Meny

Solidarisk finansiering i kvarteret? Knappast!

Staffan Åkerlund

Solidarisk finansiering i kvarteret? Knappast!

Den påtagligt långa högkonjunkturen gör att byggsektorn går för fulla segel, vilket inte nödvändigtvis betyder att alla tjänar mer pengar. Ens på sikt. I horisonten avtecknar sig redan mörka moln och stormsvalor har siktats.

Det faktum att byggresurserna sedan flera år går för fullt och att trycket på bostäder fortsätter pressa upp priser och hushållsskulder till rekordnivåer rimmar illa med samhällets behov av balans.

En avgörande faktor bakom allt högre projektkostnader i bostadsbyggandet är markpriserna som sedan länge har passerat kostnaderna för själva produktionen

Prispressen på byggbolagen saknar sin motsvarighet i priserna på mark. Läge är allt.  Och många kommuner är storägare.


Byggsektor i högform

Sveriges Byggindustriers 30 största-lista som vi publicerar denna vecka återspeglar trots detta en byggsektor i högform. Bolagen har skilda strategier när det gäller tillväxt och rekrytering. De flesta har varit med om både uppgångar och nedgångar och tar höjd för det.

Men det som tillförs bostadsmarknaden i form av nyproduktion är en försvinnande liten andel i förhållande till det redan byggda.

Vi har sett ett oavbrutet prisrally för bostäder de senaste 20 åren. Innerstadskärnor i storstäderna, välplacerade villor och egna hem har lett utvecklingen och mark för blivande byggande har följt med.

Men 2017 liknar inget tidigare år. 

Nollräntan har gett allt fler hushåll chans att hänga med i en prisutveckling som vore orealistisk med normala räntelägen. Problemet för byggsektorn är att detta just nu är själva marknadsplatsen för allt hårdare bolag. De agerar efter de förutsättningar som råder – bostadsbrist och ett prisrally som de senaste åren dessutom dopats av minusränta.

Nu signalerar Riksbanken och Stefan Ingves, i veckan med förnyat mandat, en kommande hårdför linje mot hushållsskulderna. Trycket ökar på politikerna att trappa ned ränteavdragen vid sidan av redan föreslagna ökade amorteringskrav och skuldkvottak.

Går det att lösa uppgiften att lägga grimma på låntagarna utan att bromsa ekonomin i sin helhet?


Göteborgsk modell för social housing

Svaret blir avgörande för vår samlade förmåga att klara boendet för hushåll som inte själva kan betala. I januari i år var 26 000 lägenheter uthyrda med sociala kontrakt. Och social housing är ett växande behov. I Göteborg inleds ett försök som liknar en tysk modell.

I Tyskland är det vanligt att bostadsprojekt får klartecken först när en viss andel avsätts till låga hyror. Det är upp till byggherren att se till att projektet i sin helhet bär sig.

Men modellen låter sig knappast överflyttas till ”bostadsbubblans” Sverige där en grupp högbelånade boende i så fall tvingas subventionera billigt boende i samma kvarter där de själva måste axla allt högre lånekostnader och ökande amorteringar.

Det är inte realistiskt med ”solidarisk finansiering i kvarteret” ovanpå allt annat. Den uppgiften måste lösas av samhället i sin helhet.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022