Meny

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

På tisdagen i förra veckan lade Hyreskommissionen under ordförandeskap av tidigare bostadsministern Stefan Attefall fram en rad förslag som kan stärka och göra hyresrätten attraktiv för alla samhällsgrupper och inkomstlägen. Det är en välkommen rapport från ett för ändamålet välkomponerad grupp experter och verksamma proffs i fastighetsbranschen med intressen i fler hyresrätter. Det finns en väg framåt, menar den av Hyresgästföreningen initierade Hyreskommissionen.

För att vara tydlig – hyresregleringen finns kvar. Oavsett tidigare förändringar och även om hyresrätter i nyproduktion under några år kan prissättas till nästintill marknadspris liksom att upprustning motiverar hyresökningar. I bakgrunden och sett över tid är hyrorna reglerade och maktpositionen för Hyresgästföreningen i förhållande till fastighetsägarna fortsatt reglerad sedan 1940-talet. Detta betyder inte att Hyreskommissionen, som fick sitt uppdrag av Hyresgästföreningen, har lagt fram en rapport utan värde. Även om få tror det är möjligt att i ett eller några få steg marknadsanpassa hyrorna är det inte omöjligt att steg för steg skruva på alla parametrar där av de flesta önskvärda samhällsmål väger tyngre.

Hyreskommissionen anger flera sådana:
”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.”

I större skala, på samhällsnivå, anges också andra skäl:
”Ett Sverige som håller samman, där människor med olika bakgrunder möts och där inte stadsdelar och områden stämplas som problemområden kräver en betydligt mer långsiktig och genomtänkt politik från kommuner och stat än hittills.”

Lätta och tuffa åtgärder

Mer konkret - förslagen berör naturligt nog skatteområdet med låg moms på hyra men fullt avdrag för ingående moms vilket skulle gynna såväl hyresgäster och bostadsbolag och införa rot-avdrag för hyresrätter. Det är i sammanhanget lätta åtgärder. Andra blir betydligt tuffare att genomföra som berör kommunernas pris på mark. 290 kommuner har var och en egna röster i den frågan och dessutom finns det sedan 2011 lagstiftning som kräver att kommunerna tar ut fullt marknadspris. Det är en avvägning mot kommunens skattebetalares intressen. Kommunägda tillgångar ska man vara försiktig med, var drivkraften. Däremot finns det mycket annat som kommunen kan göra för att underlätta för en billigare och smidigare byggprocess som taxor, avgifter handläggningstider och detaljplaner. Mycket intressanta är också förslagen om en nystart för förhandlingssystemet kring hyrorna som förordar ett ramverk med övergripande mål, maxtid för förhandlingsperioderna och oberoende skiljedomsförfarande. De är alla exempel på saker i hyreslagstiftningen där parterna borde kunna enas under trycket av en mer övergripande målsättning som Hyreskommissionen anger i sin 60-sidiga rapport.


Särintresse står mellan raderna

Även om kommissionen inte anger detta i klartext – att fortsatt hyresreglering är ett särintresse - står det ändå tydligt mellan raderna. Friare prissatta hyresrätter kan spela en viktig roll i samhällsbygget på ett större plan där hushåll med olika ekonomiska och sociala bakgrunder måste komma varandra närmare geografiskt och i vardagen i närområden. Allt som konserverar för samhället destruktiva strukturer som reglerat låga hyror innanför tullarna och reglerat högre i förorter av färskare datum. Det är svårare att etablera sig i samhället om boendet tar lejonparten av hushållets samlade intäkter vare sig det är lön eller bidrag eller en kombination.
 

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064
Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/tid-bostadskommission-28052

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024