Meny

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer runt om i Sverige. Och om  universiteten  sinsemellan dessutom samverkar  och på olika sätt  samarbetar med aktörer i sin omgivning som företag och samhälle så ökar samhällsnyttan och därmed individens nytta mångfalt.
Luleå Tekniska Universitet, ett av fyra samverkande bygg-universitet, är ett belysande exempel. I dagarna firar universitetet att universitetsämnet VA-teknik instiftades för 25 år sedan.
Under två dagar, 7-8 november, uppmärksammas det genom att universitetet, Svenskt Vatten och Dag och Nät håller konferens om framtidens vattenfrågor, VA-system 2.0.
”Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför”, menar Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.
2018 vann Luleå Byggindustrins stora pris för Årets Bygge 2018 med Östra Länken, det stora VA-projektet som säkrar Luleås befolkningsprojekt under decennier framåt. Det var första gången ett stort projekt inom infrastruktur tog hem priset där framför allt en väl genomförd byggprocess analyseras och utvärderas.


Lyftes upp av kommunalrådet

Två månader senare, i maj, hölls Business Arena för första gången i Luleå med socialdemokratiske kommunalrådet Niklas Nordström som pådrivande deltagare i ett stort antal seminarier där han utan undantag lyfte fram kommunens vägval med Östra Länken-projektet. Att detta hade uppmärksammats och belönats gladde honom och kommunen storligen.
Flera av huvudpunkterna på Business Arena hade perspektivet samhällen i den arktiska regionen.
Det växande Luleå ingår i ett större sammanhang, i en region som utsträcker sig i alla geografiska områden som tangerar Arktis. I dag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat där växande städer i berörda världsdelar på många sätt har likartade utmaningar.


Forskning och utveckling binder samman

Med detta perspektiv är forskning och utvecklingsfrågor liksom befolkningens tillväxtfrågor av större intresse och binder samman norra Sverige, Norge och Finland med Ryssland och Nordamerika.
I Luleå uttrycker universitetet sin syn på regionen och sin egen roll att man kan bidra genom utmaningsdriven forskning och att ”utveckla innovativa och holistiska system speciellt lämpliga för kalla klimat.”
För mig låter ordet holistiskt i detta sammanhang som en kul utmaning för alla ingenjörssjälar.
Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem.
Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur är därmed ett tvärvetenskapligt ämne där många parter måste bidra.
Att Luleå bidrar med spetskompetens inom VA-teknik är ett lysande exempel på universitetsvärldens samhällsbyggande nytta. Detta är mycket väl värt de dubbla jubileumsdagarna i november.
 

Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496