Meny

Det går inte att ignorera Sverigeförhandlingen

Staffan Åkerlund

Det går inte att ignorera Sverigeförhandlingen

Om planerna på höghastighetståg, hastigheter på 320 kilometer i timmen, och tillräckligt snabb utbyggnad krymper ihop till en mellanmjölkslösning – lägre hastigheter och radikalt förlängd byggtid – är det inte troligt att kommunerna heller känner sig bundna av Sverigeförhandlingens uppgörelser.

Varför skulle kommunerna det?

Men sett i ett större perspektiv skulle just ett sådant resultat vara en katastrof och leda till en mångbottnad svekdebatt. Det är inte direkt någon vi behöver inför valet i september. En sådan svekdebatt kommer i så fall att slå hårt över blockgränserna. Allianssidan därför att både liberaler och moderater numera avvisar höghastighetståg, framför allt på grund av kostnaderna.

Och regeringen har svårigheter att pressa in denna typ av storskaliga och samhällsförändrande investeringar i det finanspolitiska ramverk som i princip fungerar som en sorts ekonomisk grundlag i Sverige sedan 1990-talskrisen. Den har tjänat oss väl, den är en stor del av förklaringen till att rikets finanser är välbalanserade och statsskulden rekordlåg.

Om nya stambanor byggdes i den kvalitet och med den utbyggnadstakt som krävs för ett sammanhängande snabbtågssystem med kopplingar till Köpenhamnsregionen och kontinenten skulle en ren lånefinansiering av de beräknade 230 miljarderna betyda att statsskulden ökade med några få procentenheter.

Detta rimmar dock dåligt med det finanspolitiska ramverkets begränsningar. Även om en modell för lånefinansiering hittades som accepterades av alla partier, måste staten med dagens regler reservera motsvarande belopp i budgeten, som därmed ändå hamnar på balansräkningen.


Blocköverskridande samtal

Om infrastrukturminister Tomas Eneroth får som han vill så kan regering och riksdag samla sig till blocköverskridande samtal om infrastrukturen. Men för att dessa ska bli meningsfulla bör de snabbt komma in på det som var grunduppdraget till Sverigeförhandlingen efter 2014.

Uppdraget var där att lösa två frågor i ett sammanhang: att avtala om ökat bostadsbyggande och utbyggnad av ny infrastruktur. Förhandlingarna har ålagt parterna att ta ett helhetsperspektiv.

Arbetssättet har till sin natur varit radikalt nyskapande. Det är samverkan mellan staten, regioner och landsting och en lång rad berörda kommuner. Sverigeförhandlingen som slutrapporterade till Tomas Eneroth 20:e december 2017 beskriver det som en ”värdeskapande förhandlingsmodell som baseras på nyttor.”


Att inte bygga har också ett pris

I stället för fördelning av kostnader diskuterar parternas olika intressen och söker den mest värdefulla lösningen för alla parter.

”Det sammanlagda resultatet blir då totalt sett större än parternas enskilda delar.”

Sverigeförhandlingen har gjort sitt. Det som återstår är att staten uppfyller sina åtaganden och övriga parter sina.

Att inte bygga en ändamålsenlig trafikapparat och välbehövda bostäder har också ett pris som är vida överstigande de nödvändiga investeringskostnaderna.

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197