Meny

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

Staffan Åkerlund

Befria tänkandet från
 gamla tiders låsningar

På tisdagen i förra veckan lade Hyreskommissionen under ordförandeskap av tidigare bostadsministern Stefan Attefall fram en rad förslag som kan stärka och göra hyresrätten attraktiv för alla samhällsgrupper och inkomstlägen. Det är en välkommen rapport från ett för ändamålet välkomponerad grupp experter och verksamma proffs i fastighetsbranschen med intressen i fler hyresrätter. Det finns en väg framåt, menar den av Hyresgästföreningen initierade Hyreskommissionen.

För att vara tydlig – hyresregleringen finns kvar. Oavsett tidigare förändringar och även om hyresrätter i nyproduktion under några år kan prissättas till nästintill marknadspris liksom att upprustning motiverar hyresökningar. I bakgrunden och sett över tid är hyrorna reglerade och maktpositionen för Hyresgästföreningen i förhållande till fastighetsägarna fortsatt reglerad sedan 1940-talet. Detta betyder inte att Hyreskommissionen, som fick sitt uppdrag av Hyresgästföreningen, har lagt fram en rapport utan värde. Även om få tror det är möjligt att i ett eller några få steg marknadsanpassa hyrorna är det inte omöjligt att steg för steg skruva på alla parametrar där av de flesta önskvärda samhällsmål väger tyngre.

Hyreskommissionen anger flera sådana:
”Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas.”

I större skala, på samhällsnivå, anges också andra skäl:
”Ett Sverige som håller samman, där människor med olika bakgrunder möts och där inte stadsdelar och områden stämplas som problemområden kräver en betydligt mer långsiktig och genomtänkt politik från kommuner och stat än hittills.”

Lätta och tuffa åtgärder

Mer konkret - förslagen berör naturligt nog skatteområdet med låg moms på hyra men fullt avdrag för ingående moms vilket skulle gynna såväl hyresgäster och bostadsbolag och införa rot-avdrag för hyresrätter. Det är i sammanhanget lätta åtgärder. Andra blir betydligt tuffare att genomföra som berör kommunernas pris på mark. 290 kommuner har var och en egna röster i den frågan och dessutom finns det sedan 2011 lagstiftning som kräver att kommunerna tar ut fullt marknadspris. Det är en avvägning mot kommunens skattebetalares intressen. Kommunägda tillgångar ska man vara försiktig med, var drivkraften. Däremot finns det mycket annat som kommunen kan göra för att underlätta för en billigare och smidigare byggprocess som taxor, avgifter handläggningstider och detaljplaner. Mycket intressanta är också förslagen om en nystart för förhandlingssystemet kring hyrorna som förordar ett ramverk med övergripande mål, maxtid för förhandlingsperioderna och oberoende skiljedomsförfarande. De är alla exempel på saker i hyreslagstiftningen där parterna borde kunna enas under trycket av en mer övergripande målsättning som Hyreskommissionen anger i sin 60-sidiga rapport.


Särintresse står mellan raderna

Även om kommissionen inte anger detta i klartext – att fortsatt hyresreglering är ett särintresse - står det ändå tydligt mellan raderna. Friare prissatta hyresrätter kan spela en viktig roll i samhällsbygget på ett större plan där hushåll med olika ekonomiska och sociala bakgrunder måste komma varandra närmare geografiskt och i vardagen i närområden. Allt som konserverar för samhället destruktiva strukturer som reglerat låga hyror innanför tullarna och reglerat högre i förorter av färskare datum. Det är svårare att etablera sig i samhället om boendet tar lejonparten av hushållets samlade intäkter vare sig det är lön eller bidrag eller en kombination.
 

Torun Nilsson

Växande klyftor ger boendesegregation

Vem vet, plötsligt händer det.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/vaxande-klyftor-ger-boendesegregation-27263

Vi ingenjörer måste kunna råda politikerna

Dags att ta ställning om koldioxidlagring.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-ingenjorer-maste-kunna-rada-politikerna-27245
Staffan Åkerlund

Subprimelånens comeback!

Tio år efter Lehman Brothers-kraschen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/subprimelanens-comeback-27262
Pernilla Ström

De svagaste behöver vackra miljöer

Jag blev inte långvarig i det fula huset.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/de-svagaste-behover-vackra-miljoer-27223
Staffan Åkerlund

De många små insatserna måste bli så många fler

Dagens bostadsmarknad är decentraliserad och småskalig.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/de-manga-sma-insatserna-maste-bli-sa-manga-fler-27220

"Kontrakten har nyckeln till lönsam anläggning"

Trafikverket måste våga ställa krav.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/kontrakten-har-nyckeln-till-lonsam-anlaggning-27214
Fredrik Friblick

Mot nya höjder

Om stavhopparen var byggare.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/mot-nya-hojder-27200

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Frågan som en kommande 
regering inte får missa!

Alla konkreta och resultatinriktade åtgärder mot svartjobb behövs.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fragan-som-en-kommande-regering-inte-far-missa-27187
Erik Kalmaru

”Allt är sagt inom bostadspolitiken – nu är det dags att göra allt”

Många hoppas på blocköverskridande bostadspolitik.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-ar-sagt-inom-bostadspolitiken-nu-ar-det-dags-att-gora-allt-27201
Nils-Eric Sandberg

Investera utan att spara?

Är det för sent att införa bosparande?
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/investera-utan-att-spara-27167