Meny

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

I slutet av 1990-talet tjänstgjorde jag som FN-soldat i Bosnien-Hercegovina tillsammans med närmare 600 svenskar. Majoriteten var män och flertalet av officerarna yrkesmilitärer, men relativt omgående blev såväl rang som kön underordnat uppgifterna som skulle lösas. Det blev viktigare med rätt person på rätt plats, oavsett gradbeteckning eller tradition.

Ett äldre befäl som i hela sitt liv arbetat uteslutande med män konstaterade att jobbet – trots minerade vägar och beväpnade parter – blev mycket trevligare eftersom det fanns kvinnor på arbetsplatsen. Det påminde honom om livet i övrigt: hemmet, gymmet och släktkalasen.

Katastrofalt långsamt

Sedan dess har mycket hänt inom såväl försvarsmakten som samhället i stort, men det är fortfarande en bra bit kvar, inte minst inom svensk byggindustri. Trots återkommande rapporter och undersökningar som visar på ett tydligt samband mellan jämställdhet och lönsamhet, jämställdhet och kompetens samt jämställdhet och resultat så går utvecklingen katastrofalt långsamt.  

Så låt oss för en stund byta fokus och prata om de största förlorarna – sett till livskvalitet – i en icke jämställd värld, det vill säga vi män. Ett axplock av statistik från SCB borde skrämma den mest hugade jämställdhetsskeptikern:

  • Män arbetar fler betalda timmar och har mindre tid hemma vilket i sin tur leder till en minskad kontakt med familjen.
  • Män har lägre betyg i genomsnitt än kvinnor och färre män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning.
  • Män förlorar det dagliga umgänget med sina barn i större utsträckning än kvinnor vid en skilsmässa vilket i sin tur leder till en försämrad relation över tid.

Varje timme skadas en byggarbetare

Den traditionella mansrollen har dessutom en effekt på mäns hälsa, vilket framkommer extra tydligt inom bygg: Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats, och byggbranschen är i dag den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige, vilket presenteras i den nya rapporten Säker arbetsplats 2019. Lägg där till vår oförmåga att söka vård vid skador eller sjukdom samt det faktum att vi lever mindre hälsosamt och dör flera år tidigare än kvinnor – och en ganska dyster framtid väntar den som håller på dåtiden.

På sidan fyra-fem kan du läsa Allbrightstiftelsens rapport om hur långt Sveriges byggföretag har kommit i sitt arbete med jämställdhet på styrelsenivå samt i ledningsgrupp – och det är positiva siffror. Nästa mål: Att trenden går igen på fabriksgolvet och ute på byggena.

Vi ses om en vecka! 

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017
Nils-Eric Sandberg

Släpp lägenheterna loss!

Portugiserna klarar sig på sitt portvin – men vi?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/slapp-lagenheterna-loss-27992
Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Nya upphandlingsstrategier för utvecklingen framåt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mer-funky-business-i-byggbranschen-28001

Släng inte ut barnet med badvattnet

Nedläggning hotar forskningen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/slang-inte-ut-barnet-med-badvattnet-27975
Torun Nilsson

"Jämställdhet ger klimatutmaningar"

Torun Nilsson ser en ny och viktig uppgift för byggbranschen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/jamstalldhet-ger-klimatutmaningar-27959

"Energivett för plånboken och för miljön"

Skolornas energianvändning kan minskas stort, skriver Mirza Kahvic på Parmaco.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energivett-planboken-och-miljon-27960

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton, om elrelaterade bränder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/krafttag-kravs-att-oka-elsakerheten-27939
Pernilla Ström

Staten ska inte se oss som kunder

Hade de frågat om medledarskap hade jag inte ens fått vikariera i vaktmästeriet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/staten-ska-inte-se-oss-som-kunder-27923
Anders Carlén

Ta extravarvet – det är värt det

Jag gissar att väldigt få av er använder DDT.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ta-extravarvet-det-ar-vart-det-27922

“Vi behöver stöd från de ansvariga politikerna”

Initiativ krävs för att klara målen.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-behover-stod-fran-de-ansvariga-politikerna-27917