Meny

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Anders Carlén

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Byggandet av bostäder går fortsatt neråt i Sverige. Antalet påbörjade bostadsrätter minskade med hela 35 procent under 2018 – och 2019 ser knappast ut att bli året när det vänder, tvärtom: i år riskerar siffran att hamna på hälften av 2017 års nivå.

Huvudorsaken är de omfattande kreditrestriktioner som tillkommit och som främst drabbar privatpersoner som ska köpa bostad, men även politisk turbulens, handelstullar och en vikande högkonjunktur påverkar siffrorna.

Sämst ser det ut i Stockholm medan antalet påbörjade bostadsrätter omvänt ökar kraftigt i göteborgsregionen enligt Boverket. Produktionen av hyresrätter blir i stort sett oförändrat under 2019, men med betydande skillnader mellan olika kommuner. Byggandet av småhus minskar med 20 procent från 2017 till 2019, enligt prognosen.


Behovet består

Något som däremot inte har minskat är behovet av bostäder – enligt siffror från Hyresgästföreningen är det i dagsläget en kvarts miljon unga som vill men inte kan flytta hemifrån. Addera pensionärerna som inte har råd att byta ner sig i storlek samt barnfamiljerna som inte heller lever upp till kreditkraven och en ganska hopplös framtidsbild tornar upp sig vid horisonten.

Så vad händer nu?

En omställning från bostadsrätter till hyresrätter är redan igång och alternativa boendeformer ses över. Bland de mer spektakulära uppläggen räknas co-living som är ett slags modern variant av klassiskt kollektivboende, men med högre hyra och frukost inkluderat. I övrigt blir det fortsatt osäkra boendeformer, ockerhyror och trångboddhet som gäller för de som önskar sig ett eget hem.


Hur står sig branschen?


Och byggbranschen, hur står den sig 2019? Beroende på omställningshastigheten för bostadsbyggare finns det sannolikt projekt att arbeta med inom bland annat kontor som är en fortsatt glödhet marknad – men bara så länge konjunkturen håller i sig. Med en ny regering på plats och en bostadsminister – miljöpartisten Per Bolund – som fått sitt kontor intill kassavalvet på finansdepartementet – finns all anledning att tro på ett starkt statligt investeringsstöd för byggandet. Dessutom inrättas ett helt nytt infrastrukturdepartement med Tomas Eneroth som infrastrukturminister vilket i sin tur talar för stora infrastrukturinvesteringar.

Vilken omfattning den första åtgärden kommer att få återstår att se, men jag tror mig veta vad 260 000 unga svenskar i så fall vill att pengarna ska satsas på: hyresbostäder. På sidan 6 kan du läsa en längre intervju med såväl Per Bolund som Tomas Eneroth.

Till sist. Arbetet med 2019 års upplaga av Årets Bygge är i full gång: Jurygruppen granskar och synar alla byggen och vi planerar för en strålande dag och kväll på Cirkus i Stockholm. Läs mer om priset och dagen på aretsbygge.nu, där du också anmäler dig och dina kollegor.
Vi ses i mars!
 

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064
Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tid-bostadskommission-28052

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024