Sverigeförhandlingen

Att inte bygga har också ett pris.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/det-gar-inte-att-ignorera-sverigeforhandlingen-26357
Fredrik Friblick

Fyra bröllop och en begravning

Byggandet behöver visionärt ledarskap.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/fyra-brollop-och-en-begravning-26327
Erik Kalmaru

Prissänkning kan leda till innovationstänk på bostadsmarknaden

Står kraschen inför dörren eller inte?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/prissankning-kan-leda-till-innovationstank-pa-bostadsmarknaden-26339

Den första tröskeln måste sänkas

Sverige har inte en bostadsmarknad utan flera.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/den-forsta-troskeln-maste-sankas-26312
Staffan Åkerlund

En elbil på väg mot Mars är bara det första steget

Det är inte ofta vi skriver om evigheten i tidningen Byggindustrin. Men nu finns chansen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/en-elbil-pa-vag-mot-mars-ar-bara-det-forsta-steget-26326
Nils-Eric Sandberg

Den besvärliga fastighetsskatten

Fastighetsskatten har aldrig avskaffats.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/den-besvarliga-fastighetsskatten-26283

Räcker effekten till när förbrukning av el ökar?

Sannolikt kommer framtida byggnader bli mer el-intensiva trots el-effektivisering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/racker-effekten-till-nar-forbrukning-av-el-okar-26280
Staffan Åkerlund

Finns det verkligen för många bostäder till salu?

Människorna ÄR staden. Tillsammans skapar individerna förutsättningarna för välstånd.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/finns-det-verkligen-manga-bostader-till-salu-26282
Torun Nilsson

Algoritmer är våra bästa vänner

Vilken bransch som står näst på tur för digital revolution?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/algoritmer-ar-vara-basta-vanner-26252