Meny

Snart beslutsdags för höghastighetstågen

Staffan Åkerlund

Snart beslutsdags för höghastighetstågen

Med en vårspurt i högt tempo och storstadsförhandlingarna om kommunala bostadsåtaganden och kollektivtrafik avprickade, har Sverigeförhandlingen lagt grunden för statsmakternas vägval när det gäller framtidens kommunikationer och mönster för stadsbyggnad.

Avgörandet om höghastighetståg eller inte står för dörren. Formellt handlar det visserligen fortfarande om alternativen upprustning av den existerande, hårt trafikerade och slitna stambanan eller nya höghastighetsspår mellan storstadsregionerna. Sista ordet är inte sagt än.

Men Sverigeförhandlingen, som har klarat av lejonparten av sitt uppdrag, med de tre storstadsuppgörelserna och dess berörda kommuner och har lagt ut färdriktningen för framtidens trafiksystem. Den har också aviserat vilka frågor som pockar på lösningar. Därmed är det nu dags att återlämna det jättelika uppdraget till regering och riksdag att besluta.

För allt fler är det uppenbart att den nuvarande stambanan inte längre kan konkurrera som framtida lösning.  Dess roll blir även efter en nödvändig upprustning att komplettera. Kvar står då praktiska frågor om finansieringen av de nya spåren. Ska Sverige välja en modell för finansiering som får höghastighetstågen i drift så snart som möjligt, eller ska vi hanka oss fram med traditionell anslagsfinansiering som i dag?

Med Öresundsbron som förebild har detta prövats redan med framgång. Staten kan bilda ett eget, separat bolag som tar upp lån för jätteprojektet, skilt från statskassan i övrigt. Allt fler röster i debatten drar också i den riktningen.

 

Hur snabbt ska det gå?

Den stora frågan är därmed reducerad till hur snabbt vi ska ha ett nytt trafiksystem i drift. På på 2030-talet eller först betydligt senare? Frågan är inte minst intressant för de som ska investera och sätta själva tågen i drift. Det är ett val om hur snabbt ett nytt trafiksystem kan göra nytta och betala sig för operatörer och samhälle.

I dag ser samhället radikalt annorlunda ut än när nuvarande stambanor byggdes i slutet av 1800-talet. Det är inte längre malmtågen eller att göra skogsråvaror tillgängliga som är den främsta drivkraften bakom transporter utan hur människor ska leva och organisera boende, arbete och samhällsliv i en tid av snabbt accelererande urbanisering och koncentration av storstadsmiljöer. Det sätter fokus på att trafikslagen i sig – tåg, bilar och flyg – skapar helt olika slags städer.

Europa har i jämförelse med USA byggt färdiga städer innan bilism och flyg ritade om förutsättningarna. Täta städer är miljö- och energimässigt smarta. Alla trafikslag behövs även i framtiden, men ur ett stadsplaneringsperspektiv är allt som gynnar tätare, effektivare städer att föredra. Tåg från stadskärna till stadskärna med mycket rimliga restider bör sätta normen för utsläppsbefriat resande.

 Elektrifiering och autonoma lösningar för bilism och tunga transporter liksom alternativa flygbränslen får därmed en vass konkurrent att förhålla sig till. Det är hoppingivande för utvecklingen.

Fredrik Friblick

Plötsligt omprövar någon

Det finns tankefigurer som är vassa. Och så finns det tankegångar som tål att omprövas.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/plotsligt-omprovar-nagon-25938

Sverige behöver lärlingssystem förankrade i arbetslivet

"Vi behöver anställa mins det dubbla under kommande år."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-larlingssystem-forankrade-i-arbetslivet-25960
Staffan Åkerlund

Ett maskineri som misständer i onödan

Bostadsmarknaden är en stark motor som misständer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ett-maskineri-som-misstander-i-onodan-25939

Installationerna måste sluta läcka energi

Isolerade installationer en viktig klimatpusselbit.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/installationerna-maste-sluta-lacka-energi-25935

Skippa subventioner och låt förorenaren betala!

Enbart ny, effektivare, miljövänlig teknik klarar att möta denna snara framtid.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skippa-subventioner-och-lat-fororenaren-betala-25895
Nils-Eric Sandberg

När bubblor brister

Småhusägarna bör behålla livsmodet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bubblor-brister-25902
Staffan Åkerlund

”Extremt sannolikt” att vi värmer klimatet

Fossilfrihet kräver en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla tre trafikslagen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/extremt-sannolikt-att-vi-varmer-klimatet-25901

Arbetsgivarna måste börja agera!

Visa att ni menar allvar om trakasserier och att det inte bara står i några fina dokument.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/arbetsgivarna-maste-borja-agera-25904

Bostäder som subventioneras når fel personer

Peter Eriksson, fanns det verkligen inga andra åtgärder att vidta?
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-som-subventioneras-nar-fel-personer-25869
Torun Nilsson

Hur stora klyftor kan vi leva med?

Definitivt inte sju tjänare men väl en och annan Spotifymiljardär?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-stora-klyftor-kan-vi-leva-med-25867