Meny

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Staffan Åkerlund

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Valet mellan 2040 och 2095 borde vara lätt. Det är ett drygt halvsekel av samhällsbyggande som skiljer. Det krävs inte speciellt mycket fantasi för att ana att det är två olika Sverige som växer fram beroende på regeringens kommande järnvägsbeslut. Vilket är bäst?

Svår fråga. Den politiska ödestimmen i järnvägsfrågan rycker allt närmare. Det är ett beslut som kräver stort mod oavsett utbyggnadstakt. Mäktar beslutsfattarna med det eller blir det i praktiken en valfråga först 2018?

I torsdags i förra veckan lämnade Sverigeförhandlingen sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Det är tummen ned för Trafikverkets förslag att inom ramen för årliga anslag, den nuvarande modellen men med planerade ökningar, bygga om järnvägsnätet för hastigheter på 250 kilometer i timmen.


Trafikverkets besked: Bygg i etapper

Det var 31 augusti som Trafikverket levererade svaret på regeringens uppdrag hur en satsning på höghastighetståg skulle kunna genomföras om den byggdes ut i etapper. Det blev ett rejält svar både sett till antalet sidor som till omfattningen på kostnaderna.

Trafikverket beräknar att satsningarna på infrastrukturen, inklusive den etappvisa utbyggnaden av järnvägarna, kommer att landa på 622,5 miljarder kronor. Det är en anslagsökning på 100 miljarder till 2029.

Tidigare beräkningar av Trafikverket av vad en utbyggnad av ett helt nytt spårsystem för höghastighetståg kan kosta skulle utan vidare ta hälften eller mer av den nationella planen för transportsystemet i anspråk och skulle på det viset snabbt bli en gökunge i en anslagsekonomi.

Detta är i sig det starkaste argumentet mot de höghastighetståg och tänkta bansträckningar som Sverigeförhandlingen har som utgångspunkt.

Sverigeförhandlingen, även den med regeringen som uppdragsgivare, kom långt tidigare med sitt förslag baserat på tåg i 320 kilometer i timmen på nybyggda banor.

Den radikala skillnaden är givetvis finansieringen. Den snabba utbyggnaden av ett nytt järnvägssystem förutsätter att satsningen lånefinansieras, vilket Sverigeförhandlingen lyfter fram i sitt remissvar.


Hög hastighet avgörande

Hög hastighet är av avgörande betydelse för att järnvägen ska få positiva effekter på klimat och samhällsutveckling, argumenterar man. Med rätta. Det handlar om konkurrensen om resenärer med andra trafikslag.

Men utöver detta ligger drygt 50 år av samhällsbyggande och de ekonomiska och kulturella effekterna av det som den avgörande skillnaden mellan Trafikverkets och Sverigeförhandlingens radikalt olika förslag. Vem kan göra en rättvisande nuvärdesberäkning av hur de slår?

En snabb utbyggnad börjar betala sig samma dag banorna börjar trafikeras. En etappvis när ett system som hänger ihop står klart. Att välja det alternativet är att döma landet till att vara en arbetsplats för anläggningsbyggande under 60–70 år.

Dagens politiska fråga är alltså lånefinansiering eller inte. Säger politikerna ja är nästa fråga vem som ska låna.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022