Meny

"Är vi verkligen redo att skrota Industriavtalet?"

Staffan Åkerlund

"Är vi verkligen redo att skrota Industriavtalet?"

Räntebeskedet från Riksbanken förra veckan, reporäntans sänktes till minus 0,5, är svårtolkat i en avtalsrörelse.

Som avstamp för byggsektorns förhandlingar betyder minusränta på denna nivå att gränsen för vad som leder till en normal reallöneökning sänks ytterligare. Men ska årets löneökningar dessutom orsaka och leverera inflation?

Minusräntan är lika svårbegriplig för de flesta som Bengt Dennis 500-procentsränta när han skulle försvara den fasta kronkursen 1992.

Och ändå är det just en sådan förståelse som behövs i dag.

"Kommunicerande kärl"

Förståelsen behövs hos varje löntagare – oavsett om man är anställd inom byggsektorn, exportindustrin, tjänsteföretag, handel eller inom vård, skola och omsorg. Alla delar är kommunicerande kärl.

Minsta gemensamma nämnare är det märke som handlar om den högsta nivå på löneökningar svenska exportföretag klarar av när de ska hitta köpare till sina varor och tjänster utomlands.

När LO-samordningen sprack i höstas brast också den starka sammanhållande inre dialogen på löntagarsidan. Det var den som gjorde sammanhanget mellan svenska exportframgångar och lönebildningens betydelse för helheten i ekonomin begriplig.

Utan denna samordning finns det ingen part på den fackliga sidan som med trovärdighet över fackförbundsgränserna blir lyssnade på.

Det ligger i sakens natur att en samordning på arbetsgivarsidan inför avtalsrörelsen har liten trovärdighet hos enskilda fackföreningsmedlemmarna när företrädare för 6F, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko, nu har etablerat gemensamma lönekrav långt över industrifackens.

"Känner stor vånda"

IF Metalls och industrifacken bakom Industriavtalet känner med rätta stor vånda över situationen och den oreda på den fackliga sidan som misslyckandet för LO medförde.

Decennierna före det första Industriavtalet 1997 präglades av starkt inflationsdrivande lönerörelser där även mycket höga nominella löneökningar godtyckligt försvann i gapet på inflationen. Efter 1997 har även år med låga löneökningar gett reallöneökningar.

Just inflationen hade dessförinnan varit en svårtolkad joker i ett förhandlingsspel om lönerna. Svängningarna var stundom våldsamma och tvåsiffriga inflationstal var inte ovanliga.

Med dagens öppna och gränslösa ekonomi är devalveringsvägen för alltid stängd. Valutan kan påverkas av centralbanker som köper eller säljer valutor och andra tillgångar och den vägen påverkar utbud, efterfrågan och tillgångar Men devalvering av 1980-talssnitt? En sådan skulle väcka världsmarknadens vrede och kanske leda till handelskrig.

Om Riksbanken fortfarande hoppas på att avtalsrörelsen ska leverera den efterlysta inflationen runt två procent riskerar den att släppa ut inflationsanden ut flaskan på ett helt okontrollerat sätt – och samtidigt att slå sönder en välfungerande lönebildningsmodell. När en stor del av de sjunkande priserna förklaras av oljeprisets kollaps kanske Riksbanken borde släppa sin fixering på ett inflationsmål.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022