Meny

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Staffan Åkerlund

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Socialdemokraterna får kämpa med SD om stödet från LO-medlemmarna i allmänhet och kanske särskilt från Byggnads medlemmar.

Detta är säkert en av huvudorsakerna bakom att regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu spurtar fram ett lagförslag om slopande av 183-dagarsregeln till riksdagen före valet om fyra månader. Den nyvalda riksdagen skulle sedan med en gynnsam snabbehandling få igenom slopandet redan vid årsskiftet 2019. Därmed ska utländsk arbetskraft (läs EU) betala svensk skatt från första dagen här och inte i sitt hemland under nu tillåtna sex månader.

Skatteverket beräknar att detta skulle kunna öka skatteintäkterna med 600 miljoner kronor på årsbasis om denna arbetskraft, med byggnadsarbetare från andra EU-länder betalare svensk skatt från dag ett.

Trots att svårigheterna att alls kunna bemanna byggprojekten i tillräckligt hög grad är en av de starkaste drivkrafterna bakom den relativt höga närvaron av utländska byggnadsarbetare, upplevs den av många svenska byggnadsarbetare som ett hot, att det gör det lättare att fuska med svart arbetskraft.

Men bakgrunden till 183-dagarsregeln är rent generellt en del av den fria rörligheten för både individer och företag och att detta på sikt jämnar ut ekonomiska skillnader mellan olika EU-medlemmar. Och på så sätt är förslaget samtidigt ett förslag som försvårar den fria rörligheten.


Minskar lockelsen

Svensk skatt dag ett minskar lockelsen för byggnadsarbetare från EU-länder med lägre löner och skattesatser att komma hit.

Att det dessutom kan ifrågasättas om lagförslaget rent juridiskt är förenligt med EU-rätten är en annan sak. Det viktigaste för S och V är just att förslaget ska vara på plats FÖRE valet. Svenska byggnadsarbetare är en viktig del av varje valrörelse för socialdemokratin som bidrar med stora pengar till valkassan varje gång men där snacket i byggbodarna mer och mer lutar mot ökande sympatier för SD.

Sett ur den synvinkeln är förslaget helt enkelt en politisk räddningsplanka för en socialdemokrati som släppte lös Finansinspektionen med ambitionen att bryta hushållens snabbt ökande bostadsskulder.

Nu står det klart för alla och envar att den huvudsakliga effekten av de senaste skärpningarna är att nya byggstarter läggs på is. Riskerna för ett ras för all nyproduktion av bostäder är överhängande. De första att märka det på ett sätt som svider i skinnet blir – just det – byggnadsarbetarna.

Men riskerna att de som ska lockas tillbaka till S eller V anar att detta skatteförslag snarare ökar riskerna för en tvärstoppad byggkonjunktur. Med en slopad 183-dagarsregel förstärks ju effekterna av alla andra förändringar – amorteringskraven, bolånetak, bankernas krav, osäkerheten om vad som händer med räntorna om Riksbanken hastigt tvingas byta fot eller ränteavdragen börjar trappas ned. Med en kraftfull insats mot tillgången på arbetskraft – där alla verkligen behövs – gör regeringen ett försök att hitta en valvinnare. Som är så feltänkt att ingen längre behöver grubbla över vad som händer med byggkonjunkturen den här gången.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567