Meny

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Staffan Åkerlund

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Socialdemokraterna får kämpa med SD om stödet från LO-medlemmarna i allmänhet och kanske särskilt från Byggnads medlemmar.

Detta är säkert en av huvudorsakerna bakom att regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu spurtar fram ett lagförslag om slopande av 183-dagarsregeln till riksdagen före valet om fyra månader. Den nyvalda riksdagen skulle sedan med en gynnsam snabbehandling få igenom slopandet redan vid årsskiftet 2019. Därmed ska utländsk arbetskraft (läs EU) betala svensk skatt från första dagen här och inte i sitt hemland under nu tillåtna sex månader.

Skatteverket beräknar att detta skulle kunna öka skatteintäkterna med 600 miljoner kronor på årsbasis om denna arbetskraft, med byggnadsarbetare från andra EU-länder betalare svensk skatt från dag ett.

Trots att svårigheterna att alls kunna bemanna byggprojekten i tillräckligt hög grad är en av de starkaste drivkrafterna bakom den relativt höga närvaron av utländska byggnadsarbetare, upplevs den av många svenska byggnadsarbetare som ett hot, att det gör det lättare att fuska med svart arbetskraft.

Men bakgrunden till 183-dagarsregeln är rent generellt en del av den fria rörligheten för både individer och företag och att detta på sikt jämnar ut ekonomiska skillnader mellan olika EU-medlemmar. Och på så sätt är förslaget samtidigt ett förslag som försvårar den fria rörligheten.


Minskar lockelsen

Svensk skatt dag ett minskar lockelsen för byggnadsarbetare från EU-länder med lägre löner och skattesatser att komma hit.

Att det dessutom kan ifrågasättas om lagförslaget rent juridiskt är förenligt med EU-rätten är en annan sak. Det viktigaste för S och V är just att förslaget ska vara på plats FÖRE valet. Svenska byggnadsarbetare är en viktig del av varje valrörelse för socialdemokratin som bidrar med stora pengar till valkassan varje gång men där snacket i byggbodarna mer och mer lutar mot ökande sympatier för SD.

Sett ur den synvinkeln är förslaget helt enkelt en politisk räddningsplanka för en socialdemokrati som släppte lös Finansinspektionen med ambitionen att bryta hushållens snabbt ökande bostadsskulder.

Nu står det klart för alla och envar att den huvudsakliga effekten av de senaste skärpningarna är att nya byggstarter läggs på is. Riskerna för ett ras för all nyproduktion av bostäder är överhängande. De första att märka det på ett sätt som svider i skinnet blir – just det – byggnadsarbetarna.

Men riskerna att de som ska lockas tillbaka till S eller V anar att detta skatteförslag snarare ökar riskerna för en tvärstoppad byggkonjunktur. Med en slopad 183-dagarsregel förstärks ju effekterna av alla andra förändringar – amorteringskraven, bolånetak, bankernas krav, osäkerheten om vad som händer med räntorna om Riksbanken hastigt tvingas byta fot eller ränteavdragen börjar trappas ned. Med en kraftfull insats mot tillgången på arbetskraft – där alla verkligen behövs – gör regeringen ett försök att hitta en valvinnare. Som är så feltänkt att ingen längre behöver grubbla över vad som händer med byggkonjunkturen den här gången.

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939
Nils-Eric Sandberg

Regleringar skapar svart marknad – lyckligtvis

Det är hyresregleringen som skapar en svart marknad
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/regleringar-skapar-svart-marknad-lyckligtvis-26910

Låt fönsterbranschen bli först med cirkulär ekonomi

Föreslår en konkret handlingsplan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/lat-fonsterbranschen-bli-forst-med-cirkular-ekonomi-26904

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Trygghet måste byggas upp underifrån

Kommission har satt utsatta områden under lupp.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/trygghet-maste-byggas-upp-underifran-26908
Fredrik Friblick

Efter sol kommer regn

Du råder inte över konjunkturen, men du kan ta ansvar för hur du agerar på marknaden.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/efter-sol-kommer-regn-26878

“Mötet mellan Eshaq och mig förändrade våra liv”

Startar upprop för ensamkommande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/motet-mellan-eshaq-och-mig-forandrade-vara-liv-26872