Meny

Det går inte att ignorera Sverigeförhandlingen

Staffan Åkerlund

Det går inte att ignorera Sverigeförhandlingen

Om planerna på höghastighetståg, hastigheter på 320 kilometer i timmen, och tillräckligt snabb utbyggnad krymper ihop till en mellanmjölkslösning – lägre hastigheter och radikalt förlängd byggtid – är det inte troligt att kommunerna heller känner sig bundna av Sverigeförhandlingens uppgörelser.

Varför skulle kommunerna det?

Men sett i ett större perspektiv skulle just ett sådant resultat vara en katastrof och leda till en mångbottnad svekdebatt. Det är inte direkt någon vi behöver inför valet i september. En sådan svekdebatt kommer i så fall att slå hårt över blockgränserna. Allianssidan därför att både liberaler och moderater numera avvisar höghastighetståg, framför allt på grund av kostnaderna.

Och regeringen har svårigheter att pressa in denna typ av storskaliga och samhällsförändrande investeringar i det finanspolitiska ramverk som i princip fungerar som en sorts ekonomisk grundlag i Sverige sedan 1990-talskrisen. Den har tjänat oss väl, den är en stor del av förklaringen till att rikets finanser är välbalanserade och statsskulden rekordlåg.

Om nya stambanor byggdes i den kvalitet och med den utbyggnadstakt som krävs för ett sammanhängande snabbtågssystem med kopplingar till Köpenhamnsregionen och kontinenten skulle en ren lånefinansiering av de beräknade 230 miljarderna betyda att statsskulden ökade med några få procentenheter.

Detta rimmar dock dåligt med det finanspolitiska ramverkets begränsningar. Även om en modell för lånefinansiering hittades som accepterades av alla partier, måste staten med dagens regler reservera motsvarande belopp i budgeten, som därmed ändå hamnar på balansräkningen.


Blocköverskridande samtal

Om infrastrukturminister Tomas Eneroth får som han vill så kan regering och riksdag samla sig till blocköverskridande samtal om infrastrukturen. Men för att dessa ska bli meningsfulla bör de snabbt komma in på det som var grunduppdraget till Sverigeförhandlingen efter 2014.

Uppdraget var där att lösa två frågor i ett sammanhang: att avtala om ökat bostadsbyggande och utbyggnad av ny infrastruktur. Förhandlingarna har ålagt parterna att ta ett helhetsperspektiv.

Arbetssättet har till sin natur varit radikalt nyskapande. Det är samverkan mellan staten, regioner och landsting och en lång rad berörda kommuner. Sverigeförhandlingen som slutrapporterade till Tomas Eneroth 20:e december 2017 beskriver det som en ”värdeskapande förhandlingsmodell som baseras på nyttor.”


Att inte bygga har också ett pris

I stället för fördelning av kostnader diskuterar parternas olika intressen och söker den mest värdefulla lösningen för alla parter.

”Det sammanlagda resultatet blir då totalt sett större än parternas enskilda delar.”

Sverigeförhandlingen har gjort sitt. Det som återstår är att staten uppfyller sina åtaganden och övriga parter sina.

Att inte bygga en ändamålsenlig trafikapparat och välbehövda bostäder har också ett pris som är vida överstigande de nödvändiga investeringskostnaderna.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567