Meny

Värld, värld, öppna dig!

Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Säga vad man vill om S som parti – de har sällan saknat visioner. Ett paket som kan leverera uppgörelser staten-kommuner kring kommunikationer och boende och samhällsbyggnad måste man bara ta över. Med hull och hår.

Det var bakgrunden till att nya regeringen tog över och döpte om, Sverigebygget, som förra regeringen lanserade i Almedalen 2010.

Med den nyligen avslutade Sverigeförhandlingen står regering och riksdag nu inför den logiska fortsättningen – ett ja eller nej.

De tänkta sträckningarna för höghastighetsjärnvägar mellan storstäder passerar en rad kommuner som var och en åtar sig att garantera bostads- och samhällsutbyggnad i utbyte mot tillgång till snabba, driftssäkra kommunikationer. Göteborg – Stockholm på två timmar, Malmö – Stockholm marginellt längre.

För svensk del skulle det svara det som länge pågått i Europa och runt om i världen.

Människor behöver kunna resa från stad till stad och över sträckor som i dag bara tidsmässigt fungerar om man tar flyget.

Omvärlden satsar

Trots höga byggkostnader och svaga statsfinanser är utbyggnadsplanerna omfattande i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. En rad andraområden i Europa berörs och ansluter sig.

Mönstret är om möjligt ännu tydligare i Asien. Kina vill parallellt med egen utbyggnad gärna bli en leverantör av höghastighetståg och banbyggnation till andra. Japans satsningar fortsätter. 

Det knepigaste för svenska beslutsfattare i detta läge är beslutsvåndan.


Hårdsatsning krävs

HG Wessberg, Sverigeförhandlaren, och Catharina Håkansson Boman har med tydlighet påpekat att resultatet av Sverigeförhandlingen, alla avtal och uppgörelser, är färskvara.

Väljer man inte att göra en satsning med Sverigeförhandlingens inriktning utan nöjer sig med anslagsfinansierade halvmesyrer måste Sverigeförhandlingen göras om ifall man är redo för djärvare grepp om några år.

Det är inte det att Sverige har råd med en statsskuld på världsunika 36 procent av BNP. Skulle ett helt nytt järnvägssystem byggas i en tidsmässigt sammanhållen investering skulle det öka skuldsättningen till 39-40 procent enligt flera beräkningar.  Med någon form av OPS, offentlig privat samverkan, kring finansiering, byggande och drift skulle bokstavligen en värld av nya möjligheter öppna sig.

En sammanhållen byggprocess, allt på en gång, skulle leverera ett färdigt nytt järnvägssystem förhållandevis snabbt någon gång efter 2020-talet. Och därmed börja betala sig decennier innan ett traditionellt finansierat och utbyggt system.
 

Går inte att kritisera Trafikverket

När Trafikverket 31 augusti överlämnade ett 600 sidor långt förslag till nationell transportplan för sammanlagt 622,5 miljarder kronor fram till 2029 är det en utökad ram på 100 miljarder mer än den nu gällande.

Regeringen hade inför förslaget gett Trafikverket uppdraget att bygga ut höghastighetsjärnväg i etapper.

Därför går det knappast att kritisera Trafikverket. De har levererat det efterfrågade. Förhoppningsvis har regeringen beställt det som en del av ett beslutsunderlag som ska ställas mot resultat och rekommendationer från Sverigeförhandlingen.

Fredrik Friblick

Plötsligt omprövar någon

Det finns tankefigurer som är vassa. Och så finns det tankegångar som tål att omprövas.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/plotsligt-omprovar-nagon-25938

Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

"Vi behöver anställa mins det dubbla under kommande år."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-larlingssystem-forankrade-i-arbetslivet-25960
Staffan Åkerlund

Ett maskineri som misständer i onödan

Bostadsmarknaden är en stark motor som misständer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ett-maskineri-som-misstander-i-onodan-25939

Installationerna måste sluta läcka energi

Isolerade installationer en viktig klimatpusselbit.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/installationerna-maste-sluta-lacka-energi-25935

Skippa subventioner och låt förorenaren betala!

Enbart ny, effektivare, miljövänlig teknik klarar att möta denna snara framtid.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skippa-subventioner-och-lat-fororenaren-betala-25895
Nils-Eric Sandberg

När bubblor brister

Småhusägarna bör behålla livsmodet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bubblor-brister-25902
Staffan Åkerlund

”Extremt sannolikt” att vi värmer klimatet

Fossilfrihet kräver en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla tre trafikslagen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/extremt-sannolikt-att-vi-varmer-klimatet-25901

Arbetsgivarna måste börja agera!

Visa att ni menar allvar om trakasserier och att det inte bara står i några fina dokument.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/arbetsgivarna-maste-borja-agera-25904

Bostäder som subventioneras når fel personer

Peter Eriksson, fanns det verkligen inga andra åtgärder att vidta?
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-som-subventioneras-nar-fel-personer-25869
Torun Nilsson

Hur stora klyftor kan vi leva med?

Definitivt inte sju tjänare men väl en och annan Spotifymiljardär?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stora-klyftor-kan-vi-leva-med-25867