Meny

"Bäddar vi för en ny Lindbeckskommission?"

Staffan Åkerlund

"Bäddar vi för en ny Lindbeckskommission?"

I en intervju i Dagens Nyheter den 2 februari berättar Assar Lindbeck, i dag professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och verksam vid institutet för näringslivsforskning om en historisk möjlighet som kom och gick.

”Det var nära en förändring för 50 år sedan, när jag var medarbetare till finansminister Gunnar Sträng (S). Regeringen lade fram ett färdigt förslag om slopad hyreskontroll. Men det drogs tillbaka när oppositionsledaren Bertil Olin (FP) kom med invändningar” berättar han för Johan Schück i DN.

I dag, med facit i hand – det saknas hundratusentals bostäder i ena änden samtidigt som det finns ett stort överskott i andra änden – har vi anledning att sörja försuttna chanser.

Vi kunde ha haft balans

Vi kunde ha haft en bostadsmarknad i balans, bättre statsfinanser och sluppit det hetsutbyggda, subventionsslukande miljonprogram som är vår egen tids stora utmaning med sitt behov av teknisk upprustning, miljöanpassning och social hållbarhet. 

Vi hade aldrig behövt landa i 1990-talskrisen – även om Lindbeckskommissionen som ledde oss ur krisen redde ut de flesta ekonomisk-politiska problemen med välgörande återverkningar än i dag.

Assar Lindbecks memoarer ”Ekonomi är att välja” från 2012 handlar bland mycket annat om hur bostadspolitiken har haft en central roll i de flesta ekonomiska kriser sedan 1960-talet.

”Liknande bristsituation uppstår på vilken marknad som helst om man under lång tid försöker styra priserna. Andra negativa följder är bristande underhåll av hyresfastigheter och alltför lågt byggande”, säger Lindbeck i DN.

Kunskaperna om detta fanns inom Gunnar Strängs finansdepartement, dit Assar Lindbeck var knuten.

Sträng bytte fot

Bristande rörlighet – folk flyttade inte – och därmed stora behov av nybyggnation kickstartade det subventionerade miljonprogrammet i mitten av 1960-talet.

Genomslaget på statsfinanserna krävde ett fast grepp och en hårt reglerad kapitalmarknad. Det var svårt att låna till bostäder.

Att Sträng bytte fot efter 1967 och liberaliserade marknaden genom att avreglera villapriserna och bostadsrätterna och sånär gjorde detsamma med hyresrätterna berodde på att kunskapen om sambanden mellan de olika marknaderna och kopplingen till statsfinanserna trots allt var grundmurad.

Trots det behölls hyresregleringen med endast smärre justeringar.

Inte politiskt möjligt

Förloppen finns grundligt skildrade i fyra debattartiklar av ekonomhistorikern Jan Jörnmark i Dagens Industri i slutet av december 2016

Assar Lindbeck tror inte det är politiskt möjligt att avveckla hyresregleringen annat än möjligtvis om detta görs över mycket lång tid. ”Marknadshyror är inte populärt.”

Däremot räknar han med att staten drar igång bostadsbyggandet med hjälp av subventioner, rapporterar DN.

Kombinationen av hyresreglering och nya subventioner kan bädda för en ny kriskommission av 1990-talssnitt. Kommer den att kallas Lindbeckskommissionen 2.0?

Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022
Erik Kalmaru

BBR lämnar allt för mycket utrymme för tolkning

Oerhört viktigt att expertkommitténs arbete resulterar i rejäla förbättringar.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/bbr-lamnar-allt-mycket-utrymme-tolkning-26025