Meny

"Sverige behöver investerarmod"

Torun Nilsson

"Sverige behöver investerarmod"

Ända sedan jag för 15 år sedan skrev Makten över Ericsson har mitt hjärta klappat lite extra för telekomjätten och för svensk forskning och utveckling. Utgångspunkten för boken var visserligen inte Ericsson, utan makt och ägande när krisen slog till. Men jobbet gav mig fördjupad förståelse för betydelsen av risktagande. 

Därför blev jag missmodig när jag i förra veckan läste forskaren Henrik Glimstedts varning om hur dyrt det är att hänga med i utvecklandet av 5G, och hur små Ericssons chanser därmed är att klara den kampen (SvD). Den hätska debatten om personer inger heller ingen framtidstro.

Kräftgång på börsen

När börskursen går kräftgång orkar inte huvudägarna försvara de stora satsningar som krävs, inte på samma sätt som makthavarna i privatägda kinesiska huvudkonkurrenten Hua­wei som inte behöver ta hänsyn vare sig till fondförvaltarnas kortsiktighet eller allmänna västerländska krav på transparens.

Om Ericssons huvudägare har misslyckats blir det en stor förlust för Sverige. Säljs bolaget försvinner raskt mycket av den lokala kraften.

Men ännu värre är den förändring som Ericssondramat sätter i blixtbelysning, nämligen hur den snabba tekniska utvecklingen överhuvudtaget gör det allt svårare för ett litet land att hävda sig. Ju högre tempo desto större risk att satsa fel, problematiskt för en hemmamarknad på tio miljoner.

Höjer risknivån

I Ericssons fall är det ”the internet of things” som höjt risknivån kraftigt. När 5G slår igenom och industriflöden kan kopplas upp flyter telekom och IT ihop. Med ens slåss Ericsson om förädlingsvärdet med konsumentvana jättar som Microsoft, Apple och Google vilka har stor hemmamarknad och mycket gott om pengar, det vill säga helt andra möjligheter att ta risker.

Telekom är inte det enda exemplet på detta. Ett annat är höghastighetstågen som regeringen just tagit beslut om. Dilemmat med infrastruktur är visserligen gammalt. Bara några decennier efter att Göta Kanal grävts färdigt slogs den ut av järnvägen. Inlandsbanan visade sig redan från början vara en felsatsning när ångbåtar drog trafiken till kusten medan snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg i dag känns självklara. En del satsningar går hem, andra gör det inte.

Vem vågar då?

Med de nya höghastighetstågen lockar å ena sidan möjligheter att lösa aktuella problem på arbetsmarknaden och med integration och kreativitet. Å den andra rusar utvecklingen av självstyrande bilar, alternativ transportteknik som Elon Musks hyperloop (vakuumkraft), jobbrobotar och virtuell teknik. Frågan är inte bara hur vi kommer att vilja förflytta oss i framtiden utan också om. Vem vågar då binda flera hundra miljarder kronor?

Så där kan man hålla på. Exemplen kan bli många fler. Ska ett litet land som Sverige orka hänga med i detta nya tempo krävs mod och uppfinningsrikedom.

Att debatten trots detta fortsätter att fokusera på kortsiktiga effektivitetsproblem, personer och politiska spetsfundigheter bara för att sådant är lättare att förstå, förstärker mitt missmod.

Digitalt språk i nya funktionskrav

Efter årsskiftet startar det konkreta utvecklingsarbetet med nya AMA Funktion.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/digitalt-sprak-i-nya-funktionskrav-26100
Nils-Eric Sandberg

Om lagligt och olagligt

Exakt vad som är lagligt ska framgå av lagtexten.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/om-lagligt-och-olagligt-26098

Planering för effektivt resursnyttjande

Om produktiviteten ska förbättras måste planeringen förbättras.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/planering-effektivt-resursnyttjande-26092
Staffan Åkerlund

Ska det bli skottpengar på 56 000 företagare?

Bekämpning av F-skattare ett hot mot byggkonjunkturen.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/ska-det-bli-skottpengar-pa-56-000-foretagare-26097
Nils-Eric Sandberg

Låna eller spara till huset

Enda utvägen om staten vill få upp bostadsbyggandet.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/lana-eller-spara-till-huset-26060

Varför vill regeringen införa springnotor i byggbranschen?

Lag om entreprenörsansvar gynnar de som fuskar.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/varfor-vill-regeringen-infora-springnotor-i-byggbranschen-26085
Staffan Åkerlund

Någon vill göra det extra tufft för Urban

Kurera alla tendenser till lånehysteri genom att främja konkurrens mellan boendeformerna.
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/nagon-vill-gora-det-extra-tufft-urban-26059

Betong är brandsäkert och minskar skaderisker

Det säger sig självt att kan man förhindra att en brand sprider sig så ökar säkerheten.
debatt
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/betong-ar-brandsakert-och-minskar-skaderisker-26053
Torun Nilsson

Trump har den perfekta mixen

Kanske är Trumps presidentskap inte den tillfällighet de flesta hoppas på.
kronika
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/trump-har-den-perfekta-mixen-26023
Staffan Åkerlund

Psykologin betyder mycket för konjunkturen

Vad har potential att utlösa ett skred av sensationella rubriker? Det börjar på b ...
ledare
http://byggindustrin.se/artikel/ledare/psykologin-betyder-mycket-konjunkturen-26022