Meny

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

När Autodesk startade i USA i början av 1980-talet var inriktningen redan från början byggverksamhet och att utveckla CAD/CAM-verktyg. Dagens rika utbud av 3D-verktyg kom senare men har redan snart ett par decennier på nacken.
BIM fungerade som en ögonöppnare för de flesta inom byggsektorn men i olika tempo och i olika delar. Det var eldsjälarnas tidevarv och det är lätt att se varför.
 

Fördjupade förståelsen

Att sitta som arkitekt och skapa sin modell i till exempel Archicad eller någon liknande programvaruuniversum fördjupade den egna förståelsen för det fysiska föremål – huset, bron, eller vad som helst som skulle gestaltas – och var samtidigt en allt viktigare del av kommunikationen med kunden, beställaren och den som skulle står för själv investeringen.
Under pionjäråren för BIM var detta en inte oväsentlig del av fördelarna med verktyget. Vem som helst kunde få en överblick över den kommande uppgiften som skulle utföras. Byggherrens, den blivande fastighetsägarens, beslutsunderlag blev helt enkelt bättre.
Men allt detta var enbart en startpunkt. Just arkitekterna var kanske snabbast ur startblocken men ingenjörskollegorna i projekteringen liksom entreprenörsfasen insåg snabbt skönheten utvidga modellerna med CAD/Cam-innehåll.


Språkförbistring

Här började den programspråkliga språkförbistringen. En uppsjö av språkvarianter fanns tidigt i omlopp i respektive del i byggprocessen, alla specialiserade för sin del av nödvändig projektinformation.
Att skapa den tredimensionella överblicken och åskådligheten var en sak. En annan att låta modellen – eller rättare sagt alla de samverkande modellerna som tillsammans representerar projektet i sin helhet, från start till mål.
Den så snabbt växande komplexiteten som uppstod med behoven av tidsstyrning, ekonomistyrning och förvaltningsinformation ledde därför redan från starten av BIM-utvecklingen till ett marknaden efterfrågade ökad användbarhet för verktygen oavsett vilket programvaruföretag som är skaparen.
När BIMs historia ska skrivas finns det många hjältar som får sola sig. Men den främste av likar är den eller de som bidrar mest till att sudda ut gränserna genom att öka standardiseringen. Ett bra exempel kan du läsa om i denna artikel: SKL ansluter sig till Beastsamarbetet.

Alla som någon gång satt sig in i hur varje större projekt med många inblandade parter ger upphov till åtskillig tusentals bygghandlingar känner också till behovet av effektiv och entydig hantering. Här finns tid att spara. Massor av tid – och pengar.
Alla de största byggentreprenörerna har bidragit till att standardisera området. Och det är inte att undra över kommunernas starka intresse av saken.
Det handlar ju om deras byggherreroll där varje kommuns och landstings uppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar till så mycket skola och omsorg och till så hög kvalitet som det alls är möjligt att uppnå.
 

Fredrik Friblick

Dags att stanna upp

Fredrik Friblick om pauser, julstress och en rännil snus.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-stanna-upp-27644

"Bostäder trillar mellan stolarna"

Ola Johansson (C) varnar för konsekvenserna av att investeringsstödet stryps.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostader-trillar-mellan-stolarna-27671
Erik Kalmaru

"Alla vinner på en mer jämställd byggbransch"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/alla-vinner-pa-en-mer-jamstalld-byggbransch-27633
Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström drar sig till minnes Mancur Olsons bok om nationers uppgång och fall.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/besluten-lagger-dod-hand-over-nyskapandet-27623
Anders Carlén

Frostiga relationer på Förbifarten sinkar bygget

"Situationen allt annat än bra," skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/frostiga-relationer-pa-forbifarten-sinkar-bygget-27619

"Kommuner måste våga tänka nytt för att lösa ungas boende"

Saffran Rohm på jagvillhabostad.nu om tidsbegränsade bygglov.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kommuner-maste-vaga-tanka-nytt-att-losa-ungas-boende-27617
Jan-Olof Edgar

"Lean-BIM med Coclass"

Jan-Olof Edgar tycker att Lean och BIM går hand i hand.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lean-bim-med-coclass-27608

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Flyttande seniorer löser bostadskrisen"

Björn Wellhagen har receptet på hur bostadskrisen kan lösas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/flyttande-seniorer-loser-bostadskrisen-27615
Anders Carlén

"Järnviljan i norr"

Stadshuset Kristallen är ett föredömligt exempel, skriver Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/jarnviljan-i-norr-27594

"Trä i Växjö – en självklarhet för klimatet"

Politiker i Växjö kommun svarar på en debattartikel av Roger Andersson, tidningen Betong.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/tra-i-vaxjo-en-sjalvklarhet-klimatet-27592