Meny

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Dagens Nyheters i veckan inledda publiceringar om hur luckor i svenska lagar kan användas för att göra Sverige till ett transitland för ljusskygga betalningsströmmar världen över är ett journalistiskt avslöjande av rang. En tidningsredaktion sätter av resurser att studera och analysera bolagskonstruktioner, personerna bakom och dessas funktioner i en internationell ekonomi.

Uppgifterna är minst sagt uppseendeväckande. Plötsligt lyfts förlåten från saker som inga andra än aktörerna ska känna till, framför allt inte svenska skattemyndigheter eller Finansinspektionen. Här handlar det om att undvika nationella myndigheters möjligheter att beskatta verksamheter som normalt ska beskattas.

Men hur beskattar man kriminella verksamheter? För att kunna ta pulsen på sådana finns det breda och djupa internationella överenskommelser för att förhindra penningtvätt. Det är bland annat dessa som i verkligheten bromsar ett storskaligt genombrott för Bitcoin-tekniken, den digitala valutan vars pris dagligen åker jojo upp och ned.

Denna är i sin grund ett alternativt betalsystem bortom bankers och kontrollerande myndigheters kontroll, den knyter på ett tekniskt säkert sätt för två parter att överföra pengar direkt mellan varandra. Men i vilket syfte, var kommer betalningsförmågan ifrån?


Bitcoin-tekniken belastad

Så länge det inte går att separera legala betalningar från svarta pengar kommer inte Bitcoin-tekniken att lyfta. Den kommer att vara belastad av att i praktiken vara ett betalsystem mellan aktörer som marknadsför sig inom darknet, den hårdkrypterade, svåråtkomliga delen av internet dit det krävs kontakter för att ta sig in och där allt från kärnvapenteknologi, knark, människohandel, illegala mediciner eller beställningar av brott och betalningar kan planeras och utföras.

Spaning mot dessa hårdkrypterade av internet utförs av alla länders säkerhetstjänster. Det är här åtskilliga av planerna på terrorattentat avslöjas och kan stoppas. Men kan darknet som helhet övervakas? Svårligen.


Bankerna skärper säkerheten

Ska tekniken bakom Bitcoin få ett civilt, kommersiellt genombrott – och säkerheten och snabbheten i tekniken är det som främst talar för det – finns det mäktigare krafter som talar emot. Och dessa är framför allt att det etablerade banksystemet, internationellt och övervakat, nu tar till sig grundtekniken och gör sina system tekniskt säkra. Bankernas IT-miljö har hittills varit svajiga ur tekniskt och säkerhetsmässigt.

Allt detta skapar ett behov för ljuskänsliga ekonomiska intressen att flyga under radarn genom att skapa enkla betalsystem som kan flytta pengar från högbeskattade miljöer till skatteparadis, pengar som i många fall är svarta.

DN:s exempel på hur sambanden ser ut och verksamheterna organiseras – ett ödehus i Norrland är huvudkontor för internationella koncerner och en driven bolagsdribblare i Östergötland har skapat ett nätverk för dryga 40-talet affärsupplägg till salu – bottnar i något som egentligen borde vara ganska enkelt. Juridiken. Det är dags att inse dess begränsningar.

Det är ibland dess akilleshäl att förändringar måste göras rättssäkert.

Bristande bygghandlingar får BIM att halta

Vi måste säkerställa kunskapsnivån om det som ska utföras.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bristande-bygghandlingar-far-bim-att-halta-25765
Torun Nilsson

Kalkylator gör riskerna tydliga

Bagage som gör det omöjligt att köpa nya bostäder.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/kalkylator-gor-riskerna-tydliga-25728
Nils-Eric Sandberg

Vällingby är bäst i världen

Vällingby är kanske världens bästa förort.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vallingby-ar-bast-i-varlden-25763

Betonghäckar hos bolagen skapar frustration

Teknik och miljö är för viktigt för att enbart lämnas åt oss män!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betonghackar-hos-bolagen-skapar-frustration-25758
Staffan Åkerlund

Solidarisk finansiering i kvarteret? Knappast!

Uppgiften måste lösas av samhället i sin helhet.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/solidarisk-finansiering-i-kvarteret-knappast-25762

Inkludera invånarna och bygg blandade städer

Vi som samhällsbyggare vill bidra till inkluderande städer
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inkludera-invanarna-och-bygg-blandade-stader-25775

Sänk trösklarna mellan hyrt och ägt boende

För att komma tillrätta med bostadsbristen krävs mer än bara ökat byggande.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sank-trosklarna-mellan-hyrt-och-agt-boende-25719

Utbildningsplatserna är inte branschens skoskav

Det är inte säkert att fler utbildningsplatser med nuvarande innehåll hjälper oss.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/utbildningsplatserna-ar-inte-branschens-skoskav-25703
Pernilla Ström

Bostadsfönstret står ännu öppet

Jag undrar varför vi så litet har uträttat under alla dessa år i bostadspolitiken.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bostadsfonstret-star-annu-oppet-25672

Finansinspektionen skapar osäker bomarknad

Skärpta amorteringskrav drabbar inte bara spekulanter.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/finansinspektionen-skapar-osaker-bomarknad-25668