Meny

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Dagens Nyheters i veckan inledda publiceringar om hur luckor i svenska lagar kan användas för att göra Sverige till ett transitland för ljusskygga betalningsströmmar världen över är ett journalistiskt avslöjande av rang. En tidningsredaktion sätter av resurser att studera och analysera bolagskonstruktioner, personerna bakom och dessas funktioner i en internationell ekonomi.

Uppgifterna är minst sagt uppseendeväckande. Plötsligt lyfts förlåten från saker som inga andra än aktörerna ska känna till, framför allt inte svenska skattemyndigheter eller Finansinspektionen. Här handlar det om att undvika nationella myndigheters möjligheter att beskatta verksamheter som normalt ska beskattas.

Men hur beskattar man kriminella verksamheter? För att kunna ta pulsen på sådana finns det breda och djupa internationella överenskommelser för att förhindra penningtvätt. Det är bland annat dessa som i verkligheten bromsar ett storskaligt genombrott för Bitcoin-tekniken, den digitala valutan vars pris dagligen åker jojo upp och ned.

Denna är i sin grund ett alternativt betalsystem bortom bankers och kontrollerande myndigheters kontroll, den knyter på ett tekniskt säkert sätt för två parter att överföra pengar direkt mellan varandra. Men i vilket syfte, var kommer betalningsförmågan ifrån?


Bitcoin-tekniken belastad

Så länge det inte går att separera legala betalningar från svarta pengar kommer inte Bitcoin-tekniken att lyfta. Den kommer att vara belastad av att i praktiken vara ett betalsystem mellan aktörer som marknadsför sig inom darknet, den hårdkrypterade, svåråtkomliga delen av internet dit det krävs kontakter för att ta sig in och där allt från kärnvapenteknologi, knark, människohandel, illegala mediciner eller beställningar av brott och betalningar kan planeras och utföras.

Spaning mot dessa hårdkrypterade av internet utförs av alla länders säkerhetstjänster. Det är här åtskilliga av planerna på terrorattentat avslöjas och kan stoppas. Men kan darknet som helhet övervakas? Svårligen.


Bankerna skärper säkerheten

Ska tekniken bakom Bitcoin få ett civilt, kommersiellt genombrott – och säkerheten och snabbheten i tekniken är det som främst talar för det – finns det mäktigare krafter som talar emot. Och dessa är framför allt att det etablerade banksystemet, internationellt och övervakat, nu tar till sig grundtekniken och gör sina system tekniskt säkra. Bankernas IT-miljö har hittills varit svajiga ur tekniskt och säkerhetsmässigt.

Allt detta skapar ett behov för ljuskänsliga ekonomiska intressen att flyga under radarn genom att skapa enkla betalsystem som kan flytta pengar från högbeskattade miljöer till skatteparadis, pengar som i många fall är svarta.

DN:s exempel på hur sambanden ser ut och verksamheterna organiseras – ett ödehus i Norrland är huvudkontor för internationella koncerner och en driven bolagsdribblare i Östergötland har skapat ett nätverk för dryga 40-talet affärsupplägg till salu – bottnar i något som egentligen borde vara ganska enkelt. Juridiken. Det är dags att inse dess begränsningar.

Det är ibland dess akilleshäl att förändringar måste göras rättssäkert.

Nils-Eric Sandberg

En begriplig budget?

Om tågen kör i 320 kilometer i timmen kommer de kanske fram i tid.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/en-begriplig-budget-26484

Hur lite kan vi digitalisera?

Möjligheter och hot när utvecklingen går rasande snabbt.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/hur-lite-kan-vi-digitalisera-26482
Erik Kalmaru

Framtidens stad måste vara mer än miljösmart

Har certifieringssystemen blivit för många?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/framtidens-stad-maste-vara-mer-miljosmart-26494
Staffan Åkerlund

Carillions öde är en smärtsam påminnelse

Framgångssagan var ett skickligt kamouflerat ”race to the bottom”.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/carillions-ode-ar-en-smartsam-paminnelse-26481
Fredrik Friblick

Krokodiltårar på Nilens strand

Det är inte alltid som vi hoppas eller önskar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/krokodiltarar-pa-nilens-strand-26442

“Vi vill ha nolltolerans mot sexism och trakasserier”

Lyssna och ta våra berättelser på allvar!
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-vill-ha-nolltolerans-mot-sexism-och-trakasserier-26415
Staffan Åkerlund

Halvfullt eller halvtomt?

Varför har vi fortfarande så renodlade kvinno- och mansyrken?
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/halvfullt-eller-halvtomt-26439

Är det du som ska betala andra företags löner?

Ett mer korrekt namn på lagförslaget vore entreprenörsbörda.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/ar-det-du-som-ska-betala-andra-foretags-loner-26452
Torun Nilsson

Vilse i kontorslandskapet

Ett av vår tids ekonomiska mysterier är de senaste tio årens dåliga produktivitet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vilse-i-kontorslandskapet-26395

Läget bestämmer priset på våra nybyggda hus

Sjunkande priser är inte bara en konsekvens av ökat bostadsbyggande, det är själva målet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/laget-bestammer-priset-pa-vara-nybyggda-hus-26384