Meny

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Sverige har saknat en sammanhängande och logisk bostadspolitik sedan 1990-talets systemskifte.  Då privatiserades stora delar av bostadsmarknaden och blev en angelägenhet för hushållen. 

Med nya restriktiva regler kring hushållens bostadsfinansiering har även denna grupp fått omfattande problem som nu riskerar att sprida sig som ringar på vattnet genom hela byggsektorn.

Betalningsstarka hushåll som länge matchade utbudet under fjolårets rekordproduktion behövde egentligen aldrig spekulera.

De kunde lugnt ha i bakhuvudet att marknadens underskott – alla bostäder som hade behövts ur ett tillväxtperspektiv men aldrig byggdes i brist på finansiering – skulle balansera det egna hushållets kanske största investering.


Ingen svält, men extremt trångbott

Om boende är ett lika grundläggande behov som att kunna äta sig mätt – vilket det är – kan vi egentligen bara häpna över utvecklingen de senare åren. I Sverige behöver ingen svälta. Men extrem trångboddhet existerar.

För många andra, inte minst unga, är den obefintliga möjligheten eget tak över huvudet när man är färsk på jobbmarknaden den stora svårigheten. Chansen är då att pussla sig fram länge med andrahands och tredjehandsboende i olika kombinationer.

Vi har en minst sagt laddad situation. Och det är ingen bostadsbubbla som briserar. Det är ett toppsegment som blivit för trångt för ett antal bostadsutvecklare.


Rimligt att bygga mer hyresrätter

”När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet att hålla uppe byggtakten genom att öka nyproduktionen av hyresbostäder”, skriver Anders Nordstrand

Vd i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo, i ett öppet brev på debattsidan i denna tidning till Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier under rubriken ”Nu är det rätt att bygga hyresrätter med rimlig hyra.”

Det är en rimlig utgångspunkt för en stor och viktig aktör inom bostadsutveckling och fastighetsägande i allmännyttans tjänst.

 

Viktigt att hålla igång produktionen

Anders Nordstrand argumenterar kring varför det är viktigt  att hålla igång produktionen på dagens höga nivå.

”Inom bygg- och fastighetsbranschen beskriver vi ofta oss själva som samhällsbyggare. Det är ett begrepp som förpliktar. Vi har ett gemensamt ansvar. Det råder bostadsbrist i över 240 kommuner. SABOs medlemsföretag vill gärna medverka till att det byggs mer liksom även flera privata fastighetsägare. Men vi får få eller inga anbud.”


Bred uppgörelse behövs

Inom det största partiet, Socialdemokraterna, har en bostadspolitisk expertgrupp under ordförandeskap av Lennart Weiss, Veidekkes kommersielle direktör, presenterat 15 förslag till grund för en social bostadspolitik. Efter valet tippar de flesta, måste det bli en bred politisk uppgörelse.

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning. Den kommer att inbegripa omfattande skatteförändringar och nya radikala möjligheter att finansiera bostäder och mindre skarpa gränser mellan olika boendeformer. Expertgruppen lägger en stabil grund för S inför kommande utredningar och förhandlingar. Andra partier må svara. Vi är hur som helst på väg mot en förnyad bostadspolitik. Äntligen!

Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501
Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Det var eldsjälarnas tidevarv.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggprocessens-hjaltar-ar-de-som-skapar-standarder-27496

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473
Staffan Åkerlund

"VA-tekniken är värd 
all sin uppmärksamhet"

Fysisk och mental närhet till sitt universitet är vitaliserande för många städer.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/va-tekniken-ar-vard-all-sin-uppmarksamhet-27471