Meny

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Staffan Åkerlund

Full fart eller snigeltempo i järnvägsbyggandet?

Valet mellan 2040 och 2095 borde vara lätt. Det är ett drygt halvsekel av samhällsbyggande som skiljer. Det krävs inte speciellt mycket fantasi för att ana att det är två olika Sverige som växer fram beroende på regeringens kommande järnvägsbeslut. Vilket är bäst?

Svår fråga. Den politiska ödestimmen i järnvägsfrågan rycker allt närmare. Det är ett beslut som kräver stort mod oavsett utbyggnadstakt. Mäktar beslutsfattarna med det eller blir det i praktiken en valfråga först 2018?

I torsdags i förra veckan lämnade Sverigeförhandlingen sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Det är tummen ned för Trafikverkets förslag att inom ramen för årliga anslag, den nuvarande modellen men med planerade ökningar, bygga om järnvägsnätet för hastigheter på 250 kilometer i timmen.


Trafikverkets besked: Bygg i etapper

Det var 31 augusti som Trafikverket levererade svaret på regeringens uppdrag hur en satsning på höghastighetståg skulle kunna genomföras om den byggdes ut i etapper. Det blev ett rejält svar både sett till antalet sidor som till omfattningen på kostnaderna.

Trafikverket beräknar att satsningarna på infrastrukturen, inklusive den etappvisa utbyggnaden av järnvägarna, kommer att landa på 622,5 miljarder kronor. Det är en anslagsökning på 100 miljarder till 2029.

Tidigare beräkningar av Trafikverket av vad en utbyggnad av ett helt nytt spårsystem för höghastighetståg kan kosta skulle utan vidare ta hälften eller mer av den nationella planen för transportsystemet i anspråk och skulle på det viset snabbt bli en gökunge i en anslagsekonomi.

Detta är i sig det starkaste argumentet mot de höghastighetståg och tänkta bansträckningar som Sverigeförhandlingen har som utgångspunkt.

Sverigeförhandlingen, även den med regeringen som uppdragsgivare, kom långt tidigare med sitt förslag baserat på tåg i 320 kilometer i timmen på nybyggda banor.

Den radikala skillnaden är givetvis finansieringen. Den snabba utbyggnaden av ett nytt järnvägssystem förutsätter att satsningen lånefinansieras, vilket Sverigeförhandlingen lyfter fram i sitt remissvar.


Hög hastighet avgörande

Hög hastighet är av avgörande betydelse för att järnvägen ska få positiva effekter på klimat och samhällsutveckling, argumenterar man. Med rätta. Det handlar om konkurrensen om resenärer med andra trafikslag.

Men utöver detta ligger drygt 50 år av samhällsbyggande och de ekonomiska och kulturella effekterna av det som den avgörande skillnaden mellan Trafikverkets och Sverigeförhandlingens radikalt olika förslag. Vem kan göra en rättvisande nuvärdesberäkning av hur de slår?

En snabb utbyggnad börjar betala sig samma dag banorna börjar trafikeras. En etappvis när ett system som hänger ihop står klart. Att välja det alternativet är att döma landet till att vara en arbetsplats för anläggningsbyggande under 60–70 år.

Dagens politiska fråga är alltså lånefinansiering eller inte. Säger politikerna ja är nästa fråga vem som ska låna.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384