Meny

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Sverige har saknat en sammanhängande och logisk bostadspolitik sedan 1990-talets systemskifte.  Då privatiserades stora delar av bostadsmarknaden och blev en angelägenhet för hushållen. 

Med nya restriktiva regler kring hushållens bostadsfinansiering har även denna grupp fått omfattande problem som nu riskerar att sprida sig som ringar på vattnet genom hela byggsektorn.

Betalningsstarka hushåll som länge matchade utbudet under fjolårets rekordproduktion behövde egentligen aldrig spekulera.

De kunde lugnt ha i bakhuvudet att marknadens underskott – alla bostäder som hade behövts ur ett tillväxtperspektiv men aldrig byggdes i brist på finansiering – skulle balansera det egna hushållets kanske största investering.


Ingen svält, men extremt trångbott

Om boende är ett lika grundläggande behov som att kunna äta sig mätt – vilket det är – kan vi egentligen bara häpna över utvecklingen de senare åren. I Sverige behöver ingen svälta. Men extrem trångboddhet existerar.

För många andra, inte minst unga, är den obefintliga möjligheten eget tak över huvudet när man är färsk på jobbmarknaden den stora svårigheten. Chansen är då att pussla sig fram länge med andrahands och tredjehandsboende i olika kombinationer.

Vi har en minst sagt laddad situation. Och det är ingen bostadsbubbla som briserar. Det är ett toppsegment som blivit för trångt för ett antal bostadsutvecklare.


Rimligt att bygga mer hyresrätter

”När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet att hålla uppe byggtakten genom att öka nyproduktionen av hyresbostäder”, skriver Anders Nordstrand

Vd i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, i ett öppet brev på debattsidan i denna tidning till Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier under rubriken ”Nu är det rätt att bygga hyresrätter med rimlig hyra.”

Det är en rimlig utgångspunkt för en stor och viktig aktör inom bostadsutveckling och fastighetsägande i allmännyttans tjänst.

 

Viktigt att hålla igång produktionen

Anders Nordstrand argumenterar kring varför det är viktigt  att hålla igång produktionen på dagens höga nivå.

”Inom bygg- och fastighetsbranschen beskriver vi ofta oss själva som samhällsbyggare. Det är ett begrepp som förpliktar. Vi har ett gemensamt ansvar. Det råder bostadsbrist i över 240 kommuner. SABOs medlemsföretag vill gärna medverka till att det byggs mer liksom även flera privata fastighetsägare. Men vi får få eller inga anbud.”


Bred uppgörelse behövs

Inom det största partiet, Socialdemokraterna, har en bostadspolitisk expertgrupp under ordförandeskap av Lennart Weiss, Veidekkes kommersielle direktör, presenterat 15 förslag till grund för en social bostadspolitik. Efter valet tippar de flesta, måste det bli en bred politisk uppgörelse.

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning. Den kommer att inbegripa omfattande skatteförändringar och nya radikala möjligheter att finansiera bostäder och mindre skarpa gränser mellan olika boendeformer. Expertgruppen lägger en stabil grund för S inför kommande utredningar och förhandlingar. Andra partier må svara. Vi är hur som helst på väg mot en förnyad bostadspolitik. Äntligen!

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939