Meny

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Konkursen för Storbritanniens näst största byggare, Carillion, gav chockvågor genom tusentals företag och tio tusentals anställda. När Byggindustrin skrev om konkursen i januari 2017, var den snabba omsvängningen från börsrekord till konkurs fortfarande svårtolkad.

Två månader senare talar åtminstone investerare öppet om hur alla varningstecken fanns på plats för den som var villig att se. Det är en lärorik men dyr läxa för anställda, investerare, underleverantörer och den brittiska staten.

Redan från början handlade det om att göra affärer med offentliga beställare. Alltifrån icke vinstdrivande bibliotek till fastigheter och infrastruktur. Genom åren skalades verksamheten upp tusenfalt och Carillion värderades strax före sin första vinstvarning någonsin till sin rekordnivå så sent som i juni 2017.

Förvaltning av fastigheter och järnvägsunderhåll är några av de statliga uppdrag som vägde tyngst i verksamheten. Här fanns bland annat 50 fängelser, bostäder för 50 000 militärer och sjukhus med kapacitet för 11 500 patienter. Utöver detta pågick det spektakulära joint venture-projektet, höghastighetsjärnvägen mellan London och Birmingham, Manchester och Leeds och vid sidan av detta kontrakt som exempelvis kontrakt på omvandlingen av Battersea power station värt 400 miljoner pund.


Många underentreprenörer

Under 2016 köpte Carillion tjänster av andra företag till ett värde av 952 miljoner pund. De hade en affärsmodell som byggde på ett mycket stort antal underleverantörer, uppskattningsvis så många som 30 000.

Carillion hade 20 000 egna anställda i Storbritannien, 43 000 totalt, inberäknat Kanada, Mellanöstern och Karibien.

Efter Carillions tredje vinstvarning på fem månader under 2017 tappade börskursen 90 procent av sitt värde.

Bakom vinstvarningarna fanns vidlyftiga, riskfyllda projekt i Mellanöstern, rapporterade bland annat BBC. Till det kom årslånga förseningar på grund av byggfel i Midland Metropolitan Hospital i Sandwell och Royal Liverpool Hospital. En större förbifart i Aberdeen hade försenats av markproblem.

Vid konkursen hade Carillion skulder på 900 miljoner pund och en skuld på 600 miljoner pund till företagets pensionsfond.

 

Vad hade investerarna missat?

Så vad hade investerarna missat? Med all uppmärksamhet på Carillions 16 års obrutna rad av utdelningar var det få som noterade avvägningen mellan risk, rörelsemarginal på drygt 3 procent den höga skuldsättningen.

I Storbritannien lika väl som i Sverige, är det avgörande att ha en kassa till räntor, löner, pensionsavsättningar och skatter om kundernas betalningar av olika skäl dröjer.

Har man dessutom en affärsmodell med stat och myndigheter som enda kund och lägsta pris som enda princip för deras upphandlingar, koncentreras risken i takt med alltmer pressade marginaler.

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Hyreskommissionens förslag – en välkommen rapport.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/befria-tankandet-fran-gamla-tiders-lasningar-27197