Meny

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Staffan Åkerlund

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Valet mellan 2040 och 2095 borde vara lätt. Det är ett drygt halvsekel av samhällsbyggande som skiljer. Det krävs inte speciellt mycket fantasi för att ana att det är två olika Sverige som växer fram beroende på regeringens kommande järnvägsbeslut. Vilket är bäst?

Svår fråga. Den politiska ödestimmen i järnvägsfrågan rycker allt närmare. Det är ett beslut som kräver stort mod oavsett utbyggnadstakt. Mäktar beslutsfattarna med det eller blir det i praktiken en valfråga först 2018?

I torsdags i förra veckan lämnade Sverigeförhandlingen sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Det är tummen ned för Trafikverkets förslag att inom ramen för årliga anslag, den nuvarande modellen men med planerade ökningar, bygga om järnvägsnätet för hastigheter på 250 kilometer i timmen.


Trafikverkets besked: Bygg i etapper

Det var 31 augusti som Trafikverket levererade svaret på regeringens uppdrag hur en satsning på höghastighetståg skulle kunna genomföras om den byggdes ut i etapper. Det blev ett rejält svar både sett till antalet sidor som till omfattningen på kostnaderna.

Trafikverket beräknar att satsningarna på infrastrukturen, inklusive den etappvisa utbyggnaden av järnvägarna, kommer att landa på 622,5 miljarder kronor. Det är en anslagsökning på 100 miljarder till 2029.

Tidigare beräkningar av Trafikverket av vad en utbyggnad av ett helt nytt spårsystem för höghastighetståg kan kosta skulle utan vidare ta hälften eller mer av den nationella planen för transportsystemet i anspråk och skulle på det viset snabbt bli en gökunge i en anslagsekonomi.

Detta är i sig det starkaste argumentet mot de höghastighetståg och tänkta bansträckningar som Sverigeförhandlingen har som utgångspunkt.

Sverigeförhandlingen, även den med regeringen som uppdragsgivare, kom långt tidigare med sitt förslag baserat på tåg i 320 kilometer i timmen på nybyggda banor.

Den radikala skillnaden är givetvis finansieringen. Den snabba utbyggnaden av ett nytt järnvägssystem förutsätter att satsningen lånefinansieras, vilket Sverigeförhandlingen lyfter fram i sitt remissvar.


Hög hastighet avgörande

Hög hastighet är av avgörande betydelse för att järnvägen ska få positiva effekter på klimat och samhällsutveckling, argumenterar man. Med rätta. Det handlar om konkurrensen om resenärer med andra trafikslag.

Men utöver detta ligger drygt 50 år av samhällsbyggande och de ekonomiska och kulturella effekterna av det som den avgörande skillnaden mellan Trafikverkets och Sverigeförhandlingens radikalt olika förslag. Vem kan göra en rättvisande nuvärdesberäkning av hur de slår?

En snabb utbyggnad börjar betala sig samma dag banorna börjar trafikeras. En etappvis när ett system som hänger ihop står klart. Att välja det alternativet är att döma landet till att vara en arbetsplats för anläggningsbyggande under 60–70 år.

Dagens politiska fråga är alltså lånefinansiering eller inte. Säger politikerna ja är nästa fråga vem som ska låna.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941