Meny

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Dagens Nyheters i veckan inledda publiceringar om hur luckor i svenska lagar kan användas för att göra Sverige till ett transitland för ljusskygga betalningsströmmar världen över är ett journalistiskt avslöjande av rang. En tidningsredaktion sätter av resurser att studera och analysera bolagskonstruktioner, personerna bakom och dessas funktioner i en internationell ekonomi.

Uppgifterna är minst sagt uppseendeväckande. Plötsligt lyfts förlåten från saker som inga andra än aktörerna ska känna till, framför allt inte svenska skattemyndigheter eller Finansinspektionen. Här handlar det om att undvika nationella myndigheters möjligheter att beskatta verksamheter som normalt ska beskattas.

Men hur beskattar man kriminella verksamheter? För att kunna ta pulsen på sådana finns det breda och djupa internationella överenskommelser för att förhindra penningtvätt. Det är bland annat dessa som i verkligheten bromsar ett storskaligt genombrott för Bitcoin-tekniken, den digitala valutan vars pris dagligen åker jojo upp och ned.

Denna är i sin grund ett alternativt betalsystem bortom bankers och kontrollerande myndigheters kontroll, den knyter på ett tekniskt säkert sätt för två parter att överföra pengar direkt mellan varandra. Men i vilket syfte, var kommer betalningsförmågan ifrån?


Bitcoin-tekniken belastad

Så länge det inte går att separera legala betalningar från svarta pengar kommer inte Bitcoin-tekniken att lyfta. Den kommer att vara belastad av att i praktiken vara ett betalsystem mellan aktörer som marknadsför sig inom darknet, den hårdkrypterade, svåråtkomliga delen av internet dit det krävs kontakter för att ta sig in och där allt från kärnvapenteknologi, knark, människohandel, illegala mediciner eller beställningar av brott och betalningar kan planeras och utföras.

Spaning mot dessa hårdkrypterade av internet utförs av alla länders säkerhetstjänster. Det är här åtskilliga av planerna på terrorattentat avslöjas och kan stoppas. Men kan darknet som helhet övervakas? Svårligen.


Bankerna skärper säkerheten

Ska tekniken bakom Bitcoin få ett civilt, kommersiellt genombrott – och säkerheten och snabbheten i tekniken är det som främst talar för det – finns det mäktigare krafter som talar emot. Och dessa är framför allt att det etablerade banksystemet, internationellt och övervakat, nu tar till sig grundtekniken och gör sina system tekniskt säkra. Bankernas IT-miljö har hittills varit svajiga ur tekniskt och säkerhetsmässigt.

Allt detta skapar ett behov för ljuskänsliga ekonomiska intressen att flyga under radarn genom att skapa enkla betalsystem som kan flytta pengar från högbeskattade miljöer till skatteparadis, pengar som i många fall är svarta.

DN:s exempel på hur sambanden ser ut och verksamheterna organiseras – ett ödehus i Norrland är huvudkontor för internationella koncerner och en driven bolagsdribblare i Östergötland har skapat ett nätverk för dryga 40-talet affärsupplägg till salu – bottnar i något som egentligen borde vara ganska enkelt. Juridiken. Det är dags att inse dess begränsningar.

Det är ibland dess akilleshäl att förändringar måste göras rättssäkert.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022