Meny

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Sverige har saknat en sammanhängande och logisk bostadspolitik sedan 1990-talets systemskifte.  Då privatiserades stora delar av bostadsmarknaden och blev en angelägenhet för hushållen. 

Med nya restriktiva regler kring hushållens bostadsfinansiering har även denna grupp fått omfattande problem som nu riskerar att sprida sig som ringar på vattnet genom hela byggsektorn.

Betalningsstarka hushåll som länge matchade utbudet under fjolårets rekordproduktion behövde egentligen aldrig spekulera.

De kunde lugnt ha i bakhuvudet att marknadens underskott – alla bostäder som hade behövts ur ett tillväxtperspektiv men aldrig byggdes i brist på finansiering – skulle balansera det egna hushållets kanske största investering.


Ingen svält, men extremt trångbott

Om boende är ett lika grundläggande behov som att kunna äta sig mätt – vilket det är – kan vi egentligen bara häpna över utvecklingen de senare åren. I Sverige behöver ingen svälta. Men extrem trångboddhet existerar.

För många andra, inte minst unga, är den obefintliga möjligheten eget tak över huvudet när man är färsk på jobbmarknaden den stora svårigheten. Chansen är då att pussla sig fram länge med andrahands och tredjehandsboende i olika kombinationer.

Vi har en minst sagt laddad situation. Och det är ingen bostadsbubbla som briserar. Det är ett toppsegment som blivit för trångt för ett antal bostadsutvecklare.


Rimligt att bygga mer hyresrätter

”När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet att hålla uppe byggtakten genom att öka nyproduktionen av hyresbostäder”, skriver Anders Nordstrand

Vd i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, i ett öppet brev på debattsidan i denna tidning till Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier under rubriken ”Nu är det rätt att bygga hyresrätter med rimlig hyra.”

Det är en rimlig utgångspunkt för en stor och viktig aktör inom bostadsutveckling och fastighetsägande i allmännyttans tjänst.

 

Viktigt att hålla igång produktionen

Anders Nordstrand argumenterar kring varför det är viktigt  att hålla igång produktionen på dagens höga nivå.

”Inom bygg- och fastighetsbranschen beskriver vi ofta oss själva som samhällsbyggare. Det är ett begrepp som förpliktar. Vi har ett gemensamt ansvar. Det råder bostadsbrist i över 240 kommuner. SABOs medlemsföretag vill gärna medverka till att det byggs mer liksom även flera privata fastighetsägare. Men vi får få eller inga anbud.”


Bred uppgörelse behövs

Inom det största partiet, Socialdemokraterna, har en bostadspolitisk expertgrupp under ordförandeskap av Lennart Weiss, Veidekkes kommersielle direktör, presenterat 15 förslag till grund för en social bostadspolitik. Efter valet tippar de flesta, måste det bli en bred politisk uppgörelse.

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning. Den kommer att inbegripa omfattande skatteförändringar och nya radikala möjligheter att finansiera bostäder och mindre skarpa gränser mellan olika boendeformer. Expertgruppen lägger en stabil grund för S inför kommande utredningar och förhandlingar. Andra partier må svara. Vi är hur som helst på väg mot en förnyad bostadspolitik. Äntligen!

Fredrik Friblick

"Liten duva stjälper ofta stort lass"

Om paralleller mellan att våra vilda djur och att utveckla branschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/liten-duva-stjalper-ofta-stort-lass-27906
Anders Carlén

"Ingen kommer undan när stormen drar fram"

Även byggbranschen drabbades av stormen Alfrida, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ingen-kommer-undan-nar-stormen-drar-fram-27894

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende-27892
Nils-Eric Sandberg

Vår bisarra riksbank

Många av riksbankscheferna har haft konstiga idéer
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bisarra-riksbank-27862
Erik Kalmaru

Riksarkitekten påminner oss 
om vilket samhälle vi vill skapa

Är det i år vi börjar resan mot samhället i arkitekturpolicyn?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/riksarkitekten-paminner-oss-om-vilket-samhalle-vi-vill-skapa-27874
Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Har vi råd att inte hålla koll på slöseriet?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/hallbarhet-kan-matas-i-kronor-och-oren-27861

Vi vill inte ha den norska modellen till Sverige

Delar av norsk infrastrukturmarknad har helt enkelt havererat.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-inte-ha-den-norska-modellen-till-sverige-27858

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887
Torun Nilsson

"Låt oss få rum att sova på jobbet"

"Byggbranschen kan bidra med kloka förslag," skriver Torun Nilsson.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lat-oss-fa-rum-att-sova-pa-jobbet-27837
Anders Carlén

"Vem ska betala för kalaset?"

Att agera testpilot kostar pengar, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/vem-ska-betala-kalaset-27835

"Dags att slå fast – koppar är grönt"

Hannu Heiskanen, ordförande för SCDA, hävdar att koppar är ett hållbart byggmaterial.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-sla-fast-koppar-ar-gront-27825