Meny

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Konkursen för Storbritanniens näst största byggare, Carillion, gav chockvågor genom tusentals företag och tio tusentals anställda. När Byggindustrin skrev om konkursen i januari 2017, var den snabba omsvängningen från börsrekord till konkurs fortfarande svårtolkad.

Två månader senare talar åtminstone investerare öppet om hur alla varningstecken fanns på plats för den som var villig att se. Det är en lärorik men dyr läxa för anställda, investerare, underleverantörer och den brittiska staten.

Redan från början handlade det om att göra affärer med offentliga beställare. Alltifrån icke vinstdrivande bibliotek till fastigheter och infrastruktur. Genom åren skalades verksamheten upp tusenfalt och Carillion värderades strax före sin första vinstvarning någonsin till sin rekordnivå så sent som i juni 2017.

Förvaltning av fastigheter och järnvägsunderhåll är några av de statliga uppdrag som vägde tyngst i verksamheten. Här fanns bland annat 50 fängelser, bostäder för 50 000 militärer och sjukhus med kapacitet för 11 500 patienter. Utöver detta pågick det spektakulära joint venture-projektet, höghastighetsjärnvägen mellan London och Birmingham, Manchester och Leeds och vid sidan av detta kontrakt som exempelvis kontrakt på omvandlingen av Battersea power station värt 400 miljoner pund.


Många underentreprenörer

Under 2016 köpte Carillion tjänster av andra företag till ett värde av 952 miljoner pund. De hade en affärsmodell som byggde på ett mycket stort antal underleverantörer, uppskattningsvis så många som 30 000.

Carillion hade 20 000 egna anställda i Storbritannien, 43 000 totalt, inberäknat Kanada, Mellanöstern och Karibien.

Efter Carillions tredje vinstvarning på fem månader under 2017 tappade börskursen 90 procent av sitt värde.

Bakom vinstvarningarna fanns vidlyftiga, riskfyllda projekt i Mellanöstern, rapporterade bland annat BBC. Till det kom årslånga förseningar på grund av byggfel i Midland Metropolitan Hospital i Sandwell och Royal Liverpool Hospital. En större förbifart i Aberdeen hade försenats av markproblem.

Vid konkursen hade Carillion skulder på 900 miljoner pund och en skuld på 600 miljoner pund till företagets pensionsfond.

 

Vad hade investerarna missat?

Så vad hade investerarna missat? Med all uppmärksamhet på Carillions 16 års obrutna rad av utdelningar var det få som noterade avvägningen mellan risk, rörelsemarginal på drygt 3 procent den höga skuldsättningen.

I Storbritannien lika väl som i Sverige, är det avgörande att ha en kassa till räntor, löner, pensionsavsättningar och skatter om kundernas betalningar av olika skäl dröjer.

Har man dessutom en affärsmodell med stat och myndigheter som enda kund och lägsta pris som enda princip för deras upphandlingar, koncentreras risken i takt med alltmer pressade marginaler.

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941
Erik Kalmaru

”Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?”

Hur blir man en föredömlig beställare och byggherre?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kan-bestallaren-bli-byggbranschens-biltillverkare-26939
Nils-Eric Sandberg

Regleringar skapar svart marknad – lyckligtvis

Det är hyresregleringen som skapar en svart marknad
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/regleringar-skapar-svart-marknad-lyckligtvis-26910

Låt fönsterbranschen bli först med cirkulär ekonomi

Föreslår en konkret handlingsplan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/lat-fonsterbranschen-bli-forst-med-cirkular-ekonomi-26904

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Staffan Åkerlund

Trygghet måste byggas upp underifrån

Kommission har satt utsatta områden under lupp.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/trygghet-maste-byggas-upp-underifran-26908
Fredrik Friblick

Efter sol kommer regn

Du råder inte över konjunkturen, men du kan ta ansvar för hur du agerar på marknaden.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/efter-sol-kommer-regn-26878

“Mötet mellan Eshaq och mig förändrade våra liv”

Startar upprop för ensamkommande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/motet-mellan-eshaq-och-mig-forandrade-vara-liv-26872