Meny

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Staffan Åkerlund

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Risk är en grundpelare i AB-systemet som nu är på väg att uppdateras.

AB, förkortningen för allmänna bestämmelser, står för framförhandlade avtalsbestämmelser mellan parterna i byggprocessen – vilken part ansvarar för vad i olika situationer under ett projekt.

En bärande tanke bakom dessa ofta långa och svåra partsförhandlingar mellan byggherrar, entreprenörer, konsulter och för den kommunala sektorn (AB 04, ABT 06 och ABK 09) är att den part som ligger närmast risken och kan påverka även är den som är lämpligast att bära risken.

Digitalisering och en ökad andel för olika samverkansformer sätter det etablerade under tryck.

Här sätter bara förmågan att tänka innovativt gränserna för nya arbetssätt, effektivare kommunikation, nya sätt att organisera samhällsbyggandet mellan beställare och utförare.  Hur kan detta fångas in i ett standardiserat avtalssystem? Nästa generation av AB-systemet ska försöka göra just detta och dessutom på rekordtid.

I stöpsleven ligger dessutom motsvarande omvälvning av arbetsmarknaden när gränserna mellan yrkesarbetare och tjänstemän görs meningslösa eller rent av destruktiva av digitaliseringen. Striderna om detta ligger närmare än vi tror.

Men frågan är om inte den största förändringen är att konturerna av ett helt nytt ekonomiskt landskap redan börjar avteckna sig.  Vilken byggherre eller entreprenör hittar en ingång som öppnar byggprocessen på samma sätt som KTH-ingenjören Ivar Kreuger?


Kreuger återvände med ny teknik

När Kreuger återvände 1908 till Europa och Sverige från USA med ny teknik att bygga snabbt, effektivt, i hög kvalitet med stål och betong, fanns förutsättningar för en konkurrenskraftig och efterfrågad byggverksamhet.  Det var stort redan det.

Men det revolutionära låg i nästa steg, i erbjudandet till kunden – i att ta på sig hela risken och erbjuda en mycket hög ersättning till beställaren om bygget inte var färdigt på fastställd tidpunkt. Kreuger kalkylerade helt rätt med att kunna styra och effektivisera genomförandet

Och kunden fick på motsvarande sätt betala på motsvarande sätt för förtida leverans till avtalad kvalitet. För Kreuger & Toll blev det starten på den intäktsskapande affärsmodell som blev ett globalt industri- och finansimperium. 

Kreuger såg i sin samtid möjligheter som inga andra såg. Och agerade.


Digitalt och fysiskt möts

På 2000-talet möts den digitala och den fysiska produktionen av varor, samhällsbyggande, tjänster och människors deltagande som producenter och konsumenter på ett sätt som få i samtiden ens anar. Tänk 2007 och iPhone.

Sedan 2011 har världens då största företag, oljejätten Exxon, detroniserats av med Apple, Google, Facebook, Microsoft och Amazon. Silicon Valley regerar över Wall Street, rapporterade DI i förra veckan. Men den fysiska världen måste fortfarande byggas. Den är ännu inte molnbaserad.

I denna sköna nya värld behöver vi såväl ett vidareutvecklat AB-system och banbrytande entreprenörer. I det mötet växer nya branscher och möjligheter.

Erik Kalmaru

Brokigt, småskaligt och miljösmart – för vem?

Vallastadens brokighet och färg imponerar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/brokigt-smaskaligt-och-miljosmart-vem-25641

”Riksrevisionen bör granska Trafikverksplanen”

Resurserna till underhåll bör öka.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riksrevisionen-bor-granska-trafikverksplanen-25624
Nils-Eric Sandberg

Hyror, potatis, grisar

Hyresregleringen finns fortfarande kvar, fast under annat namn.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hyror-potatis-grisar-25644
Staffan Åkerlund

Ifrågasatta domstolar skapar otrygghet

Ifrågasatta domar måste motiveras tydligt för att bli vägledande.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ifragasatta-domstolar-skapar-otrygghet-25635
Fredrik Friblick

Priserna sjunker – marknaden fungerar

Sverige sticker ut i EU med högst kostnader för att bygga.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/priserna-sjunker-marknaden-fungerar-25599

Utredningarna når inte fram till en ny neutral bostadsskatt

Boxsystemet är skattetekniskt intressant, men det finns problem med modellen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/utredningarna-nar-inte-fram-till-en-ny-neutral-bostadsskatt-25585
Torun Nilsson

Dit populistens tanke inte når

Populister letar argument som bekräftar deras förutfattade eländesscenario.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dit-populistens-tanke-inte-nar-25571

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

Behöver byggandet industrialiseras mer?

Konstigt att politiker och debattörer tror sig veta bättre än företagen själva.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/behover-byggandet-industrialiseras-mer-25552
Staffan Åkerlund

Värld, värld, öppna dig!

Sverige borde titta på omvärldens satsningar på höghastighetståg.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/varld-varld-oppna-dig-25564
Pernilla Ström

Nonchalansen gör mig rädd

Hur är det ens möjligt att Transportstyrelsen så flagrant kan nonchalera Säpo.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/nonchalansen-gor-mig-radd-25524