Meny

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer runt om i Sverige. Och om  universiteten  sinsemellan dessutom samverkar  och på olika sätt  samarbetar med aktörer i sin omgivning som företag och samhälle så ökar samhällsnyttan och därmed individens nytta mångfalt.
Luleå Tekniska Universitet, ett av fyra samverkande bygg-universitet, är ett belysande exempel. I dagarna firar universitetet att universitetsämnet VA-teknik instiftades för 25 år sedan.
Under två dagar, 7-8 november, uppmärksammas det genom att universitetet, Svenskt Vatten och Dag och Nät håller konferens om framtidens vattenfrågor, VA-system 2.0.
”Behovet av forskning och samverkan mellan olika VA-aktörer var stort redan för 25 år sedan. Idag är det ännu större om vi ska klara av de utmaningar vi nu står inför”, menar Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.
2018 vann Luleå Byggindustrins stora pris för Årets Bygge 2018 med Östra Länken, det stora VA-projektet som säkrar Luleås befolkningsprojekt under decennier framåt. Det var första gången ett stort projekt inom infrastruktur tog hem priset där framför allt en väl genomförd byggprocess analyseras och utvärderas.


Lyftes upp av kommunalrådet

Två månader senare, i maj, hölls Business Arena för första gången i Luleå med socialdemokratiske kommunalrådet Niklas Nordström som pådrivande deltagare i ett stort antal seminarier där han utan undantag lyfte fram kommunens vägval med Östra Länken-projektet. Att detta hade uppmärksammats och belönats gladde honom och kommunen storligen.
Flera av huvudpunkterna på Business Arena hade perspektivet samhällen i den arktiska regionen.
Det växande Luleå ingår i ett större sammanhang, i en region som utsträcker sig i alla geografiska områden som tangerar Arktis. I dag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat där växande städer i berörda världsdelar på många sätt har likartade utmaningar.


Forskning och utveckling binder samman

Med detta perspektiv är forskning och utvecklingsfrågor liksom befolkningens tillväxtfrågor av större intresse och binder samman norra Sverige, Norge och Finland med Ryssland och Nordamerika.
I Luleå uttrycker universitetet sin syn på regionen och sin egen roll att man kan bidra genom utmaningsdriven forskning och att ”utveckla innovativa och holistiska system speciellt lämpliga för kalla klimat.”
För mig låter ordet holistiskt i detta sammanhang som en kul utmaning för alla ingenjörssjälar.
Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem.
Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur är därmed ett tvärvetenskapligt ämne där många parter måste bidra.
Att Luleå bidrar med spetskompetens inom VA-teknik är ett lysande exempel på universitetsvärldens samhällsbyggande nytta. Detta är mycket väl värt de dubbla jubileumsdagarna i november.
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592