Meny

"Målet är arbetsfred"

Staffan Åkerlund

"Målet är arbetsfred"

Många kommer att ställa frågor om den just avblåsta byggstrejken, den första på nio år mellan Byggnads och medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Den varade knappt en vecka till ett pris för byggbranschens företag på mellan 500 miljoner kronor och en miljard.

Det som är slående är att söndagsnattens uppgörelse håller sig inom det av exportindustrins uppsatta märke på 2,2 procent liksom att skrivningarna om ackorden är oförändrade. Bägge villkoren presenterades redan före strejken av medlarna Jan Sjölin och Bengt KÅ Johansson men fick nej av Byggnads.

Uppskruvade retoriska grepp

Under trycket av att ha såväl statsministerns uppfattning om exportindustrins betydelse som LO:s och Svenskt Näringslivs närmast sensationella gemensamma uppmaning om respekt för märket, valde Byggnads ordförande Johan Lindholm att ta till uppskruvade retoriska grepp för att mana fram bilden av vad Byggnads kampiver gällde.

Lågavlönade, jämställdhet och migranternas möjligheter i byggsektorn betonades omväxlande med huvudentreprenörsansvar och ”ordning och reda”-frågor eller påståenden om arbetsgivarnas ovilja att alls förhandla. Det som ytterst sällan nämndes var själva elefanten i rummet. Men den är numera under lås och bom, enligt Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

När krutröken nu sakta skingrar sig kommer både fack och arbetsgivare att fortsätta att arbeta på positiva förändringar inom dessa områden. Där är motsättningarna trots allt små om behoven.

Tre krafter för förändring

För arbetsgivarsidan, som sade ja till medlarnas bägge bud, har hela tiden frågan gällt i vilken mån Byggnads skulle kunna leverera den centrala delen av varje avtal – arbetsfreden. 

För Byggnads är det i tur och ordning makten över ackordfrågan och i andra hand en lönefråga som avgör. Ackorden som ger kraftfull löneglidning och är grunden för förbundets ombudsmannamakt, i dag unik i svensk fackföreningsrörelse.

Modellen är ur fackets synvinkel ekonomiskt framgångsrik men närmar sig av flera skäl sin slutpunkt.

Tre krafter talar för att Byggnads nu möter större förändringar runt hörnet:

Kvinnor, industriellt byggande och samverkansprojekt.

Samverkan är svaret

Martinsons, Moelven liksom Lindbäcks är tre exempel på industriellt byggande i fabriksmiljö i stark tillväxt. Typiskt sett utförs detta i modern, säker fabriksmiljö med högt teknikinnehåll och god arbetsmiljö – och där byggarna är IF Metallare. Miljö och ekonomi driver på utvecklingen.

När Lindbäcks i Öjebyn nu bygger sin andra fabrik, en ny och dubbelt så stor fabrik i Piteå hamn blir hälften av de nyanställda till produktionen kvinnor. Lindbäcks rekryteringsfilm delas just nu flitigt på sociala media som en attraktiv karriär för ambitiösa unga kvinnor på hemmaplan. 

Slutligen är samverkan, partnering, inkludering, svaren på alla larmrapporter som i likhet med ”Skärpning gubbar” gav bilden av en hopplöst splittrad och fragmenterad byggsektor. Den är en enande faktor, bra för byggherrar, konsulter, entreprenörer och brukare.

Samverkansmodeller överbryggar motsättningarna i byggprocessen. 

Det är den kulturen även Byggnads måste bli en del av. Då når vi arbetsfred.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941