Meny

"Halvvägs med Byggnads"

Staffan Åkerlund

"Halvvägs med Byggnads"

Mellan åren 1980 och 1995 ökade lönerna i Sverige med 150 procent utan att detta kom löntagarna till godo. Reallönerna, nettot i plånboken sedan inflationen räknats av, var noll.

Det är bakgrunden till Industriavtalet.

Att lönebildningen fungerar är avgörande för tillväxten, sysselsättningen och om exportberoende Sverige klarar av att sälja varor och tjänster på världsmarknaden.

Präglades av kostnadsexplosion

Decennierna före Industriavtalet präglades av en kostnadsexplosion för företagen och återkommande devalveringar.

Den svenska modellen klarade inte sådana förutsättningar. 1990-talet var inte enbart kriser, det levererade också lösningar. Tryckkokaren sprängdes inte.

För ett par veckor sedan kom Medlingsinstitutets årsbok för avtalsrörelsen och lönebildningen ut för femtonde gången. Institutets övergripande uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning och att skapa samsyn kring den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

Kriterierna för att en lönebildning fungerar väl är enkla, för att inte säga entydiga. Den ska:

  • Ge ökade reallöner
  • Ge ökad sysselsättning
  • Orsaka få konflikter
  • Underlätta för förändringar av relativlönerna.

Från 1997 och tack vare Industriavtalets lönenormerande betydelse, har parterna på arbetsmarknaden klarat av att leverera just det. Påfallande ofta under gnissel och knot och med assistans av opartiska medlare. Problemområdet bygg är ett av de som behövt mest handpåläggning.

Byggnads är vinnare

Sett till de fyra punkterna ovan kan vi se hur Industriavtalets grundprinciper och betydelse för arbetsmarknaden i stort gjort Byggnads till vinnare när det gäller de två översta. Byggnads medlemmar i likhet med övriga löntagare har fått i snitt 60 procents högre reallöner under perioden. Även sysselsättningen har varit stabil.

Den tredje punkten – få konflikter – står i direkt strid mot Byggnads affärsmodell där återkommande konflikter under löpande avtal kring ackord är det som håller ”våra gubbar” samman mot en yttre fiende, motiverar höga medlemsavgifter och ger sysselsättning åt förbundets ombudsmän. Så länge ackorden har denna funktion är varje avtalsrörelse ett självspelande piano.

På det sättet hävdar byggnadsarbetare också sin särart på punkt fyra, den höga relativlönen och står emot varje försök till förändring av denna inom LO-kollektivet.

Få kvinnor höga löner

Enligt LO Fakta 2013 finns det ett nära samband mellan byggnadsarbetarnas relativlöner och frånvaron av kvinnor i yrket.

”Ju större andel kvinnor desto lägre är relativlönen (sektorns lön i relation till medellönen). Exempelvis har alla sex sektorer med mer än 50 procent kvinnor relativlöner under 100”, noterar LO Fakta. Dessa förbund är äldreomsorg, barnomsorg, skola, hotell- och restaurang och detaljhandel.

Medlingsinstitutet, som fick sitt uppdrag av regeringen Göran Persson, har i förhållande till Byggnads bara kommit halvvägs i uppdraget – att verka för en väl fungerande lönebildning.

Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022
Erik Kalmaru

BBR lämnar allt för mycket utrymme för tolkning

Oerhört viktigt att expertkommitténs arbete resulterar i rejäla förbättringar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bbr-lamnar-allt-mycket-utrymme-tolkning-26025