Meny

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Konkursen för Storbritanniens näst största byggare, Carillion, gav chockvågor genom tusentals företag och tio tusentals anställda. När Byggindustrin skrev om konkursen i januari 2017, var den snabba omsvängningen från börsrekord till konkurs fortfarande svårtolkad.

Två månader senare talar åtminstone investerare öppet om hur alla varningstecken fanns på plats för den som var villig att se. Det är en lärorik men dyr läxa för anställda, investerare, underleverantörer och den brittiska staten.

Redan från början handlade det om att göra affärer med offentliga beställare. Alltifrån icke vinstdrivande bibliotek till fastigheter och infrastruktur. Genom åren skalades verksamheten upp tusenfalt och Carillion värderades strax före sin första vinstvarning någonsin till sin rekordnivå så sent som i juni 2017.

Förvaltning av fastigheter och järnvägsunderhåll är några av de statliga uppdrag som vägde tyngst i verksamheten. Här fanns bland annat 50 fängelser, bostäder för 50 000 militärer och sjukhus med kapacitet för 11 500 patienter. Utöver detta pågick det spektakulära joint venture-projektet, höghastighetsjärnvägen mellan London och Birmingham, Manchester och Leeds och vid sidan av detta kontrakt som exempelvis kontrakt på omvandlingen av Battersea power station värt 400 miljoner pund.


Många underentreprenörer

Under 2016 köpte Carillion tjänster av andra företag till ett värde av 952 miljoner pund. De hade en affärsmodell som byggde på ett mycket stort antal underleverantörer, uppskattningsvis så många som 30 000.

Carillion hade 20 000 egna anställda i Storbritannien, 43 000 totalt, inberäknat Kanada, Mellanöstern och Karibien.

Efter Carillions tredje vinstvarning på fem månader under 2017 tappade börskursen 90 procent av sitt värde.

Bakom vinstvarningarna fanns vidlyftiga, riskfyllda projekt i Mellanöstern, rapporterade bland annat BBC. Till det kom årslånga förseningar på grund av byggfel i Midland Metropolitan Hospital i Sandwell och Royal Liverpool Hospital. En större förbifart i Aberdeen hade försenats av markproblem.

Vid konkursen hade Carillion skulder på 900 miljoner pund och en skuld på 600 miljoner pund till företagets pensionsfond.

 

Vad hade investerarna missat?

Så vad hade investerarna missat? Med all uppmärksamhet på Carillions 16 års obrutna rad av utdelningar var det få som noterade avvägningen mellan risk, rörelsemarginal på drygt 3 procent den höga skuldsättningen.

I Storbritannien lika väl som i Sverige, är det avgörande att ha en kassa till räntor, löner, pensionsavsättningar och skatter om kundernas betalningar av olika skäl dröjer.

Har man dessutom en affärsmodell med stat och myndigheter som enda kund och lägsta pris som enda princip för deras upphandlingar, koncentreras risken i takt med alltmer pressade marginaler.

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.

Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592
Nils-Eric Sandberg

"Dröm om en rationell bostadspolitik"

Antag en rationell bostadsmarknad, med hjälp av fantasin, skriver Nils-Eric Sandberg.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/drom-om-en-rationell-bostadspolitik-27581
Anders Carlén

"Är du hållbar lille vän?"

Anders Carlén funderar på vad som hände när jobben automatiseras.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ar-du-hallbar-lille-van-27567