Meny

Värld, värld, öppna dig!

Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Säga vad man vill om S som parti – de har sällan saknat visioner. Ett paket som kan leverera uppgörelser staten-kommuner kring kommunikationer och boende och samhällsbyggnad måste man bara ta över. Med hull och hår.

Det var bakgrunden till att nya regeringen tog över och döpte om, Sverigebygget, som förra regeringen lanserade i Almedalen 2010.

Med den nyligen avslutade Sverigeförhandlingen står regering och riksdag nu inför den logiska fortsättningen – ett ja eller nej.

De tänkta sträckningarna för höghastighetsjärnvägar mellan storstäder passerar en rad kommuner som var och en åtar sig att garantera bostads- och samhällsutbyggnad i utbyte mot tillgång till snabba, driftssäkra kommunikationer. Göteborg – Stockholm på två timmar, Malmö – Stockholm marginellt längre.

För svensk del skulle det svara det som länge pågått i Europa och runt om i världen.

Människor behöver kunna resa från stad till stad och över sträckor som i dag bara tidsmässigt fungerar om man tar flyget.

Omvärlden satsar

Trots höga byggkostnader och svaga statsfinanser är utbyggnadsplanerna omfattande i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. En rad andraområden i Europa berörs och ansluter sig.

Mönstret är om möjligt ännu tydligare i Asien. Kina vill parallellt med egen utbyggnad gärna bli en leverantör av höghastighetståg och banbyggnation till andra. Japans satsningar fortsätter. 

Det knepigaste för svenska beslutsfattare i detta läge är beslutsvåndan.


Hårdsatsning krävs

HG Wessberg, Sverigeförhandlaren, och Catharina Håkansson Boman har med tydlighet påpekat att resultatet av Sverigeförhandlingen, alla avtal och uppgörelser, är färskvara.

Väljer man inte att göra en satsning med Sverigeförhandlingens inriktning utan nöjer sig med anslagsfinansierade halvmesyrer måste Sverigeförhandlingen göras om ifall man är redo för djärvare grepp om några år.

Det är inte det att Sverige har råd med en statsskuld på världsunika 36 procent av BNP. Skulle ett helt nytt järnvägssystem byggas i en tidsmässigt sammanhållen investering skulle det öka skuldsättningen till 39-40 procent enligt flera beräkningar.  Med någon form av OPS, offentlig privat samverkan, kring finansiering, byggande och drift skulle bokstavligen en värld av nya möjligheter öppna sig.

En sammanhållen byggprocess, allt på en gång, skulle leverera ett färdigt nytt järnvägssystem förhållandevis snabbt någon gång efter 2020-talet. Och därmed börja betala sig decennier innan ett traditionellt finansierat och utbyggt system.
 

Går inte att kritisera Trafikverket

När Trafikverket 31 augusti överlämnade ett 600 sidor långt förslag till nationell transportplan för sammanlagt 622,5 miljarder kronor fram till 2029 är det en utökad ram på 100 miljarder mer än den nu gällande.

Regeringen hade inför förslaget gett Trafikverket uppdraget att bygga ut höghastighetsjärnväg i etapper.

Därför går det knappast att kritisera Trafikverket. De har levererat det efterfrågade. Förhoppningsvis har regeringen beställt det som en del av ett beslutsunderlag som ska ställas mot resultat och rekommendationer från Sverigeförhandlingen.

Erik Kalmaru

Brokigt, småskaligt och miljösmart – för vem?

Vallastadens brokighet och färg imponerar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/brokigt-smaskaligt-och-miljosmart-vem-25641

”Riksrevisionen bör granska Trafikverksplanen”

Resurserna till underhåll bör öka.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riksrevisionen-bor-granska-trafikverksplanen-25624
Staffan Åkerlund

Ifrågasatta domstolar skapar otrygghet

Ifrågasatta domar måste motiveras tydligt för att bli vägledande.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ifragasatta-domstolar-skapar-otrygghet-25635
Nils-Eric Sandberg

Hyror, potatis, grisar

Hyresregleringen finns fortfarande kvar, fast under annat namn.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hyror-potatis-grisar-25644
Fredrik Friblick

Priserna sjunker – marknaden fungerar

Sverige sticker ut i EU med högst kostnader för att bygga.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/priserna-sjunker-marknaden-fungerar-25599

Utredningarna når inte fram till en ny neutral bostadsskatt

Boxsystemet är skattetekniskt intressant, men det finns problem med modellen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/utredningarna-nar-inte-fram-till-en-ny-neutral-bostadsskatt-25585
Staffan Åkerlund

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Kreuger såg i sin samtid möjligheter som inga andra såg. Och agerade.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/formagan-att-forvandla-risktagandet-till-vinst-25593

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651
Torun Nilsson

Dit populistens tanke inte når

Populister letar argument som bekräftar deras förutfattade eländesscenario.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dit-populistens-tanke-inte-nar-25571

Behöver byggandet industrialiseras mer?

Konstigt att politiker och debattörer tror sig veta bättre än företagen själva.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/behover-byggandet-industrialiseras-mer-25552
Pernilla Ström

Nonchalansen gör mig rädd

Hur är det ens möjligt att Transportstyrelsen så flagrant kan nonchalera Säpo.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nonchalansen-gor-mig-radd-25524