Meny

"Bäddar vi för en ny Lindbeckskommission?"

Staffan Åkerlund

"Bäddar vi för en ny Lindbeckskommission?"

I en intervju i Dagens Nyheter den 2 februari berättar Assar Lindbeck, i dag professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet och verksam vid institutet för näringslivsforskning om en historisk möjlighet som kom och gick.

”Det var nära en förändring för 50 år sedan, när jag var medarbetare till finansminister Gunnar Sträng (S). Regeringen lade fram ett färdigt förslag om slopad hyreskontroll. Men det drogs tillbaka när oppositionsledaren Bertil Olin (FP) kom med invändningar” berättar han för Johan Schück i DN.

I dag, med facit i hand – det saknas hundratusentals bostäder i ena änden samtidigt som det finns ett stort överskott i andra änden – har vi anledning att sörja försuttna chanser.

Vi kunde ha haft balans

Vi kunde ha haft en bostadsmarknad i balans, bättre statsfinanser och sluppit det hetsutbyggda, subventionsslukande miljonprogram som är vår egen tids stora utmaning med sitt behov av teknisk upprustning, miljöanpassning och social hållbarhet. 

Vi hade aldrig behövt landa i 1990-talskrisen – även om Lindbeckskommissionen som ledde oss ur krisen redde ut de flesta ekonomisk-politiska problemen med välgörande återverkningar än i dag.

Assar Lindbecks memoarer ”Ekonomi är att välja” från 2012 handlar bland mycket annat om hur bostadspolitiken har haft en central roll i de flesta ekonomiska kriser sedan 1960-talet.

”Liknande bristsituation uppstår på vilken marknad som helst om man under lång tid försöker styra priserna. Andra negativa följder är bristande underhåll av hyresfastigheter och alltför lågt byggande”, säger Lindbeck i DN.

Kunskaperna om detta fanns inom Gunnar Strängs finansdepartement, dit Assar Lindbeck var knuten.

Sträng bytte fot

Bristande rörlighet – folk flyttade inte – och därmed stora behov av nybyggnation kickstartade det subventionerade miljonprogrammet i mitten av 1960-talet.

Genomslaget på statsfinanserna krävde ett fast grepp och en hårt reglerad kapitalmarknad. Det var svårt att låna till bostäder.

Att Sträng bytte fot efter 1967 och liberaliserade marknaden genom att avreglera villapriserna och bostadsrätterna och sånär gjorde detsamma med hyresrätterna berodde på att kunskapen om sambanden mellan de olika marknaderna och kopplingen till statsfinanserna trots allt var grundmurad.

Trots det behölls hyresregleringen med endast smärre justeringar.

Inte politiskt möjligt

Förloppen finns grundligt skildrade i fyra debattartiklar av ekonomhistorikern Jan Jörnmark i Dagens Industri i slutet av december 2016

Assar Lindbeck tror inte det är politiskt möjligt att avveckla hyresregleringen annat än möjligtvis om detta görs över mycket lång tid. ”Marknadshyror är inte populärt.”

Däremot räknar han med att staten drar igång bostadsbyggandet med hjälp av subventioner, rapporterar DN.

Kombinationen av hyresreglering och nya subventioner kan bädda för en ny kriskommission av 1990-talssnitt. Kommer den att kallas Lindbeckskommissionen 2.0?

Träbyggandet möter upp

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/trabyggandet-moter-upp-27024

Inte behöver vi en träbyggnadsstrategi

Ingen har hittills lanserat vare sig en rågmjölsstrategi eller en linnestrategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/inte-behover-vi-en-trabyggnadsstrategi-27023

Om rätt är rätt, fel är fel och möjligheten är nu – varför bygger vi då inte (klimat)smart?

Sveriges bostadsmarknad börjar likna ett pyramidspel.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/om-ratt-ar-ratt-fel-ar-fel-och-mojligheten-ar-nu-varfor-bygger-vi-da-inte-klimatsmart

En strategi i tiden – för framtiden

Träbyggnadsindustrin välkomnar regeringens strategi.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-strategi-i-tiden-framtiden-27011

Svar till Roger Andersson

Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund svarar om "okritisk" trähusrapportering.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/svar-till-roger-andersson-27006

Okritisk journalistik i samhällsbyggnadsbranschen

Roger Andersson, Tidskriften Betong, utmanar Byggindustrin.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/okritisk-journalistik-i-samhallsbyggnadsbranschen-26987

Digital tvilling kan spegla både funktion och produkt

Digitala tvillingar utgör ett sätt att replikera fysiska objekt i den digitala världen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digital-tvilling-kan-spegla-bade-funktion-och-produkt-26961

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945
Pernilla Ström

Ge Skåne namnet Östdanmark

Ge Skåne namnet Östdanmark på samma vis som Malmö inkorporerades i Greater Copenhagen.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/ge-skane-namnet-ostdanmark-26960
Staffan Åkerlund

Partierna öppnar för en social bostadspolitik

Vi har nått vägs ände för dagens otillräckliga marknadslösning.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/partierna-oppnar-en-social-bostadspolitik-26956

”Nu är det läge att bygga hyresrätter med rimlig hyra”

När nu byggandet av nya bostadsrätter minskar öppnas en unik möjlighet.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-ar-det-lage-att-bygga-hyresratter-med-rimlig-hyra-26941