Meny

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Sverige har saknat en sammanhängande och logisk bostadspolitik sedan 1990-talets systemskifte.  Då privatiserades stora delar av bostadsmarknaden och blev en angelägenhet för hushållen. 

Med nya restriktiva regler kring hushållens bostadsfinansiering har även denna grupp fått omfattande problem som nu riskerar att sprida sig som ringar på vattnet genom hela byggsektorn.

Betalningsstarka hushåll som länge matchade utbudet under fjolårets rekordproduktion behövde egentligen aldrig spekulera.

De kunde lugnt ha i bakhuvudet att marknadens underskott – alla bostäder som hade behövts ur ett tillväxtperspektiv men aldrig byggdes i brist på finansiering – skulle balansera det egna hushållets kanske största investering.


Ingen svält, men extremt trångbott

Om boende är ett lika grundläggande behov som att kunna äta sig mätt – vilket det är – kan vi egentligen bara häpna över utvecklingen de senare åren. I Sverige behöver ingen svälta. Men extrem trångboddhet existerar.

För många andra, inte minst unga, är den obefintliga möjligheten eget tak över huvudet när man är färsk på jobbmarknaden den stora svårigheten. Chansen är då att pussla sig fram länge med andrahands och tredjehandsboende i olika kombinationer.

Vi har en minst sagt laddad situation. Och det är ingen bostadsbubbla som briserar. Det är ett toppsegment som blivit för trångt för ett antal bostadsutvecklare.


Rimligt att bygga mer hyresrätter

”När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet att hålla uppe byggtakten genom att öka nyproduktionen av hyresbostäder”, skriver Anders Nordstrand

Vd i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, i ett öppet brev på debattsidan i denna tidning till Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier under rubriken ”Nu är det rätt att bygga hyresrätter med rimlig hyra.”

Det är en rimlig utgångspunkt för en stor och viktig aktör inom bostadsutveckling och fastighetsägande i allmännyttans tjänst.

 

Viktigt att hålla igång produktionen

Anders Nordstrand argumenterar kring varför det är viktigt  att hålla igång produktionen på dagens höga nivå.

”Inom bygg- och fastighetsbranschen beskriver vi ofta oss själva som samhällsbyggare. Det är ett begrepp som förpliktar. Vi har ett gemensamt ansvar. Det råder bostadsbrist i över 240 kommuner. SABOs medlemsföretag vill gärna medverka till att det byggs mer liksom även flera privata fastighetsägare. Men vi får få eller inga anbud.”


Bred uppgörelse behövs

Inom det största partiet, Socialdemokraterna, har en bostadspolitisk expertgrupp under ordförandeskap av Lennart Weiss, Veidekkes kommersielle direktör, presenterat 15 förslag till grund för en social bostadspolitik. Efter valet tippar de flesta, måste det bli en bred politisk uppgörelse.

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning. Den kommer att inbegripa omfattande skatteförändringar och nya radikala möjligheter att finansiera bostäder och mindre skarpa gränser mellan olika boendeformer. Expertgruppen lägger en stabil grund för S inför kommande utredningar och förhandlingar. Andra partier må svara. Vi är hur som helst på väg mot en förnyad bostadspolitik. Äntligen!

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197