Meny

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Staffan Åkerlund

Bitcoin, darknet, banker, DN-avslöjande och juridik

Dagens Nyheters i veckan inledda publiceringar om hur luckor i svenska lagar kan användas för att göra Sverige till ett transitland för ljusskygga betalningsströmmar världen över är ett journalistiskt avslöjande av rang. En tidningsredaktion sätter av resurser att studera och analysera bolagskonstruktioner, personerna bakom och dessas funktioner i en internationell ekonomi.

Uppgifterna är minst sagt uppseendeväckande. Plötsligt lyfts förlåten från saker som inga andra än aktörerna ska känna till, framför allt inte svenska skattemyndigheter eller Finansinspektionen. Här handlar det om att undvika nationella myndigheters möjligheter att beskatta verksamheter som normalt ska beskattas.

Men hur beskattar man kriminella verksamheter? För att kunna ta pulsen på sådana finns det breda och djupa internationella överenskommelser för att förhindra penningtvätt. Det är bland annat dessa som i verkligheten bromsar ett storskaligt genombrott för Bitcoin-tekniken, den digitala valutan vars pris dagligen åker jojo upp och ned.

Denna är i sin grund ett alternativt betalsystem bortom bankers och kontrollerande myndigheters kontroll, den knyter på ett tekniskt säkert sätt för två parter att överföra pengar direkt mellan varandra. Men i vilket syfte, var kommer betalningsförmågan ifrån?


Bitcoin-tekniken belastad

Så länge det inte går att separera legala betalningar från svarta pengar kommer inte Bitcoin-tekniken att lyfta. Den kommer att vara belastad av att i praktiken vara ett betalsystem mellan aktörer som marknadsför sig inom darknet, den hårdkrypterade, svåråtkomliga delen av internet dit det krävs kontakter för att ta sig in och där allt från kärnvapenteknologi, knark, människohandel, illegala mediciner eller beställningar av brott och betalningar kan planeras och utföras.

Spaning mot dessa hårdkrypterade av internet utförs av alla länders säkerhetstjänster. Det är här åtskilliga av planerna på terrorattentat avslöjas och kan stoppas. Men kan darknet som helhet övervakas? Svårligen.


Bankerna skärper säkerheten

Ska tekniken bakom Bitcoin få ett civilt, kommersiellt genombrott – och säkerheten och snabbheten i tekniken är det som främst talar för det – finns det mäktigare krafter som talar emot. Och dessa är framför allt att det etablerade banksystemet, internationellt och övervakat, nu tar till sig grundtekniken och gör sina system tekniskt säkra. Bankernas IT-miljö har hittills varit svajiga ur tekniskt och säkerhetsmässigt.

Allt detta skapar ett behov för ljuskänsliga ekonomiska intressen att flyga under radarn genom att skapa enkla betalsystem som kan flytta pengar från högbeskattade miljöer till skatteparadis, pengar som i många fall är svarta.

DN:s exempel på hur sambanden ser ut och verksamheterna organiseras – ett ödehus i Norrland är huvudkontor för internationella koncerner och en driven bolagsdribblare i Östergötland har skapat ett nätverk för dryga 40-talet affärsupplägg till salu – bottnar i något som egentligen borde vara ganska enkelt. Juridiken. Det är dags att inse dess begränsningar.

Det är ibland dess akilleshäl att förändringar måste göras rättssäkert.

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941