Meny

"Tid för bostadskommission"

Nils-Eric Sandberg

"Tid för bostadskommission"

2001 gick Sverige in i den värsta ekonomiska kris vi haft sedan 1921. Riksbanken försökte försvara en ohållbar växelkurs med stigande räntor. Inflationstakten föll från cirka 10 till 2,6 procent. Följden blev realräntor på 15–20 procent och rader av konkurser. Vad kunde vi göra för att detta inte skulle upprepas?

Regeringen Bildt tillsatte en kommission, under Assar Lindbecks ledning, med uppgift att analysera processen och föreslå åtgärder. Det blev en av de viktigaste utredningar vi haft under efterkrigstiden. Nu är det tid för en ny kommission, inte av politiker utan av oberoende ekonomer och statsvetare.

Bostadspolitiken har blivit en fullständig paradox. Nästan alla kommuner rapporterar bostadsbrist. Vi har anekdotiska men skrämmande berättelser om hur nyanlända invandrare med stora familjer trängs i små lägenheter, med katastrofala följder för barnens skolgång.

Samtidigt faller bostadspriserna. Byggföretagen rapporterar köpmotstånd och kommande uppsägningar av personal. Vilka är mekanismerna bakom denna paradox? Vi måste få en ordentlig kartläggning av orsakssambanden, och efter denna diagnos få en receptsamling.

Först en analys av beskattningen, det vill säga de faktorer som fördyrat byggande och boende. Skatteomläggningen 1991 ledde till en våldsam ökning av skatter på byggande och boende. Enbart elskatten på bostäder drog in 96 procent av vad den gamla fastighetsskatten gjorde.

Huvudproblemet är vad jag förstår att momsen, en konsumtionsskatt, lades på bostadsinvesteringar. Regeringen – både den nuvarande och de tidigare – tycks sakna all kompetens om bostadspolitik. Finansinspektionen har tagit över bostadspolitiken med skuldtak och amorteringskrav, vilket bromsat efterfrågan.

Riksbanken vill ta bort ränteavdragen; går det igenom fördyras boendet och byggandet faller ytterligare. Kommissionen måste göra en analys av ränteavdragens funktion inom kapitalinkomst- och företagsbeskattningen.

Till detta kommer principiellt enklare frågor som långdragna planeringsprocesser och kommunernas försök att pressa ut höga markpriser.

Men vi måste få en komplett genomlysning av problematiken bakom byggparadoxen. Och det är första steget. Det andra är en regering som har ekonomisk kompetens och politiskt mod att genomföra kommissionens förslag.

Var hittar vi den?

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125
Nomi Melin Lundgren

”It takes two to tango”

Dansgolvet är en byggmarknad.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/it-takes-two-tango-28084
Anders Carlén

Välkommen till 
nya Byggindustrin!

Står byggbranschen still? Kolla i arkivet!
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/valkommen-till-nya-byggindustrin-28083

"Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el"

"Innan vi fattar ogrundade investeringsbeslut krävs en översyn".
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/sverige-riskerar-att-ga-over-efter-vatten-i-jakten-pa-el-28075

”Involvera cheferna i kampen mot döden på jobbet”

Byggcheferna föreslår åtgärder.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/involvera-cheferna-i-kampen-mot-doden-pa-jobbet-28064

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Kan IFC bli byggbranschens PDF-format? undrar Arno de Ryst, Link arkitektur.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/oppna-bim-losningar-ar-framtiden-28054
Anders Carlén

"Byggsverige – vi har ett resultat"

Anders Carlén om Årets Bygge och nya Byggindustrin.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/byggsverige-vi-har-ett-resultat-28024

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/skarpta-regler-behovs-mot-buller-fran-grannar-28017