Meny

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Staffan Åkerlund

Förmågan att förvandla risktagandet till vinst

Risk är en grundpelare i AB-systemet som nu är på väg att uppdateras.

AB, förkortningen för allmänna bestämmelser, står för framförhandlade avtalsbestämmelser mellan parterna i byggprocessen – vilken part ansvarar för vad i olika situationer under ett projekt.

En bärande tanke bakom dessa ofta långa och svåra partsförhandlingar mellan byggherrar, entreprenörer, konsulter och för den kommunala sektorn (AB 04, ABT 06 och ABK 09) är att den part som ligger närmast risken och kan påverka även är den som är lämpligast att bära risken.

Digitalisering och en ökad andel för olika samverkansformer sätter det etablerade under tryck.

Här sätter bara förmågan att tänka innovativt gränserna för nya arbetssätt, effektivare kommunikation, nya sätt att organisera samhällsbyggandet mellan beställare och utförare.  Hur kan detta fångas in i ett standardiserat avtalssystem? Nästa generation av AB-systemet ska försöka göra just detta och dessutom på rekordtid.

I stöpsleven ligger dessutom motsvarande omvälvning av arbetsmarknaden när gränserna mellan yrkesarbetare och tjänstemän görs meningslösa eller rent av destruktiva av digitaliseringen. Striderna om detta ligger närmare än vi tror.

Men frågan är om inte den största förändringen är att konturerna av ett helt nytt ekonomiskt landskap redan börjar avteckna sig.  Vilken byggherre eller entreprenör hittar en ingång som öppnar byggprocessen på samma sätt som KTH-ingenjören Ivar Kreuger?


Kreuger återvände med ny teknik

När Kreuger återvände 1908 till Europa och Sverige från USA med ny teknik att bygga snabbt, effektivt, i hög kvalitet med stål och betong, fanns förutsättningar för en konkurrenskraftig och efterfrågad byggverksamhet.  Det var stort redan det.

Men det revolutionära låg i nästa steg, i erbjudandet till kunden – i att ta på sig hela risken och erbjuda en mycket hög ersättning till beställaren om bygget inte var färdigt på fastställd tidpunkt. Kreuger kalkylerade helt rätt med att kunna styra och effektivisera genomförandet

Och kunden fick på motsvarande sätt betala på motsvarande sätt för förtida leverans till avtalad kvalitet. För Kreuger & Toll blev det starten på den intäktsskapande affärsmodell som blev ett globalt industri- och finansimperium. 

Kreuger såg i sin samtid möjligheter som inga andra såg. Och agerade.


Digitalt och fysiskt möts

På 2000-talet möts den digitala och den fysiska produktionen av varor, samhällsbyggande, tjänster och människors deltagande som producenter och konsumenter på ett sätt som få i samtiden ens anar. Tänk 2007 och iPhone.

Sedan 2011 har världens då största företag, oljejätten Exxon, detroniserats av med Apple, Google, Facebook, Microsoft och Amazon. Silicon Valley regerar över Wall Street, rapporterade DI i förra veckan. Men den fysiska världen måste fortfarande byggas. Den är ännu inte molnbaserad.

I denna sköna nya värld behöver vi såväl ett vidareutvecklat AB-system och banbrytande entreprenörer. I det mötet växer nya branscher och möjligheter.

Nils-Eric Sandberg

Reglerarnas marknad

Tanken var att ingen skulle kunna tjäna pengar på sin bostad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/reglerarnas-marknad-26199

Social housing är ingen lösning på bostadsbristen

Strukturer skapar problemet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/social-housing-ar-ingen-losning-pa-bostadsbristen-26182
Staffan Åkerlund

Ta Jan Jörnmarks varning på allvar

Den verkliga faran för Sverige är återregleringen av bostadsmarknaden.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ta-jan-jornmarks-varning-pa-allvar-26189
Erik Kalmaru

Det räcker inte med mysområden där marken är som dyrast

Diffust vem som ansvarar för det offentliga rummet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/det-racker-inte-med-mysomraden-dar-marken-ar-som-dyrast-26128

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085