Meny

Snart beslutsdags för höghastighetstågen

Staffan Åkerlund

Snart beslutsdags för höghastighetstågen

Med en vårspurt i högt tempo och storstadsförhandlingarna om kommunala bostadsåtaganden och kollektivtrafik avprickade, har Sverigeförhandlingen lagt grunden för statsmakternas vägval när det gäller framtidens kommunikationer och mönster för stadsbyggnad.

Avgörandet om höghastighetståg eller inte står för dörren. Formellt handlar det visserligen fortfarande om alternativen upprustning av den existerande, hårt trafikerade och slitna stambanan eller nya höghastighetsspår mellan storstadsregionerna. Sista ordet är inte sagt än.

Men Sverigeförhandlingen, som har klarat av lejonparten av sitt uppdrag, med de tre storstadsuppgörelserna och dess berörda kommuner och har lagt ut färdriktningen för framtidens trafiksystem. Den har också aviserat vilka frågor som pockar på lösningar. Därmed är det nu dags att återlämna det jättelika uppdraget till regering och riksdag att besluta.

För allt fler är det uppenbart att den nuvarande stambanan inte längre kan konkurrera som framtida lösning.  Dess roll blir även efter en nödvändig upprustning att komplettera. Kvar står då praktiska frågor om finansieringen av de nya spåren. Ska Sverige välja en modell för finansiering som får höghastighetstågen i drift så snart som möjligt, eller ska vi hanka oss fram med traditionell anslagsfinansiering som i dag?

Med Öresundsbron som förebild har detta prövats redan med framgång. Staten kan bilda ett eget, separat bolag som tar upp lån för jätteprojektet, skilt från statskassan i övrigt. Allt fler röster i debatten drar också i den riktningen.

 

Hur snabbt ska det gå?

Den stora frågan är därmed reducerad till hur snabbt vi ska ha ett nytt trafiksystem i drift. På på 2030-talet eller först betydligt senare? Frågan är inte minst intressant för de som ska investera och sätta själva tågen i drift. Det är ett val om hur snabbt ett nytt trafiksystem kan göra nytta och betala sig för operatörer och samhälle.

I dag ser samhället radikalt annorlunda ut än när nuvarande stambanor byggdes i slutet av 1800-talet. Det är inte längre malmtågen eller att göra skogsråvaror tillgängliga som är den främsta drivkraften bakom transporter utan hur människor ska leva och organisera boende, arbete och samhällsliv i en tid av snabbt accelererande urbanisering och koncentration av storstadsmiljöer. Det sätter fokus på att trafikslagen i sig – tåg, bilar och flyg – skapar helt olika slags städer.

Europa har i jämförelse med USA byggt färdiga städer innan bilism och flyg ritade om förutsättningarna. Täta städer är miljö- och energimässigt smarta. Alla trafikslag behövs även i framtiden, men ur ett stadsplaneringsperspektiv är allt som gynnar tätare, effektivare städer att föredra. Tåg från stadskärna till stadskärna med mycket rimliga restider bör sätta normen för utsläppsbefriat resande.

 Elektrifiering och autonoma lösningar för bilism och tunga transporter liksom alternativa flygbränslen får därmed en vass konkurrent att förhålla sig till. Det är hoppingivande för utvecklingen.

Erik Kalmaru

Brokigt, småskaligt och miljösmart – för vem?

Vallastadens brokighet och färg imponerar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/brokigt-smaskaligt-och-miljosmart-vem-25641

”Riksrevisionen bör granska Trafikverksplanen”

Resurserna till underhåll bör öka.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riksrevisionen-bor-granska-trafikverksplanen-25624
Nils-Eric Sandberg

Hyror, potatis, grisar

Hyresregleringen finns fortfarande kvar, fast under annat namn.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hyror-potatis-grisar-25644
Staffan Åkerlund

Ifrågasatta domstolar skapar otrygghet

Ifrågasatta domar måste motiveras tydligt för att bli vägledande.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ifragasatta-domstolar-skapar-otrygghet-25635
Fredrik Friblick

Priserna sjunker – marknaden fungerar

Sverige sticker ut i EU med högst kostnader för att bygga.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/priserna-sjunker-marknaden-fungerar-25599

Utredningarna når inte fram till en ny neutral bostadsskatt

Boxsystemet är skattetekniskt intressant, men det finns problem med modellen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/utredningarna-nar-inte-fram-till-en-ny-neutral-bostadsskatt-25585
Staffan Åkerlund

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Kreuger såg i sin samtid möjligheter som inga andra såg. Och agerade.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/formagan-att-forvandla-risktagandet-till-vinst-25593

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651
Torun Nilsson

Dit populistens tanke inte når

Populister letar argument som bekräftar deras förutfattade eländesscenario.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dit-populistens-tanke-inte-nar-25571

Behöver byggandet industrialiseras mer?

Konstigt att politiker och debattörer tror sig veta bättre än företagen själva.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/behover-byggandet-industrialiseras-mer-25552
Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Sverige borde titta på omvärldens satsningar på höghastighetståg.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varld-varld-oppna-dig-25564