Meny

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Staffan Åkerlund

Har S, MP och V hittat en valvinnare? Nej, knappast!

Socialdemokraterna får kämpa med SD om stödet från LO-medlemmarna i allmänhet och kanske särskilt från Byggnads medlemmar.

Detta är säkert en av huvudorsakerna bakom att regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu spurtar fram ett lagförslag om slopande av 183-dagarsregeln till riksdagen före valet om fyra månader. Den nyvalda riksdagen skulle sedan med en gynnsam snabbehandling få igenom slopandet redan vid årsskiftet 2019. Därmed ska utländsk arbetskraft (läs EU) betala svensk skatt från första dagen här och inte i sitt hemland under nu tillåtna sex månader.

Skatteverket beräknar att detta skulle kunna öka skatteintäkterna med 600 miljoner kronor på årsbasis om denna arbetskraft, med byggnadsarbetare från andra EU-länder betalare svensk skatt från dag ett.

Trots att svårigheterna att alls kunna bemanna byggprojekten i tillräckligt hög grad är en av de starkaste drivkrafterna bakom den relativt höga närvaron av utländska byggnadsarbetare, upplevs den av många svenska byggnadsarbetare som ett hot, att det gör det lättare att fuska med svart arbetskraft.

Men bakgrunden till 183-dagarsregeln är rent generellt en del av den fria rörligheten för både individer och företag och att detta på sikt jämnar ut ekonomiska skillnader mellan olika EU-medlemmar. Och på så sätt är förslaget samtidigt ett förslag som försvårar den fria rörligheten.


Minskar lockelsen

Svensk skatt dag ett minskar lockelsen för byggnadsarbetare från EU-länder med lägre löner och skattesatser att komma hit.

Att det dessutom kan ifrågasättas om lagförslaget rent juridiskt är förenligt med EU-rätten är en annan sak. Det viktigaste för S och V är just att förslaget ska vara på plats FÖRE valet. Svenska byggnadsarbetare är en viktig del av varje valrörelse för socialdemokratin som bidrar med stora pengar till valkassan varje gång men där snacket i byggbodarna mer och mer lutar mot ökande sympatier för SD.

Sett ur den synvinkeln är förslaget helt enkelt en politisk räddningsplanka för en socialdemokrati som släppte lös Finansinspektionen med ambitionen att bryta hushållens snabbt ökande bostadsskulder.

Nu står det klart för alla och envar att den huvudsakliga effekten av de senaste skärpningarna är att nya byggstarter läggs på is. Riskerna för ett ras för all nyproduktion av bostäder är överhängande. De första att märka det på ett sätt som svider i skinnet blir – just det – byggnadsarbetarna.

Men riskerna att de som ska lockas tillbaka till S eller V anar att detta skatteförslag snarare ökar riskerna för en tvärstoppad byggkonjunktur. Med en slopad 183-dagarsregel förstärks ju effekterna av alla andra förändringar – amorteringskraven, bolånetak, bankernas krav, osäkerheten om vad som händer med räntorna om Riksbanken hastigt tvingas byta fot eller ränteavdragen börjar trappas ned. Med en kraftfull insats mot tillgången på arbetskraft – där alla verkligen behövs – gör regeringen ett försök att hitta en valvinnare. Som är så feltänkt att ingen längre behöver grubbla över vad som händer med byggkonjunkturen den här gången.

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197