Meny

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Staffan Åkerlund

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Risk är en grundpelare i AB-systemet som nu är på väg att uppdateras.

AB, förkortningen för allmänna bestämmelser, står för framförhandlade avtalsbestämmelser mellan parterna i byggprocessen – vilken part ansvarar för vad i olika situationer under ett projekt.

En bärande tanke bakom dessa ofta långa och svåra partsförhandlingar mellan byggherrar, entreprenörer, konsulter och för den kommunala sektorn (AB 04, ABT 06 och ABK 09) är att den part som ligger närmast risken och kan påverka även är den som är lämpligast att bära risken.

Digitalisering och en ökad andel för olika samverkansformer sätter det etablerade under tryck.

Här sätter bara förmågan att tänka innovativt gränserna för nya arbetssätt, effektivare kommunikation, nya sätt att organisera samhällsbyggandet mellan beställare och utförare.  Hur kan detta fångas in i ett standardiserat avtalssystem? Nästa generation av AB-systemet ska försöka göra just detta och dessutom på rekordtid.

I stöpsleven ligger dessutom motsvarande omvälvning av arbetsmarknaden när gränserna mellan yrkesarbetare och tjänstemän görs meningslösa eller rent av destruktiva av digitaliseringen. Striderna om detta ligger närmare än vi tror.

Men frågan är om inte den största förändringen är att konturerna av ett helt nytt ekonomiskt landskap redan börjar avteckna sig.  Vilken byggherre eller entreprenör hittar en ingång som öppnar byggprocessen på samma sätt som KTH-ingenjören Ivar Kreuger?


Kreuger återvände med ny teknik

När Kreuger återvände 1908 till Europa och Sverige från USA med ny teknik att bygga snabbt, effektivt, i hög kvalitet med stål och betong, fanns förutsättningar för en konkurrenskraftig och efterfrågad byggverksamhet.  Det var stort redan det.

Men det revolutionära låg i nästa steg, i erbjudandet till kunden – i att ta på sig hela risken och erbjuda en mycket hög ersättning till beställaren om bygget inte var färdigt på fastställd tidpunkt. Kreuger kalkylerade helt rätt med att kunna styra och effektivisera genomförandet

Och kunden fick på motsvarande sätt betala på motsvarande sätt för förtida leverans till avtalad kvalitet. För Kreuger & Toll blev det starten på den intäktsskapande affärsmodell som blev ett globalt industri- och finansimperium. 

Kreuger såg i sin samtid möjligheter som inga andra såg. Och agerade.


Digitalt och fysiskt möts

På 2000-talet möts den digitala och den fysiska produktionen av varor, samhällsbyggande, tjänster och människors deltagande som producenter och konsumenter på ett sätt som få i samtiden ens anar. Tänk 2007 och iPhone.

Sedan 2011 har världens då största företag, oljejätten Exxon, detroniserats av med Apple, Google, Facebook, Microsoft och Amazon. Silicon Valley regerar över Wall Street, rapporterade DI i förra veckan. Men den fysiska världen måste fortfarande byggas. Den är ännu inte molnbaserad.

I denna sköna nya värld behöver vi såväl ett vidareutvecklat AB-system och banbrytande entreprenörer. I det mötet växer nya branscher och möjligheter.

Nationella riktlinjer för BIM och geodata är här

Vi ser fram emot ert engagemang och era bidrag för allas gemensamma nytta.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nationella-riktlinjer-bim-och-geodata-ar-har-26791
Fredrik Friblick

Smutsigt skräp och rena tokerier

Handlar det om argument mot att öka produktiviteten i byggandet, då handlar det om skräp.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/smutsigt-skrap-och-rena-tokerier-26788

Vi behöver ett fossilfritt samspel för miljöns skull

Med klimatförändringar som redan är en realitet, kan vi inte pausa omställningsarbetet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-behover-ett-fossilfritt-samspel-miljons-skull-26767
Staffan Åkerlund

Politik för full fart rakt in i väggen

Byggskulden är ett blysänke för ett växande samhälle
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/politik-full-fart-rakt-i-vaggen-26779
Nils-Eric Sandberg

Byggparadoxen

Mitt i denna paradox säger bostadsministern ingenting.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/byggparadoxen-26752
Erik Kalmaru

”Politiker! Kliv upp ur skyttegravarna och börja samarbeta!”

Vilka bostadspolitiska frågor kan – och bör – bli heta i årets valrörelse?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/politiker-kliv-upp-ur-skyttegravarna-och-borja-samarbeta-26764
Staffan Åkerlund

Är bonus malus svaret på framtida transporter?

1 juli blir sannolikt en skattechock för den som nyregistrerar ett malus-fordon.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-bonus-malus-svaret-pa-framtida-transporter-26749

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Investeringsstödet är en tandlös reform

Byggbranschen vill inte ha stöd från staten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/investeringsstodet-ar-en-tandlos-reform-26744
Torun Nilsson

Väljarna måste veta villkoren

Exportkometer skapar få nya jobb.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/valjarna-maste-veta-villkoren-26729

”Energisparstödet kan missa målet”

Risken är att energisparstödet kan leda till ökad användning av värmepumpar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energisparstodet-kan-missa-malet-26716