Meny

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

Staffan Åkerlund

Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder

När Autodesk startade i USA i början av 1980-talet var inriktningen redan från början byggverksamhet och att utveckla CAD/CAM-verktyg. Dagens rika utbud av 3D-verktyg kom senare men har redan snart ett par decennier på nacken.
BIM fungerade som en ögonöppnare för de flesta inom byggsektorn men i olika tempo och i olika delar. Det var eldsjälarnas tidevarv och det är lätt att se varför.
 

Fördjupade förståelsen

Att sitta som arkitekt och skapa sin modell i till exempel Archicad eller någon liknande programvaruuniversum fördjupade den egna förståelsen för det fysiska föremål – huset, bron, eller vad som helst som skulle gestaltas – och var samtidigt en allt viktigare del av kommunikationen med kunden, beställaren och den som skulle står för själv investeringen.
Under pionjäråren för BIM var detta en inte oväsentlig del av fördelarna med verktyget. Vem som helst kunde få en överblick över den kommande uppgiften som skulle utföras. Byggherrens, den blivande fastighetsägarens, beslutsunderlag blev helt enkelt bättre.
Men allt detta var enbart en startpunkt. Just arkitekterna var kanske snabbast ur startblocken men ingenjörskollegorna i projekteringen liksom entreprenörsfasen insåg snabbt skönheten utvidga modellerna med CAD/Cam-innehåll.


Språkförbistring

Här började den programspråkliga språkförbistringen. En uppsjö av språkvarianter fanns tidigt i omlopp i respektive del i byggprocessen, alla specialiserade för sin del av nödvändig projektinformation.
Att skapa den tredimensionella överblicken och åskådligheten var en sak. En annan att låta modellen – eller rättare sagt alla de samverkande modellerna som tillsammans representerar projektet i sin helhet, från start till mål.
Den så snabbt växande komplexiteten som uppstod med behoven av tidsstyrning, ekonomistyrning och förvaltningsinformation ledde därför redan från starten av BIM-utvecklingen till ett marknaden efterfrågade ökad användbarhet för verktygen oavsett vilket programvaruföretag som är skaparen.
När BIMs historia ska skrivas finns det många hjältar som får sola sig. Men den främste av likar är den eller de som bidrar mest till att sudda ut gränserna genom att öka standardiseringen. Ett bra exempel kan du läsa om i denna artikel: SKL ansluter sig till Beastsamarbetet.

Alla som någon gång satt sig in i hur varje större projekt med många inblandade parter ger upphov till åtskillig tusentals bygghandlingar känner också till behovet av effektiv och entydig hantering. Här finns tid att spara. Massor av tid – och pengar.
Alla de största byggentreprenörerna har bidragit till att standardisera området. Och det är inte att undra över kommunernas starka intresse av saken.
Det handlar ju om deras byggherreroll där varje kommuns och landstings uppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar till så mycket skola och omsorg och till så hög kvalitet som det alls är möjligt att uppnå.
 

Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen

debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27552

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, ser ett fortsatt behov av att bygga bostäder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsbyggandet-maste-halla-jamna-steg-med-befolkningen-27569
Erik Kalmaru

Vår bransch har stor miljöpåverkan – och därför kan vi göra stor skillnad!

Kunskapen om vad vi bör göra finns.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-har-stor-miljopaverkan-och-darfor-kan-vi-gora-stor-skillnad-27533
Torun Nilsson

Ge elever och lärare en aktieportfölj

Snacka om injektion mot enkla populistiska lösningar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-elever-och-larare-en-aktieportfolj-27534

"Bygg skolor som inte går att sätta eld på"

Nytt perspektiv på eskalerande samhällsproblem.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/bygg-skolor-som-inte-gar-att-satta-eld-pa-27525
Anders Carlén

”Bra Zlatan, 
men du kan bättre”

Anders Carlén gör entré som chefredaktör.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/bra-zlatan-men-du-kan-battre-27548
Pernilla Ström

Gemenskap på väg tillbaka

Ensamheten är inte alltid självvald
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/gemenskap-pa-vag-tillbaka-27501

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

"Byggbranschens företag måste ta ansvar för att lösa kompetensbristen"

Fyra delar för säkrad kompetensförsörjning.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschens-foretag-maste-ta-ansvar-att-losa-kompetensbristen-27492

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-behover-en-ny-social-bostadspolitik-utan-skygglappar-27472
Fredrik Friblick

Full fart utan strategi

Vem är det egentligen som pressar?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/full-fart-utan-strategi-27473