Meny

"Ordning och reda i rekordtillväxten"

Staffan Åkerlund

"Ordning och reda i rekordtillväxten"

Senhösten 2016 går byggsektorn på högvarv. Antalet byggstarter ligger i nivå med hur det såg ut mot slutet av miljonprogrammet i mitten av 1970-talet. Det innebär att bostadsbyggandet på ett fåtal år har fördubblat antalet bostäder i produktion, något som få trodde var möjligt. Antalet hinder på väg mot spaden i marken har ju knappast blivit färre.

Den egentliga förklaringen är snarast att det starka trycket från marknaden att få fram fler bostäder varit långvarigt och hårt och att det slutligen lett till att många nya projekt har tagit sig igenom hela hinderbanan samtidigt.

Lugnare prisutveckling?

Att det är dyrt att bygga i Sverige och att detta får genomslag i boendekostnaderna är ett välkänt faktum. Produktionskostnaderna, allt inkluderat, är nära kopplade till det allmänna kostnadsläget i Sverige som i sin tur följer av vår höga, och stigande, levnadsstandard. Det blir tydligt när vi betraktar de krav och önskemål vi som boende ställer på bostadens standard.

Till detta kommer att markpriserna – omkring 60 procent av bostadskostnaden – följer sin egen uppåtstigande bana som en följd av efterfrågetrycket.

På sikt och med bättre balans mellan efterfrågan och tillgång kan vi räkna med en lugnare prisutveckling.

Lika många hyresrätter

Den förändring i nyproduktionen som skett under senare tid är att hyresrätter 2016 blir lika många som det av hushållen ägda. Det är en välkommen utveckling eftersom ett ökat inslag av hyresbostäder för med sig flexibilitet. Det blir lättare för människor att hitta en bostad när de flyttar till nya jobb. Det enskilda hushållet slipper binda upp hela sin ekonomi i boendet.

Den snabba tillväxten av antalet påbörjade bostadsprojekt är en lika välkommen som överraskande utveckling. Redan på tidigare nivåer, omkring 40 000 nya bostäder i årstakt för bara något år sedan, gjorde att byggbranschen arbetade nära sitt kapacitetstak. Att nya bedömningar från Boverket nu signalerar en produktionstakt nära den eftersträvade årstakten på 70 000 öppnar för flera frågeställningar.

Har vi full koll på hur projekten bemannas? Eller har ordning och reda-frågorna tvingats ta ett eller flera steg tillbaka i avseenden som svartarbeten, arbetsmiljö och övriga frågor som är gemensamma intressen för samhälle, byggsektorns företag och svensk arbetsmarknad?

Hur gick det till?

Tids nog kommer det att visa sig hur det gick till när produktionskapaciteten så snabbt kunde öka med 40–50 procent.

Den svenska byggsektorns antalsmässigt dominerande företag är små- och medelstora företag. När för tio år sedan gemensamma krafttag mot svartekonomin som ID06 skapades, var den främsta drivkraften att svartekonomin i byggsektorn gjorde det näst intill omöjligt för dessa att konkurrera om uppdragen.

Ordning och reda-frågorna är ett gemensamt intresse för arbetsgivare och fack i den just inledda avtalsrörelsen 2017. En stor kapacitetsökning för byggsektorn måste svara mot de kraven fullt ut. Det är en avgörande faktor för samhällsbyggnadssektorns hållbarhet.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022